intTypePromotion=3

MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
160
lượt xem
4
download

MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 8a-CBH MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ……………… Tháng …. quý … năm … STT A A I. Họ và tên B Số sổ 1 Địa chỉ 2 Số tiền chưa nhận (đồng) 3 Ghi chú 4 Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD) Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau Chế độ …. 1 2 II. Số không in danh sách chi trả tháng sau Chế độ … Đối tượng chưa nhận truy lĩnh (72b-HD) Chế độ … ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  1. Mẫu số 8a-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI …………… DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, T RỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ……………… Tháng …. quý … năm … Số tiền chưa Họ và tên Số sổ Địa chỉ STT Ghi chú nhận (đồng) A B 1 2 3 4 Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD) A Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau I. Chế độ …. 1 2 Số không in danh sách chi trả tháng sau II. Chế độ … 1 2 Đối tượng chưa nhận truy lĩnh (72b-HD) B Chế độ … 1 2 … Tổng cộng Tổng số người chưa nhận: …………………………………. người. Tổng số tiền bằng chữ: …………………………………………………… đồng. ……, ngày …. tháng …. Người lập biểu Kế toán năm… (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc BHXH (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản