intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 4. Cách thức lưu trữ và tìm kiếm thông tin sử dụng Win/ISIS?

Chia sẻ: Thanh Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

67
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nhập dữ liệu chính xác là rất quan trọng, nhập dữ liệu không chính xác sẽ dẫn đến việc tìm kiếm dữ liệu không chính xác. Dẫn đến phổ biến thông tin sai. Cách thức nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong một CSDL WinISIS Cách thức hiệu chỉnh một biểu ghi hoặc một dãy biểu ghi Cách thức tìm kiếm thông tin bằng cách sử dụng nhiều công thức truy vấn khác nhau. Cách thức tạo các kiểu đầu ra: đầu ra bản in và trên màn hình ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4. Cách thức lưu trữ và tìm kiếm thông tin sử dụng Win/ISIS?

 1. Tạo và Quản trị CSDL sử dụng CDS/ISIS Bài 4. Cách thức lưu trữ và tìm kiếm thông tin sử dụng Win/ISIS? UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 1
 2. Đặt vấn đề Việc nhập dữ liệu chính xác là rất quan trọng, nhập dữ liệu không chính xác sẽ dẫn đến việc tìm kiếm dữ liệu không chính xác. Dẫn đến phổ biến thông tin sai. UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 2
 3. Phạm vi Bài 4 sẽ giải thích:  Cách thức nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong một CSDL WinISIS  Cách thức hiệu chỉnh một biểu ghi hoặc một dãy biểu ghi  Cách thức tìm kiếm thông tin bằng cách sử dụng nhiều công thức truy vấn khác nhau  Cách thức tạo các kiểu đầu ra: đầu ra bản in và trên màn hình UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 3
 4. Kết quả dự kiến Kết thúc bài học bạn có thể :  Nhập dữ liệu vào CSDL WinISIS  Hiệu chỉnh dữ liệu trong CSDL WinISIS  Tìm kiếm thông tin bằng cách tra cứu CSDL sử dụng các công thức truy vấn khác nhau  Ghi nhớ file hoặc in các kết quả tra cứu từ các phần trong CSDL của bạn UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 4
 5. Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?  Mở CSDL bạn tạo ra trong bài học trước  Cửa sổ CSDL được trình bày dưới đây sẽ hiện ra Window title Menu Bar Tool Bar Database window UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 5
 6. Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào? Bạn có thể dùng hai phương pháp dưới nêu đây để bắt đầu nhập dữ liệu  Kích hoạt vào EDIT trên thanh thực đơn và kích vào Nhập dữ liệu trong trong thực đơn thả, hoặc  Kích vào nút này trên thanh công cụ UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 6
 7. Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào? Cửa sổ này hiện ra bất kỳ khi nào bạn cho nhập dữ liệu Navigator buttons MFN Box Save button New record button Options sub menu Field edit box Fields Record Help status panel UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 7
 8. Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?  Để nhập dữ liệu trước tiên kích vào trường tương ứng  Sau đó nhập dữ liệu vào hộp hiệu đính trường  Sau khi nhập dữ liệu, kích vào nút lưu và lưu biểu ghi và đóng biểu ghi UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 8
 9. Nhập dữ liệu để tạo biểu ghi trong CSDL Win/ISIS như thế nào?  Mở biểu mẫu nhập dữ liệu như được mô tả ở các Slide trước  Để hiệu đính biểu ghi riêng biệt bạn sử dụng nút chuyển tiếp/lùi lại hoặc gõ số MFN vào hộp MFN và nhấn ENTER  Chọn trường đã mô tả và nhập dữ liệu, lưu biểu ghi và đóng biểu ghi hoặc sử dụng nút chuyển để tiến lên hoặc lùi lại UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 9
 10. Tìm tin sử dụng các công thức yêu cầu như thế nào?  Menu tìm kiếm của WinISIS gồm các giao diện Tìm có trợ giúp & Tìm trình độ cao cũng như lưu yêu cầu tìm và gọi lai yêu cầu tìm UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 10
