Ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850)

Chia sẻ: Ong Thanh Kinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

Ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ nở và tỷ lệ thụ tinh trong sinh sản nhân tạo cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850) được thực hiện tại Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Nam bộ (Bà RịaVũng Tàu).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850)

  1. Ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850) Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ nở và tỷ lệ thụ tinh trong sinh sản nhân tạo cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850) được thực hiện tại Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Nam bộ (Bà Rịa- Vũng Tàu). Trứng được ấp ở 5 độ mặn khác nhau và trong hai dụng cụ ấp là khay nhựa và bể đáy chóp. Kết quả cho thấy độ mặn không ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ thụ tinh nhưng ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ nở của cá chìa vôi. Trong số 5 độ mặn nghiên cứu 22, 24, 26, 28 và
  2. 30‰ (thí nghiệm 1), chỉ có độ mặn 24‰ cho tỷ lệ thụ tinh cao hơn (74,5±2,1)% các độ mặn còn lại; tỷ lệ nở ở các độ mặn 22‰ [(49,9±5,1)%], 24‰ [(56,0±1,6)%] và 26‰ [(53,2±1,4)%] không khác biệt và cao hơn đáng kể so với 28‰ [(29,3±4,9)%] và 30‰ [(22,1±2,3)%]. Trong số 3 độ mặn nghiên cứu 23, 24 và 25‰ (thí nghiệm 2), tỷ lệ thụ tinh không khác biệt, dao động từ (20,0±2,0)% đến (22,3±2,5)%; tỷ lệ nở ở 23‰ thấp hơn so với 24‰ và 25‰ trong cả hai trường hợp ấp bằng khay nhựa hay bể compozit. Dụng cụ ấp không ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh, nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ nở và chất lượng ấu trùng. Nguồn: Đặng Tố Vân Cầm, Hoàng Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Thanh,Trần Kim Đồng, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Văn Hảo. 2012. Ảnh hưởng của độ mặn và dụng cụ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus, Cantor 1850). Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Nam bộ - Viện NCNT Thủy sản II.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản