intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn: Hóa học

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

515
lượt xem
183
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn: Hóa học

  1. 1. e 2. c 3. c 4. c 5. e 6. b 7. a 8. e 9. b 10. e 11. d 12. a 13. d 14. e 15. e 16. e 17. a 18. a 19. c 20. b 21. b 22. d 23. d 24. d 25. b 26. b 27. e 28. c 29. c 30. d 31. b 32. e 33. c 34. a 35. a 36. c 37. d 38. d 39. e 40. c 41. e 42. c 43. c 44. a 45. b 46. a
  2. 47. d 48. b 49. b 50. c 51. e 52. b 53. e 54. a 55. b 56. a 57. c 58. b 59. e 60. b 61. c 62. a 63. d 64. b 65. c 66. c 67. c 68. a 69. d 70. e 71. d 72. c 73. e 74. d 75. d 76. c 77. d 78. d 79. d 80. a 81. a 82. d 83. a 84. b 85. e 86. e 87. b 88. b 89. c 90. d 91. c 92. a
  3. 93. d 94. d 95. e 96. a 97. b 98. b 99. d 100. b 101. a 102. d 103. b 104. a 105. b 106. b 107. a 108. a 109. c 110. c 111. a 112. d 113. e 114. b 115. c 116. c 117. c 118. b 119. c 120. b 121. e 122. c 123. e 124. e 125. a 126. d 127. a 128. d 129. b 130. c 131. c 132. d 133. a 134. c 135. e 136. a 137. c 138. c
  4. 139. c 140. a 141. e 142. a 143. a 144. e 145. a 146. a 147. a 148. b 149. e 150. a 151. d 152. b 153. a 154. a 155. e 156. c 157. b 158. e 159. b 160. a 161. d 162. a 163. d 164. a 165. d 166. d 167. a 168. e 169. c 170. c 171. a 172. e 173. d 174. e 175. d 176. c 177. d 178. e 179. b 180. c 181. e 182. a 183. a 184. e
  5. 185. d 186. d 187. e 188. a 189. c 190. b 191. e 192. c 193. d 194. d 195. d 196. a 197. a 198. a 199. a 200. a 201. a 202. e 203. e 204. b 205. e 206. d 207. b 208. c 209. e 210. b 211. c 212. e 213. c 214. a 215. c 216. c 217. c 218. d 219. e 220. a 221. c 222. e 223. e 224. e 225. b 226. a 227. d 228. d 229. c 230. b
  6. 231. d 232. a 233. e 234. d 235. b 236. d 237. d 238. a 239. c 240. e 241. d 242. c 243. a 244. d 245. a 246. b 247. b 248. a 249. d 250. e 251. b 252. a 253. d 254. c 255. e 256. d 257. a 258. a 259. d 260. a 261. c 262. c 263. c 264. e 265. a 266. c 267. c 268. b 269. b 270. b 271. d 272. c 273. d 274. e 275. d 276. b
  7. 277. d 278. b 279. e 280. e 281. e 282. a 283. d 284. e 285. d 286. b 287. a 288. c 289. d 290. b 291. d 292. d 293. d 294. a 295. d 296. c 297. a 298. b 299. e 300. b
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2