Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
1.640
lượt xem
205
download

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năng lượng tồn tại ở 2 dạng: Nhiệt và ATP. Nhiệt: Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây. ATP: Cung cấp ATP cho các hoạt động sống, sữa chữa những hư hại của tế bào. Các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 12: Hô hấp ở thực vật

 1. 12: Bài HÔ HẤP HÔ Ở THỰC VẬT
 2. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. Khái quát về hô hấp ở thực vật 1. Khái niệm hô hấp ở thực vật 2. Phương trình hô hấp tổng quát 3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực II. ật đường hô hấp ở thực vật v Con 1. Phân giải kỵ khí 2. Phân giải hiếu khí III. Hô hấp sáng IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường 1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp 2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
 3. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I/ Khái quát về hô hấp ở thực vật: 1. Khái niệm hô hấp ở thực vật Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP. 2. Phương trình hô hấp tổng quát: C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP)
 4. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Quan sát hình và trả lời các câu hỏi: Không Nối vào khí bơm hút Dung dịch KOH hấp thụ CO2 Nước vôi Nước Hạt nảy mầm vẩn đục vôi BAN ĐẦU -? Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?
 5. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Ống mao dẫn Vôi Vôi xút Lướ kim loạ Luóii kim loạii Hạt nảy mầm Giọt nước màu nuóc màu LÚC SAU BAN ĐẦU -? Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái có phải do hạt nảy mầm hô hấp hút O2 không? Vì sao?
 6. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Nhiệt kế Mùn cưa Hạt nảy mầm Bình thủy tinh - ? Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ không khí bên ngoài bình chứng thực điều gì?
 7. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật: • - Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây. • - Cung cấp ATP cho các hoạt động sống của cây. • - Tạo các sản phẩm trung gian dùng để tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.
 8. BÀI12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT II. Con đường hô hấp ở thực vật 1. Phân giải kỵ khí - Điều kiện: thiếu O2 - Diễn biến: 2 giai đoạn - Nơi diễn ra: tế bào chất + Đường Phân: axit pyruvic + 2 ATP+ H2O Glucôzơ + Lên men: rượu etilic + CO2 Axit pyruvic Axit lactic
 9. BÀI12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT II. Con đường hô hấp ở thực vật 2. Phân giải hiếu khí - Điều kiện: Có O2 - Diễn biến: 2 giai đoạn + Đường Phân: (giống phân giải kỵ khí) +Chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron H2O+ CO2 + 36 ATP Axit pyruvic ? So sánh hiệu quả năng lượng của hô hấp kỵ khí và hô hấp hiếu khí?
 10. BÀI12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
 11. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
 12. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Cấu trúc của ty thể
 13. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT III. Hô hấp sáng • - Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng • - Diễn ra tại lục lạp thực vật C3 • - Tác hại: gây lãng phí sản phẩm quang hợp
 14. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường 1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp - Quan hệ chặt chẽ: sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu cho hô hấp và ngược lại. 2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường -Các yếu tố môi trường ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hô hấp ở thực vật? Từ đó hãy rút ra các biện pháp bảo vệ nông phẩm.
 15. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Củng cố So sánh hô hấp kỵ khí và hô hấp hiếu khí Điểm so sánh Phân giải kị khí Phân giải hiếu khí Giống Khác Điều kiện Nơi xảy ra Sản phẩm
 16. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Củng cố So sánh hô hấp kỵ khí và hô hấp hiếu khí Điểm so sánh Phân giải kị khí Phân giải hiếu khí Giống - Có giai đoạn đường phân, giải phóng ATP, nhiệt lượng. Khác Điều - Không có ôxi - Có ôxi kiện - Tế bào chất - Tế bào chất, Nơi xảy ra ti thể Sản - Rượu êtilic và CO2 - CO2, H2O, phẩm hoặc axit lactic. ATP
 17. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Về nhà: • - Trả lời các câu hỏi cuối bài • - Nghiên cứu nội dung bài thực hành 7 • - Ngâm hạt ngô hoặc hạt đậu trước tiết học 2- 3 ngày, chia 2 phần thực hiện theo hướng dẫn ở mục II.2 trang 33.
Đồng bộ tài khoản