Trọn bài giảng Lập trình Java cơ bản của Lê Tân

Chia sẻ: Trần Thị Kim | Ngày: | 11 tài liệu

0
787
lượt xem
38
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bài giảng Lập trình Java cơ bản của Lê Tân
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình java là một ngôn ngữ lập trình dạng lập trình hướng đối tượng (OOP). Nhằm giúp các bạn nắm vững các kiến thức căn bản của lập trình java bộ môn lập trình máy tính qua bộ bài giảng của giảng viên Lê Tân.Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bài giảng Lập trình Java cơ bản của Lê Tân

 1. Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 1 - Lê Tân

  ppt 25p 386 114

  Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 1 giới thiệu về lập trình hướng đối tượng nhằm giúp các bạn biết được các cú pháp và phong cách lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java, nghiên cứu các mô hình lập trình Java trong việc phát triển các phần mềm hướng đối tượng. Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn biết cách tạo và biên dịch các chương trình Java như các chương trình ứng dụng, tìm và sử dụng các tài liệu chính thức của Java.

 2. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 2 - Lê Tân

  ppt 39p 419 163

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 2 trình bày về ngôn ngữ lập trình Java. Bài giảng giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tổng quan về Java, cách dịch và thực thi chương trình Java, công cụ lập trình và chương trình dịch, cú pháp và ngữ nghĩa chương trình Java. Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn biết được các kiểu dữ liệu nguyên thùy, lớp và đối tượng, khai báo và nhập xuất dữ liệu trong lập trình Java.

 3. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 3 - Lê Tân

  ppt 20p 203 82

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 3 trình bày về điều khiển sự kiệt xuất. Bài giảng giúp các bạn nắm được những kiến thức về: giao diện và lập trình điều khiển sự kiện, định dạng xuất, quản lý sự kiện, đăng ký listener và các phương thức event - handler trong lập trình Java.

 4. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 4 - Lê Tân

  ppt 23p 185 84

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 4 trình bày về các kiểu số và biểu thức trong lập trình Java. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin thì đây là một tài liệu hữu ích.

 5. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 5 - Lê Tân

  ppt 26p 189 75

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 5 trình bày về điều khiển sự kiện nhập trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về cách nhập dữ liệu, cách tạo môi trường nhập dữ liệu, lấy giá trị từ thị trường, chiến lược thiết kế hướng đối tượng, sử dụng thẻ CRS và chiến lược phân rã chức năng trong lập trình Java.

 6. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 6 - Lê Tân

  ppt 35p 192 77

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 6 giới thiệu về điều kiện, biểu thức Logic và cấu trúc chọn trong lập trình Java. Tài liệu này phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Công nghệ Thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

 7. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 7 - Lê Tân

  ppt 26p 155 65

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 7 trình bày về lớp và phương thức trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về: đóng gói, thiết kế giao diện lớp, mô tả dữ liệu nội bộ, cú pháp khai báo lớp, khai báo phương thức và gói trong lập trình Java.

 8. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 8 - Lê Tân

  ppt 30p 167 72

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 8 trình bày về thừa kế, đa hình và phạm vi trong lập trình Java. Bài giảng này giúp các bạn nắm thêm những kiến thức về: thừa kế, biến This và quá tải phương thức, tính đa hình, lớp Object, cú pháp lớp gốc, phạm vi truy cập, thực hiện một lớp gốc và phương thức tạo sao chép trong lập trình Java.

 9. Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 9 - Lê Tân

  ppt 39p 161 69

  Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 9 trình bày về nhập xuất file, lặp và ngoại lệ trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về: nhập xuất file, lặp, toán tử điều kiện và lệnh nhảy, kỹ thuật quản lý ngoại tệ trong lập trình Java.

 10. Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 10 - Lê Tân

  ppt 20p 173 69

  "Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 10" trình bày về mảng trong lập trình Java. Bài giảng giúp các bạn nắm kiến thức về: các loại mảng, xử lý mảng và lớp Vector trong lập trình Java. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

 11. Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 11 - Lê Tân

  ppt 29p 152 61

  "Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Chương 11" giới thiệu về danh sách và đệ quy trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về: danh sách và lớp danh sách, sắp xếp các phần tử của danh sách, danh sách đã sắp xếp, tìm kiếm, đệ quy, ví dụ với các biến đơn và giải thuật đệ quy với biến có cấu trúc trong lập trình Java.

Đồng bộ tài khoản