Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

556
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng danh sách đối tượng tham gia BHYT theo Mẫu số: 02b-TBH Ban hành kèm theo QĐ số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH VN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT "

  1. Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT Mẫu số: 02b-TBH Tên đơn vị: Ban hành kèm theo QĐ số 902/QĐ-BHXH Loại đối tượng:................................................................ ngày 26/06/2007 của BHXH VN Địa chỉ: Tháng_____ năm _______ Số Ngày tháng Nữ Số thẻ BHYT Nơi đăng ký KCB ban đầu Mức đóng Số tiền đóng Họ và tên Địa chỉ Ghi chú TT năm sinh (X) (nếu có) Tỉnh Bệnh viện BHYT BHYT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Đối tượng tăng II Đối tượng giảm * PHẦN TỔNG HỢP: Phát sinh trong kỳ TT Chỉ tiêu Đầu kỳ Cuoái kyø Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 - Số đối tượng - Số tiền phải đóng BHYT - Số thẻ BHYT được cấp:.............. thẻ; Trong đó cấp ngoại tỉnh:............... thẻ. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____ Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Giám đốc BHXH Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị Ghi chó: MÉu sè 02a­TBH c¬ quan qu¶n lý ®èi t­îng cã tr¸ch nhiÖm lËp göi c¬ quan BHXH.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2