intTypePromotion=3

02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT.

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
204
lượt xem
19
download

02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT.

  1. Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT Mẫu số: 02b-TBH Tên đơn vị: Ban hành kèm theo QĐ số 902/QĐ-BHXH Loại đối tượng:................................................................ ngày 26/06/2007 của BHXH VN Địa chỉ: Tháng_____ năm _______ Số Ngày tháng Nữ Số thẻ BHYT Nơi đăng ký KCB ban đầu Mức đóng Số tiền đóng Họ và tên Địa chỉ Ghi chú TT năm sinh (X) (nếu có) Tỉnh Bệnh viện BHYT BHYT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Đối tượng tăng II Đối tượng giảm * PHẦN TỔNG HỢP: Phát sinh trong kỳ TT Chỉ tiêu Đầu kỳ Cuoái kyø Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 - Số đối tượng - Số tiền phải đóng BHYT - Số thẻ BHYT được cấp:.............. thẻ; Trong đó cấp ngoại tỉnh:............... thẻ. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____ Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Giám đốc BHXH Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị Ghi chó: MÉu sè 02a­TBH c¬ quan qu¶n lý ®èi t­îng cã tr¸ch nhiÖm lËp göi c¬ quan BHXH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản