Tổng hợp các tài liệu hay về giao thức mạng dành cho các bạn sinh viên CNTT

Chia sẻ: Huỳnh Thị đê | Ngày: | 7 tài liệu

0
482
lượt xem
20
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp các tài liệu hay về giao thức mạng dành cho các bạn sinh viên CNTT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tổng hợp các đề thi và trắc nghiệm , bài tập về mạng máy tính nhằm giúp các bạn tổng hợp lại kiến thức,rèn luyện kỹ năng trước các kỹ thi sắp tới, chúc các bạn sẽ thành công!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các tài liệu hay về giao thức mạng dành cho các bạn sinh viên CNTT

 1. Giao thức mạng - GVHD: Nguễn Đình Việt

  ppt 42p 124 52

  ARP là phương thức phân giải địa chỉ động giữa địa chỉ lớp network và địa chỉ lớp datalink. Quá trình thực hiện bằng cách: một thiết bị IP trong mạng gửi một gói tin local broadcast đến toàn mạng yêu cầu thiết bị khác gửi trả lại địa chỉ phần cứng (địa chỉ lớp datalink) hay còn gọi là Mac Address của mình. Ban đầu ARP chỉ được sử dụng trong mạng Ethernet để phân giải địa chỉ IP và địa chỉ MAC. Nhưng ngày nay ARP đã được ứng dụng rộng rãi và dùng trong các công nghệ khác dựa trên lớp hai....

 2. Tổng quan về giao thức TCP/IP

  ppt 29p 163 40

  TCP/IP trên mạng Internet Là giao thức truyền thống, bắt buộc đối với mạng Internet.IP là giao thức không có kết nối (connectionless protocol), do đó không có thủ tục thiết lập và giải tỏa kết nối.

 3. Nhóm các giao thức dùng trong mạng máy tính

  ppt 19p 335 123

  Mục tiêu bài học: Mô tả bộ giao thức Netware; Bộ giao thức IP; Giao thức DNA Giao thức AppleTalk; Bộ giao thức SNA; Các giao thức SLIP, PPP và IEEE.

 4. Các mô hình và giao thức mạng

  ppt 17p 234 112

  Lợi ích Những lưu ý Sử dụng các tiêu chuẩn đã được Khó trong việc tái cấu hình đặc xây dựng sẵn biệt khi khoảng cách hoặc số lượng các kết nối đạt đến con số tối đa cho phép Sử dụng ít vật liệu truyền dẫn Khó trong việc giải quyết những hơn các topo mạng khác lỗi nếu xảy ra

 5. Tổng quan về mạng Internet và giao thức TCP/IP

  ppt 53p 435 169

  Tài liệu tham khảo về mạng internet và giao thức TCP/IP dành cho các bạn sinh viê chuyên ngành công nghệ thông tin tìm hiểu và nắm kiến thức về giao thức TCP/IP

 6. Tổng quan giao thức định tuyến BGP trên router cisco - SVTH: Lê Vũ Thắng

  ppt 25p 561 213

  BGP(Border Gateway Protocol) là giao thức định tuyến nòng cốt trên Internet. BGP hoạt động dựa trên việc cập nhật một bảng chứa các địa chỉ mạng và cho biết mối liên kết giữa các hệ tự trị. BGP là giao thức path vector quá trình định tuyến của BGP dựa trên các thuộc tính (Atribute).

 7. Giao thức chuyển mạch gói X25 - Mai Xuân Hoàn

  pdf 36p 230 96

  Giao thức này là giao thức CCITT X.25 (84), nó là giao thức quan trọng nhất trong các giao thức chuyển mạch gói. Chữ số 84 sau X.25 thể hiện tài liệu khuyến nghị X.25 xuất bản nǎm 1984. CCITT xuất bản 4 nǎm một lần. Điều đó không có nghĩa là giao thức này thay đổi nhiều tới 4 nǎm một lần. X.25 (80) xuất bản vào nǎm 1980 là cơ sở của tất cả các khuyến nghị X.25 đã lỗi thời. Điều này chủ yếu là do các mạng quốc gia (ví dụ luồng chuyển mạch gói BT) đã tiêu chuẩn hoá theo...

Đồng bộ tài khoản