 11. Tìm trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp  Khi bạn kích vào Tìm tin có trợ giúp trên menu tìm tin, cửa sổ tìm sẽ mở ra cho phép bạn viết yêu cầu tìm đơn giản. Cửa sổ này gồm ba cột như chỉ ra dưới đây: Các yếu tố tìm Các trường Các toán tử có khả năng tìm UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 11
 12. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp  Hộp các trường có khả năng tìm dược cho phép bạn xác định trường cụ thể trong đó yếu tố yêu cầu sẽ được tìm.  Bằng cách mặc định các yếu tố tìm được tìm trong tất cả mọi trường.  Bằng cách kích vào vào mũi tên bên trái bạn có thể chọn các trường UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 12
 13. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp  Để chọn thuật ngữ bạn có thể mở từ điển bằng cách kích vào biểu tượng Các trường tìm  Nếu trường được xác Hộp thuật ngữ định trong trường có thể tìm được thì trong cửa Các thuật ngữ trong sổ từ điển chỉ các thuật từ điển ngữ được lấy từ trường Về trang trước này sẽ sáng lên. trang sau Dump/ In UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 13
 14. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp  Thuật ngữ tìm có thể được nhập vào từ bàn phím hoặc chọn từ từ điển  Hộp combo box trong cột toán tử cho phép bạn kết nối yếu tố tìm với yếu tố tìm tiếp theo. Các toán tử logic AND, OR, NOT có thể được sử dụng.  Toán tử mặc định là AND. UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 14
 15. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ giúp  Sau khi các thuật ngữ tìm và các toán tử đã được chọn, bạn có thể thực hiện tìm kiếm bằng cách kích vào nút Thực hiện/EXECUTE Số lượng các biểu ghi tìm được phù hợp với yêu cầu được chỉ ra trong hộp có nhãn Kết quả tìm/ NUMBER OF HITS. Số biểu thức tìm được chỉ ra trong hộp có nhãn số biểu thức tìm/SEARCH NUMBER 5 UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 15
 16. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm có trợ  giúp tố tìm với cuộc tìm trước Bạn cũng có thể kết hợp các yếu đó bằng cách sử dụng hộp cuộc tìm trước đó/ PREVIOUS SEARCH. Hộp các toán tử bên cạnh đó cho phép bạn kết hợp các yếu tố tìm. UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 16
 17. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm trình độ cao  Kích vào Tìm trình độ cao/EXPERT SEARCH trên menu tìm tin để mở cửa sổ Tìm trình độ cao/ EXPERT SEARCH UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 17
 18. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm trình độ cao  Cửa sổ Tìm trình độ cao/EXPERT SEARCH mặc định có các thành phần sau. Nút từ điển Các nút toán tử tìm Hộp hiệu • Nút đính biểu thức tìm thuật ngữ Any Hộp lịch sử tìm kiếm UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 18
 19. Tìm tin trong cơ sở dữ liệu WinISIS: Tìm trình độ cao  Các thuật ngữ tìm có thể chọn từ từ điển hoặc có thể gõ vào hộp biểu thức tìm  Sau khi chọn thuật ngữ tìm kích vào nút Thực hiện/ EXECUTE và sau đó nút hiển thị/DISPLAY  Nếu bạn phải thực hiện nhiều cuộc tìm cùng một lúc bạn có thể thấy tất cả các cuộc tìm trong hộp lịch sử tìm kiếm và chọn bất kỳ cuộc tìm nào trong số đó UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 19
 20. Hiển thị kết quả tìm  Người dùng có thể cho hiển thị kết quả tìm bằng cách kích vào nút hiển thị/DISPLAY ngay sau khi tìm kiếm hoặc  Sử dụng Kết quả tìm trong menu Xem/BROWSE UNESCO EIPICT Module 4. Lesson 4 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2