Tổng hợp giáo trình và bài giảng hay nhất về luật thương mại

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.013
lượt xem
56
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tổng hợp giáo trình và bài giảng hay nhất về luật thương mại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ giáo trình cung cấp cho sinh viên một số nội dung cơ bản liên quan đến các chế định pháp luật kinh tế về chủ thể kinh doanh, qui định về quản lý hoạt động kinh doanh của thương nhân , giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp giáo trình và bài giảng hay nhất về luật thương mại

 1. Giáo trình Luật thương mại quốc tế - TS.Trần Thị Hòa Bình

  pdf 458p 676 280

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế gồm 8 chương trình bày tổng quan về luật thương mại quốc tế, các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế, chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tê, chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế, chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế,...

 2. Giáo trình Luật thương mại 3

  pdf 52p 721 214

  Trong cách sách báo hiện nay chúng ta thường nghe đề cập đến các khái niệm tranh chấp kinh tế, tranh chấp kinh doanh, tranh chấp thương mại hoặc tranh chấp kinh doanh, thương mại. Xét ở những khía cạnh nhất định, chúng là những khái niệm có nội hàm rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều được hiểu là sự bất đồng chính kiến, sự mâu thuẫn hay xung đột lợi ích, về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia vào các quá trình kinh tế. ...

 3. Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  pdf 350p 683 317

  Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế bao gồm hai phần chính trình bày về: những vấn đề chung của hợp đồng thương mại quốc tế và các hợp đồng thương mại quốc tế thông dụng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật học và Kinh tế.

 4. Bài giảng Luật thương mại điện tử - ThS. Định Thị Thanh Nhàn

  ppt 106p 607 182

  Bài giảng Luật thương mại điện tử do ThS. Định Thị Thanh Nhàn thực hiện. Nội dung bài giảng trình bày về khái niệm thương mại điện tử, phân loại, lợi ích, các loại hình, thách thức, quản lý,...của thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

 5. Bài giảng môn Luật thương mại

  ppt 48p 524 149

  Tham khảo Bài giảng môn Luật thương mại nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành tìm hiểu khái quát chung về luật thương mại và một số nội dung cơ bản của luật thương mại, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp,....

 6. Bài giảng Luật thương mại điện tử

  ppt 72p 266 85

  Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Đồng bộ tài khoản