Bài 6: Mạng máy tính

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
31
lượt xem
3
download

Bài 6: Mạng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng Internet:là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Mạng máy tính

 1. Bài 6 Các d ch v m ng (b sung) GV: Nguy n H u Th LOGO M ng máy tính
 2. S ngư i dùng Internet t2t − Liên minh vi n thông qu c t (ITU) c a Liên hi p qu c ã thông tin cho báo gi i ngày 26/1/2011. − V i dân s hơn 6,8 t ngư i, chúng ta có th th y trong 3 ngư i có 1 ngư i lư t web. − 57% s ngư i dùng Internet hi n nay là t các nư c ang phát tri n. MMT - Nguy n H u Th 2
 3. (Vi t Nam) 2. L ch s phát tri n MMT - Nguy n H u Th 3
 4. 04/2011 2. L ch s phát tri n MMT - Nguy n H u Th 4
 5. 8. D ch v truy c p t xa − D ch v truy nh p t xa (Remote Access Service): Cho phép ngư i dùng t xa có th truy c p t m t máy tính qua m t môi trư ng m ng n m t m ng dùng riêng như th máy tính ó ư c k t n i tr c ti p trong m ng ó. Khi ó ngư i dùng t xa có th s d ng tài nguyên trên trên m ng như là m t máy tính k t n i tr c ti p trong m ng ó. MMT - Nguy n H u Th 5
 6. 8.1 Remote Desktop Connection − Remote Desktop cung c p truy c p cho vi c truy c p t m t máy tính ch y h i u hành Windows cho n b t c m t máy tính xa . − Remote Desktop trong Windows XP là phiên b n m r ng c a Terminal Service Windows 2000 . − S d ng Remote Desktop b n có th k t n i n m ng máy tính văn phòng và truy c p n t t c các ng d ng c a b n . Remote Desktop là n n t ng c a Terminal Service … MMT - Nguy n H u Th 6
 7. 8.1 Remote Desktop Connection − Ch n Tab Remote và ch n Allow users to connect remote this computer. Lưu ý là ph i t password vào account ta mu n remote n: MMT - Nguy n H u Th 7
 8. 8.1 Remote Desktop Connection − T t firewall MMT - Nguy n H u Th 8
 9. 8.1 Remote Desktop Connection − Trong Windows, vào Star > Program > Accessories > Communicatios > Remote Desktop Connection. MMT - Nguy n H u Th 9
 10. 8.1 Remote Desktop Connection − Nh p Computer Name c a máy c n Remote − Sau ó nh p ti p User Account Name và Password c a máy c n Remote MMT - Nguy n H u Th 10
 11. 8.2 TeamViewer − V i TeamViewer b n có th d dàng truy c p vào máy c a ngư i khác có th thao tác trên ó như ngay trên máy c a b n. − V i i u ki n máy c a ngư i ó cũng ph i cài TeamViewer và h cung c p cho b n ID và Pass. − Chương trình k t n i r t d dàng và mi n phí. MMT - Nguy n H u Th 11
 12. Download: http://www.teamviewer.com MMT - Nguy n H u Th 12
 13. 8.2 TeamViewer − T i c a s chương trình: nh p ID c a máy truy nh p vào ô ID trong m c Creat session và ch n m t trong các l a ch n sau: Remote support: remote desktop c a ngư i khác. Presentation: File transfer: truy nh p vào ĩa c a máy khác VPN: Truy nh p VPN Sau khi l a ch n và nh p ID xong, ch n Connect to Partner − Chú ý: Cùng m t lúc ta có th remote ư c nhi u máy. MMT - Nguy n H u Th 13
 14. Màn hình TeamViewer ang remote MMT - Nguy n H u Th 14
 15. Stop! LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản