intTypePromotion=1
ADSENSE

“Vẽ” tranh bằng máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

173
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có những bức hình phong cảnh trông như tranh màu nước hay sơn dầu nhưng làm người xem ngỡ ngàng khi họ phát hiện ra chúng được thực hiện bằng... máy ảnh số. Để thực hiện được “bức tranh” như thế này, trước hết bạn cần có một phong cảnh đủ đẹp, giàu màu sắc và lãng mạn. Thường thì tranh màu nước hay sơn dầu có những đường nét không rõ viền như nhiều loại tranh khác và ảnh chụp. Trên đó có những nét quết màu đầy cảm xúc, loang lổ, mơ hồ, không cần rõ viền và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “Vẽ” tranh bằng máy ảnh

  1. “V ” tranh b ng máy nh
  2. Có nh ng b c hình phong c nh trông như tranh màu nư c hay sơn d u nhưng làm ngư i xem ng ngàng khi h phát hi n ra chúng ư c th c hi n b ng... máy nh s . th c hi n ư c “b c tranh” như th này, trư c h t b n c n có m t phong c nh p, giàu màu s c và lãng m n. Thư ng thì tranh màu nư c hay sơn d u có nh ng ư ng nét không rõ vi n như nhi u lo i tranh khác và nh ch p. Trên ó có nh ng nét qu t màu y c m xúc, loang l , mơ h , không c n rõ vi n và màu bám n i lên c m t tranh. Nhi p nh có th t o ra m t chút c m xúc g n gi ng như th , nhưng c n s tinh t và kh luy n c a ngư i ch p. B c nh trông như tranh v
  3. Cách d nh t là tìm n nh ng m t h trong v t soi bóng hàng cây, ph phư ng... Ngày không c n nhi u n ng nhưng c n m t chút gió nh làm lao xao m t h . Các g n sóng nh s làm khung c nh in xu ng m t nư c b nhòe i, không rõ nét như c nh trên b . Lúc này b n t ng kính sao cho có th ch p ư c m t nư c và i tư ng mà không in các hình th a khác.
  4. M t h g n sóng li ti s giúp b n ch p ư c “tranh sơn d u” n tư ng “Bí quy t” khác n a là t n d ng các cơn mưa mùa thu trong th i gian này và t m c a kính. Khi mưa táp vào c a kính l n, b n s th y phong c nh ngoài ư ng ph tr nên nh t nhòa, không rõ ư ng nét n a, nhưng v n còn hình kh i t o nên nh ng “b c tranh” tuy t p.
  5. B c hình này ư c ch p qua c a kính nhòa nư c Các cách làm trên là nh n ngo i c nh. Còn khi b n th y phong c nh p mà mu n sáng tác “tranh” thì có th áp d ng th pháp sau ây: t t c màn tr p hơi lâu m t chút r i gi máy ch c ch n, tì tay lên b t c v t gì c ng cáp r i b m nút ch p, di chuy n máy theo các ư ng dích d c r t nh . Chú ý trong lúc di chuy n máy v n ph i r t c ng tay và di chuy n u n, d t khoát. i u này s giúp b c nh cu i cùng b nhòe nét răng cưa m t chút nhưng v n rõ nh p i u th hi n b ng ư ng dích d c mà b n v ra.
  6. B c tranh” này ư c t o ra b ng cách lia máy theo chi u d c Tuy nhiên, khi sáng tác, các tay máy có th thiên bi n v n hóa nét v c a mình. Có th ơn gi n ch là m t ng tác lia máy (k thu t panning) t trên xu ng dư i, t trái qua ph i, mi n sao phù h p v i ch . Có th ó là cách lia máy theo ư ng vòng, xo n c t o s c hút cho b c nh. Cũng có ngư i lia máy t trên xu ng dư i khi ch p hàng cây, nhưng n ph n g c thì v ư ng dích d c t o ra s v ng chãi mơ h ...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2