intTypePromotion=3

Truyện tranh Trung Quốc : Binh pháp tôn tử - 10 tập

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

0
617
lượt xem
87
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Truyện tranh Trung Quốc : Binh pháp tôn tử - 10 tập
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôn Tử binh pháp trong tiếng Anh nó được gọi là The Art of War (tạm dịch: Nghệ thuật chiến tranh) và còn được gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại.

Lưu

Tài liệu trong BST: Truyện tranh Trung Quốc : Binh pháp tôn tử - 10 tập

 1. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 1

  pdf 125p 203 91

  Tôn Tử binh pháp trong tiếng Anh nó được gọi là The Art of War (tạm dịch: Nghệ thuật chiến tranh) và còn được gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế...

 2. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 9

  pdf 125p 100 24

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 8

  pdf 124p 77 23

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 7

  pdf 125p 85 25

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 6

  pdf 124p 101 26

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 5

  pdf 124p 83 26

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 4

  pdf 124p 83 25

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 3

  pdf 124p 92 25

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 2

  pdf 124p 100 36

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Binh Pháp Tôn Tử - Tập 10

  pdf 166p 81 25

  Tham khảo sách 'binh pháp tôn tử - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản