10. Giao tiep may tinh

Chia sẻ: Dao Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
189
lượt xem
54
download

10. Giao tiep may tinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Kỹ thuật máy tính NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: GIAO TIẾP MÁY TÍNH (2 TÍN CHỈ) DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10. Giao tiep may tinh

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Kỹ thuật máy tính NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: GIAO TIẾP MÁY TÍNH (2 TÍN CHỈ) DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC THÁI NGUYÊN – 8/2007
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khoa Điện tử Bộ môn: Kỹ thuật máy tính Thái Nguyên, ngày 10 tháng 8 năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI GIAO TIẾP MÁY TÍNH Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành: Tin học. 1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về vi xử lý và ghép nối máy tính. Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các thành phần của vi xử lý. Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các giao diện ghép nối của máy tính. Có khả năng xây dựng các sơ đồ ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi cơ bản qua các cổng vào/ra như LPT, COM. 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10. 3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI - Mỗi đề thi có 4 câu hỏi. - Mỗi đề thi được tổ hợp từ 2 câu hỏi lý thuyết (phần 4.1; 4.2) và 2 câu hỏi bài tập (phần 4.3; 4.4). 4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (2 ĐIỂM) 1. Trình bày vai trò, chức năng của một khối ghép nối. Trong ghép nối giữa máy tính và máy in thông thường qua cổng máy in, khối ghép nối nằm ở đâu và chức năng cụ thể của nó? 2. Trình bày ưu ngược điểm của phương pháp vào ra bằng hỏi vòng trạng thái (polling)? Phương pháp này thường sử dụng trong trường hợp nào? Lấy ví dụ thực tế. 3. Trình bày ưu, nhược điểm của phương pháp vào/ra bằng ngắt VXL. Khi nào thì sử dụng phương pháp vào/ra này? Liên hệ một số ứng dụng thực tế. 4. Trình bày ưu nhược điểm của phương pháp vào ra bằng DMA. Nêu các bước DMAC thực hiện điều khiển truyền một byte dữ liệu từ TBNV vào bộ nhớ. 5. So sánh phương pháp vào ra bằng ngắt và vào ra bằng DMA. Ưu nhược điểm của mỗi phương pháp? 2
  3. 6. So sánh phương pháp vào ra bằng hỏi vòng và vào ra bằng ngắt. Ưu nhược điểm của mỗi phương pháp. 7. Khi nào thì sử dụng phương pháp vào/ra nối tiếp để ghép nối với thiết bị ngoài? Trên máy tính PC có những giao diện vào/ra nối tiếp nào? 8. So sánh phương pháp vào ra bằng hỏi vòng trạng thái (polling) với phương pháp vào ra bằng ngắt (interrupt). 9. Trình bày các tham số chính của một bộ biến đổi tương tự - số (ADC). So sánh giữa phương pháp tích phân hai sườn dốc và phương pháp xấp xỉ tiệm cận. 10. Trình bày các tham số chính của một bộ biến đổi số - tương tự (DAC). So sánh giữa phương pháp chia điện trở và phương pháp trọng số nhị phân. 4.2. CÂU HỎI LOẠI 2 (2 ĐIỂM) 1. Vi mạch PPI 8255 thường được sử dụng chính trong giao tiếp nào của máy PC, giải thích tại sao? 2. Từ điều khiển trong 8255 có chức năng gì? Trình bày cấu trúc của từ điều khiển chế độ. 3. So sánh chế độ 0 và chế độ 1 của 8255. Cho biết ứng dụng của từng chế độ. 4. Trình bày hoạt động của cổng PA của 8255 trong chế độ 1, chiều vào. Khi ghép nối sử dụng vi mạch 8255 trong chế độ 1 cần chú ý điều gì? 5. Trình bày hoạt động của cổng PA của 8255 trong chế độ 1, chiều ra. Khi ghép nối sử dụng vi mạch 8255 trong chế độ 1 cần chú ý điều gì? 6. Khi sử dụng giao diện cổng máy in (LPT) để ghép nối với thiết bị ngoài, ta có thể sử dụng các đường tín hiệu nào. Khi