Sinh học 11 - Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
653
lượt xem
56
download

Sinh học 11 - Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật. - Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu khí. -Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp -Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

  1. Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. MỤC TIÊU Học sinh - Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật. - Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu khí. -Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp -Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Hình 12.1, 12.2, 12.3 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong - Phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Trình bày các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp ?
  2. 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình THỰC VẬT 12.1 sách giáo khoa ? hãy mô tả thí nghiệm. Các Tn a, b, c nhằm chứng minh điều gì ? Sau khi mô tả cách làm thí nghiệm 1.Hô hấp ở thực vật là gì Học sinh : Nêu được +TN a : Chứng minh hạt nảy mầm thải -Biểu hiện bên ngoài của hô hấp ở CO2 (cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO2 thực vật là : Hấp thụ O2 giải phóng của môi trường). CO2 và nhiệt lượng. +TNb : Nhằm phát hiện hạt nảy mầm hấp thụ oxy. +TNc : Phát hiện hạt nảy mầm thải nhiệt ? hô hấp là gì ? bản chất của hiện -Bản chất của hô hấp là : Quá trình tượng hô hấp ? phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành các sản phẩm vô cơ cuối cùng là CO2, H2O và giải phóng năng
  3. Học sinh : Nêu ý kiến có thể chưa đầy đủ. lượng. Giáo viên : Giải thích thêm về thực chất của quá trình hô hấp -Thực chất của hô hấp là quá trình ôxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn ra các phản ứng tách điện tử (e) và hiđrô (H) từ nguyên liệu hô hấp chuyển tới ôxy không khí tạo thành H2O * Hoạt động 2 2.Phương trình hô hấp tổng quát Giáo viên : Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, và kết quả phân tích các thí nghiệm nên trên. ? hãy viết phương trình hô hấp tổng quát C6H12O6 + 6 CO2  6 CO2 + 6 H2O ? + 2886Kj (nhiệt ATP) Học sinh : viết phương trình, sau đó giáo viên cho các học sinh khác bổ sung. * Hoạt động 3 3.Vai trò của hô hấp đối với cơ thể Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết thực vật hợp với kiến thức đã học ở lớp 10.
  4. ? hãy cho biết hô hấp có vai trò gì đối với -Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các cơ thể thực vật ? hoạt động sống của cây. Học sinh : Sau khi thảo luận cần nêu -Cung cấp ATP cho các hoạt động được các ý cơ bản : Tạo năng lượng để sống của cây. duy trì các hoạt động sống của cơ thể * Hoạt động 4 Giáo viên : Quan sát hình 12.2 II.CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở ? hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra THỰC VẬT nững con đường hô hấp nào ? Học sinh : Hai con đường hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1, 1.Phân giải kị khí (đường phân và quan sát hình 12.2. Phát phiếu học tập số lên men) 1 cho học sinh. -Đường phân : Khi thiếu ôxy Phiếu học tập số 1 C6H12O6 + 2NAD + 2 ADP  Điểm phân Hô hấp kị Hô hấp 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH biệt khí hiếu khí Lên men Nơi xảy ra Từ 2C3H4O3  2C2H5OH + CO2 Sản phẩm hoặc C3H6O3 Năng lượng Diễn ra trong tế bào chất.
  5. GP ? hãy phân biệt phân giải kị khí và phân 2.Hô hấp hiếu khí giải hiếu khí ? -Gồm : -Giống nhau +Chu trình Grep diễn ra trong chất -Khác nhau : Điều kiện (oxi), nơi xảy ra, của ti thể. sản phẩm cuối cùng, năng lượng được 2CH3COCOOH + 5 O2 = 6CO2 + giải phóng. H2O Học sinh trả lời bằng cách điền các thông tin thích hợp vào phiếu học tập. Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học +Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra màng sinh khác làm vào phiếu cá nhân học trong ti thể. sinh. +Đã tạo ra 36 ATP Học sinh : Sau khi học sinh làm xong giáo viên cho nhận xét, bổ sung * Hoạt động 5 III. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục VỚI VÀ BẢO QUẢN NÔNG III, và quan sát hình 12.3 PHẨM ? Quang hô hấp là gì ? Xảy ra ở đâu ? 1. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực trường vật ? a.Nước
  6. Học sinh : Sau khi thảo luận trả lời hiện b.Nhiệt độ tượng quang hô hấp, nên tên các bào c.Oxy quan tham gia, và thấy được tác haih của d.Hàm lượng CO2 nó đối với thực vật * Hoạt động 6 2. Hô hấp và bảo quản nông phẩm Giáo viên : Cho học sinh đọc mục IV, kết hợp với các kiến thức đã học ? Hãy cho biết hô hấp và quang hợp có -Mục tiêu quan hệ với nhau như thế nào ? -Biện pháp ? Hô hấp chịu ảnh hưởng của những yếu +Khống chế độ ẩm của nông phẩm tố nào ? Vai trò của mỗi yếu tố đó ? +Khống chế nhiệt độ môi trường Học sinh : Nêu được +Khống chế thành phần khí của môi +Quang hợp tạo ra glucôzơ, cần ATP trường bảo quản +Hô hấp sử dụng glucôzơ, giải phóng ATP. +Các yếu tố ảnh hưởng : Nước, nhiệt độ, ôxy, CO2 IV. CỦNG CỐ - Hô hấp ở cây xanh là gì ?
  7. - Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu trình Grep, chuõi truyền điện tử bằng cách điền vào phiếu học tập số 2 : V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa - nắm sơ đồ các con đường hô hấp sau : Phần bổ sung kiến thức : - Yêu cầu học sinh đọc phần đọc thêm trang 54, 55 sách giáo khoa lớp 11.
Đồng bộ tài khoản