Tổng hợp tài liệu về hành chính công dành cho sinh viên tham khảo

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | 14 tài liệu

0
715
lượt xem
23
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Tổng hợp tài liệu về hành chính công dành cho sinh viên tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hành chính công chỉ sự phát triển, triển khai và nghiên cứu các lĩnh vực chính sách của chính phủ. Bộ sưu tập gồm các giáo trình, đề cương, bài giảng môn hành chính công dành cho các bạn sinh viên tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu về hành chính công dành cho sinh viên tham khảo

 1. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

  pdf 136p 92 23

  Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UNDP đã công bố kết quả điều tra chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Đây là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của công tác quản trị và điều hành của hệ thống nhà nước (bao gồm cả ứng dụng dịch vụ công) tại 63 tỉnh, thành phố dựa trên trải nghiệm của người dân khi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan chính quyền các cấp....

 2. Hành chính công - Học viện Hành chính Quốc gia

  pdf 337p 882 212

  Nội dung cuốn sách "Hành chính công" bắt đầu từ những kiến thức cơ bản của khoa học về hành chính công dưới góc độ của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; thể chế hành chính; phân công; phân cấp; phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước; quyết định hành chính; công vụ; công chức; kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; thủ tục hành chính; tài chính công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và nhiều vấn đề liên quan khác.

 3. Văn hóa giao tiếp hành chính công

  pdf 50p 245 71

  Tài liệu Văn hóa giao tiếp hành chính công gồm các nội dung chủ yếu về văn hóa và văn hóa giao tiệp , về môi trường và các kỹ năng cơ bản của văn hóa giao tiếp trong hoạt động hành chính công . Xây dựng văn hóa giao tiếp nói riêng nếp sống văn minh đô thị nói chung là một vấn đề lớn, ...

 4. Đề cương hành chính công - Chương I

  pdf 15p 388 159

  Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nớc với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ “QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”. Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hớng đích của chủ thể quản lý lên đối tợng quản lý nhằm hớng hành vi của đối tợng đạt tới mục tiêu đã địnhtrớc. ...

 5. Đề cương hành chính công - Chương II

  pdf 6p 447 169

  Câu 6: tại sao khoa học HCC là một lĩnh vực khoa học liên ngành có liên hệ chặt chẽ và dựa trên thành tựu của ngành khoa học khác. Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tợng nghiên cứu chính. Có thể định nghĩa hành chính học là khoa học nghiên cứu các quy luật quản lý có hiệu quả những công việc xã hội của các tổ chức hành chính Nhà nớc . Hành chính học là một khoa học ra đời muộn hơn nhiều ngành khoa học khác và do...

 6. Đề cương hành chính công - Chương III

  pdf 10p 247 109

  Câu 8: Phân biệt thể chế Nhà nớc, thể chế t và thể chế HC. Thể chế Nhà nớc là toàn bộ các văn kiện pháp luật, Hiến pháp, luật, Bọ luật, văn bản dới luật để tạo thành khuôn khổ pháp luật để Bộ máy Nhà nớc thực hiện chức năng quản lý Nhà nớc đối với toàn xã hội để cá nhân tổ chức sống và làm việc theo pháp luật. Thể chế t là toàn bộ các quy định mang tính quy phạm của các thực thể ngoài Nhà nớc để thực hiện chức năng quản...

 7. Đề cương hành chính công - Chương IV

  pdf 25p 327 140

  Câu 13: Chức năng HCNN là gì? Phân loại các chức năng của HCNN . Chức năng HCNN là loại hoạt động hành chính Nhà nớc đợc tách ra trong quá trình phân công lao động. Quyền lực Nhà nớc về chuyên môn hoá lao động của các cơ quan HCNN đợc thực thi từng thời kỳ nhất định. Thông qua các chức năng HC phản ánh vai trò hoạt động của các cơ quan thực thi quyền hành pháp đối với đời sống xã hội. Quyền hành pháp đối với xã hội đợc thực hiện qua các...

 8. Giáo trình-Hành chính công -Tài chính công-c11

  pdf 27p 188 62

  Chương 11: Tài chính công Là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực phân phối dưới hình thức giá trị, tài chính là tổng thể các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của nền kinh tế quốc dân .

 9. Giáo trình-Hành chính công -Doanh nghiệp nhà nước-c12

  pdf 29p 92 14

  Chương 12: Doanh nghiệp nhà nước Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI ( ngày 20/4/1995), Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp nhà nước thay cho tất cả các văn bản pháp quy từ trước đến nay của chính phủ đã ban hành

 10. Giáo trình-Hành chính công -Dịch vụ hành chính công-c13

  pdf 26p 722 155

  Chương 13: Dịch vụ hành chính công Dịch vụ công là những hoạt động thuộc về bản chất của bộ máy nhà nước . Nhà nước có hai chức năng cơ bản: chức năng quản lý nhà nước (governance) đối với mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và chức năng cung ứng dịch vụ công

 11. Giáo trình-Hành chính công - chương 14

  pdf 28p 88 25

  Chương 14: Thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước Hiện nay trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, vấn đề sử dụng thông tin trong quản lý đã trở thành đòi hỏi tất yếu của sự phát triển. Thuật ngữ hệ thống thông tin quản lý (viết tắt là MIS - Management Information System) đang trở thành phổ biến trong các tổ chức.

 12. Giáo trình-Hành chính công - chương 15

  pdf 21p 141 43

  Chương 15: Kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước Mỗi loại cơ quan nhà nước được thành lập để thực hiện những chức năng nhất định. Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đối với toàn bộ bộ máy nhà nước

 13. Giáo trình-Hành chính công - chương 16

  pdf 37p 137 52

  Chương 16: Cải cách hành chính Cải cách hành chính là một trong những nội dung cơ bản của khoa học nghiên cứu về hành chính nói chung và Hành chính nhà nước nói riêng. Cải cách hành chính là một vấn đề được quan tâm phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới nhằm làm đòn bẩy để nâng cao

Đồng bộ tài khoản