không ghép nối với máy in thì các đường đó có thể được sử dụng như thế nào? 7. So sánh chế độ cơ sở (SPP) và chế độ nâng cao (EPP) của cổng LPT. Trình bày cách thiết lập chế độ hoạt động cho cổng máy in. 8. So sánh phương pháp truyền tin nối tiếp và truyền tin song song. Ưu, nhược điểm của phương pháp truyền tin nối tiếp là gì? 9. So sánh phương pháp truyền tin nối tiếp đồng bộ và không đồng bộ. 10. Trình bày khuôn mẫu khung truyền của một lời tin trong truyền thông nối tiếp không đồng bộ. Tại sao bit Start và bit Stop của lời tin lại phải có mức tín hiệu trái ngược nhau? 4.3. CÂU HỎI LOẠI 3 (3 ĐIỂM) 1. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 300h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 0, vao; PB: mode 0, ra; PC thâp: ra, PC cao: vao. ̣ ̀ ́ ̀ 2. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 304h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... 3
  4. Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 0, ra; PB: mode 0, vào; PC thâp: ra, PC cao: vao. ̣ ́ ̀ 3. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 308h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 0, ra; PB: mode 0, vào; PC thâp: vào, PC cao: ra. ̣ ́ 4. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 30Ch bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 1, ra; PB: mode 0, vào; PC thâp: vào, PC cao: ra. ̣ ́ 5. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 310h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 0, ra; PB: mode 1, vào; PC thâp: vào, PC cao: ra. ̣ ́ 6. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 314h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 1, ra; PB: mode 0, vào; PC thâp: ra, PC cao: vào. ̣ ́ 7. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 318h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 0, ra; PB: mode 1, vào; PC thâp: ra, PC cao: vào. ̣ ́ 8. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 31Ch bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 1, ra; PB: mode 1, vào; PC thâp: vào, PC cao: ra. ̣ ́ 9. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 310h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 1, ra; PB: mode 1, vào; PC thâp: ra, PC cao: vào. ̣ ́ 10. Xây dựng mach giai mã đia chỉ cho vi mach PPI 8255 có đia chỉ cơ sở là ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 314h bằng các vi mạch AND, OR, 74138 , ... Xac đinh giá trị từ điêu khiên thiết lập chế độ cho vi mach PPI 8255 lam ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ viêc ở như sau: PA: mode 1, ra; PB: mode 1, ra; PC thâp: ̣ ́ vào, PC cao: ra. 4.4. CÂU HỎI LOẠI 4 (3 ĐIỂM) Bắt đầu 1. Cho sơ đồ ghép nối một vi mạch ADC với cổng máy in Khởi tạo cổng máy in (LPT1) của máy tính PC như sau: Tạo xung Start S Finish = 1 Đ 4 Đọc dữ liệu Kết thúc
  5. Yêu cầu: 8 Data Viết chươ- 9 trình điều khiển hoạt động của vi mạch ADC theo lưu đồ như 2 ng hình bên. Biết rằng xung điều khiển tín hiệu Start là một xung dương. Các tín ADC LPT1 hiệu điều (/C2) n được nối vào cácStart của cổng LPT1 (Địa chỉ cơ sở = 378h) 16 khiể chân có số chân như hình vẽ 13 (S4) Finish 2. Cho sơ đồ ghép nối một vi mạch ADC với cổng máy in (LPT1) của máy tính PC như sau: Bắt đầu Khởi tạo cổng máy in Tạo xung Start S 8 Finish = 1 Data Yêu cầu:2 - 9 Đ Viết chương trình điều khiển hoạt động của vi mạch ADC ADC Đọc dữ liệu LPT1 theo lưu16 (/C2) ư hình bên. Biết rằng xung đưa vào tín hiệu đồ nh Start Kết thúc Start là một xung dương. Các tín hiệu điều khiển được nối 11 (/S7) Finish vào các chân của cổng LPT1 (Địa chỉ cơ sở = 378h) có số chân như hình vẽ: 3. Cho sơ đồ ghép nối một máy in với cổng máy in (LPT1) của máy tính PC như sau: Bắt đầu Khởi tạo cổng máy in Gửi ký tự ‘A’ Tạo xung Strobe Yêu cầu: 8 Data S Viết chương trình điều khiển hoạt động của máy in liên tục 2-9 /ACK = 0 in ra ký tự ‘A’ (có mã ASCII là 41h)Máy inưu đồ như hình theo l Đ LPT1 Kết thúc bên. Biế14r(/C1) xung đưa vào tín hiệu Data strobe là một xung t ằng /Data strobe âm. Các tín hiệu điều khiển được nối vào các chân của cổng LPT1 (Địa chỉ cơ 12 (S5) /ACK sở = 378h) có số chân như hình vẽ 5
