intTypePromotion=1
ADSENSE

10 KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ

Chia sẻ: Nguyen Le Nhan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

181
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm việc với niềm đam mê: Niềm đam mê là động lực để các doanh nhân đưa doanh nghiệp của mình phát triển nhanh và lớn mạnh, giúp họ làm việc với niềm vui, thay vì chỉ để đối phó hay tồn tại. Thái độ tích cực: Luôn khách quan và vui vẻ. Luôn có trách nhiệm trong công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ

  1. 10 KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ 1. Làm việc với niềm đam mê: Niềm đam mê là động lực đ ể các doanh nhân đ ưa doanh nghiệp của mình phát triển nhanh và lớn mạnh, giúp họ làm vi ệc với ni ềm vui, thay vì chỉ để đối phó hay tồn tại. 2. Thái độ tích cực: Luôn khách quan và vui vẻ. Luôn có trách nhi ệm trong công vi ệc. Với một thái độ và tác phong làm việc tích cực như thế sẽ giúp bạn luôn có m ột vị trí vững vàng trong bất cứ môi trường làm việc nào. 3. Giao tiếp hiệu quả: Khả năng giao tiếp hiệu quả là yếu tố c ần thi ết dẫn đ ến thành công trong kinh doanh. Bạn phải học cách ăn nói lưu loát và bi ết l ắng nghe, hay b ạn phải rèn luyện khả năng truyền đạt tốt mệnh lệnh cho mọi người. 4. Quản lý thời gian hiệu quả: Lập kế hoạch và xác định trước những vi ệc cần làm cho nhiều dự án khác nhau cùng một lúc; sắp xếp việc sử dụng thời gian trong công việc một cách không ngoan là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất. 5. Khả năng giải quyết vấn đề: Khả năng phát hiện, giả quyết vấn đề và chất l ượng ra quyết định thể hiện trình độ năng lực của một người quản lý, giúp vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh. 6. Có tinh thần đồng đôị: Tinh thần đồng đội là m ột trong nh ững bí quy ết quan tr ọng của sự thành công doanh nghiệp. Tinh thần đồng đ ội đ ược bi ểu hi ện b ởi ý th ức h ợp tác, sự phối hợp hài hòa, yêu nghề, đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức doanh nghiệp. 7. Tự tin: Người quản lý phải tự tin với chính khả năng của mình và cùng giúp ng ười khác cảm thấy tự tin hơn, can đảm hơn để hỏi những câu h ỏi c ần thi ết và nêu lên những ý tưởng của mình. 8. Chấp nhận và học hỏi từ những lời phê bình: Luôn gi ữ thái độ đúng m ực, tho ải mái, khách quan khi tiếp nhận lời phê bình. Tìm hiểu kỹ về lý do phê bình và bài h ọc kinh nghiệm quý giá từ đó. 9. Linh hoạt và thích nghi: Linh hoạt trong công việc có nghĩa là b ạn có kh ả năng thay đổi theo yêu cầu của công việc, hãy giải quyết một khối lượng công vi ệc l ớn h ơn so với kế hoạch ban đầu. Hãy thể hiện bạn sãn sàng đảm trách, thích nghi m ột công vi ệc mới, thách thức hơn. 10. Làm việc dưới áp lực cao: Ở bất cứ vị trí quảm lý nào, bạn đ ều phải ch ịu áp l ực trong công việc. Nếu bạn không luyện kỹ năng kể trên, áp lực mà bạn ph ải ch ịu s ẽ còn tăng hơn rất nhiều.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2