  6. 4. Cho sơ đồ ghép nối một máy in với cổng máy in (LPT1) của máy tính PC như sau: Bắt đầu Khởi tạo cổng máy in S Busy = 0 Đ Gửi ký tự ‘A’ Yêu cầu: 8 Đ Data Viết chương trình điều khiển hoạt động của máy in liên 2-9 Tạo xung Strobe tục in ra ký tự ‘A’ (có mã ASCII là 41h) theo lưu đồ như Máy in LPT1 hình bên. Biết rằng xung đưa vào/Data strobe 14 (/C1) tín hiệu Data strobe là Kết thúc một xung âm. Các tín hiệu điều khiển được nối vào các 12 (S5) Busy chân của cổng LPT1 (Địa chỉ cơ sở = 378h) có số chân như hình vẽ 5. Cho sơ đồ ghép nối một vi mạch ADC0804 với cổng máy in (LPT1) của máy tính PC như sau: Bắt đầu Khởi tạo cổng máy in Tạo xung /WR S INTR = 0 Yêu cầu: 8 Đ Data Đọc dữ liệu Viết chương trình điều khiển hoạt động của vi 2-9 mạch ADC theo lưu đồ như hình bên. Biết rằng ADC0804 Kết thúc LPT1 xung đư14 vào tín hiệu Start là một/WR dương. Các a (/C1) xung tín hiệu điều khiển được nối vào các chân của cổng LPT1 (Địa chỉ cơ sở = 12 (S5) /INTR 378h) có số chân như hình vẽ 6. Cho một bàn phím số hoạt động như sau (mô tả Mã như hình vẽ): Mỗi khi có một phím được bấm, quét bàn phím sẽ gửi về một tín hiệu KBHit tích cực cao. Sau đó gửi mã quét của phím được bấm về Bàn qua một đường dữ liệu song song 8 bit. phím Yêu cầu: KBHit - Xây dựng sơ đồ ghép nối máy tính với bàn phím trên qua cổng LPT1 (không cần chỉ rõ số chân của cổng LPT) - Xây dựng lưu đồ thuật toán và lập trình điều khiển nhận mã quét từ bàn phím mỗi khi có tín hiệu KBHit tích cực 6
  7. 7. Cho một bàn phím số hoạt động như sau (mô tả như hình vẽ): Mỗi khi có một phím được bấm, Mã quét bàn phím sẽ gửi về một tín hiệu KBHit tích cực cao. Sau đó gửi mã quét của phím được bấm về Bàn qua một đường dữ liệu song song 8 bit. phím Yêu cầu: KBHit - Xây dựng sơ đồ ghép nối máy tính với bàn phím trên với qua vi mạch PPI-8255 - Xây dựng lưu đồ thuật toán và lập trình điều khiển nhận mã quét từ bàn phím mỗi khi có tín hiệu KBHit tích cực 8. Viết chương trình bằng ngôn ngữ PASCAL thực hiện như sau: - Khởi tạo cho cổng COM (địa chỉ 3F8h) hoạt động theo các thông số sau: 8 bit dữ liệu, tốc độ 4800 baud, 2 bit Stop, Parity chẵn. - Liên tục kiểm tra trạng thái cổng COM, nếu có byte dữ liệu gửi tới thì hiển thị giá trị byte đó lên màn hình 9. Viết chương trình bằng ngôn ngữ PASCAL thực hiện như sau: - Khởi tạo cho cổng COM (địa chỉ 3F8h) hoạt động theo các thông số sau: 8 bit dữ liệu, tốc độ 2400 baud, 1 bit Stop, Parity lẻ. - Liên tục kiểm tra, nếu có phím được bấm thì gửi mã ASCII của phím đó đi qua cổng COM. 10. Cho sơ đồ ghép nối một vi mạch ADC với vi mạch 8255 như sau: Bắt đầu Khởi tạo 8255 Tạo xung /WR S Yêu cầu: 8 /INTR = 0 Data Viết chương trình điều khiển hoạt động của vi mạch PA Đ ADC theo lưu đồ như hình bên. ADC0804 xung điều Biết rằng Đọc dữ liệu 8255 PC3 khiển tín hiệu /WR là một xung /WR Các tín hiệu điều âm. Kết thúc khiển được nối vào các chân vi mạch 8255 có số chân PC6 /INTR như hình vẽ. Địa chỉ cơ sở của 8255 là 304h. THÔNG QUA BỘ MÔN THÔNG QUA HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC KHOA ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH 7
  8. ThS. Nguyễn Tiến Duy TS. Nguyễn Hữu Công 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản