intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giàng 6 bài lí luận chính trị - Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

116
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giàng 6 bài lí luận chính trị - Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

 1. TRUNG ƯƠNG ĐTN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM SÁU BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Th.s. Bùi Văn Tuyển Giảng viên Báo cáo viên Trung ương Đoàn Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976.226.944 TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2016
 2. TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM Chuyên đề 3: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH  ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 3. NỘI DUNG I – Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay II – Vai trò và phương thức lãnh đạo của đảng  đối với hệ thống chính trị III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức  chính trị ­ xã hội trong hệ thống chính trị   Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 3
 4. I – Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay (…) 1. Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị 2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt  Nam hiện nay 3.  Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ  thống chính trị trong giai đoạn hiện nay    Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 4
 5. 1. Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị (…) 1.1.  Khái niệm về chính trị 1.2. Hệ thống chính trị   Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 5
 6. 1.1.  Khái niệm về chính trị (…)    Thuật ngữ chính trị theo tiếng Hi Lạp cổ đại:  Politika có nghĩa là “công việc nhà nước”, “những  công việc xã hội”
 7. 1.1.  Khái niệm về chính trị (…)     Thuật ngữ chính trị theo tiếng Trung Hoa:  ??  có nghĩa là  “chính sách quốc gia”, “công việc trị quốc”
 8. 1.1.  Khái niệm về chính trị (…) Thực chất:  Chính trị là quan hệ về lợi ích giữa các giai  cấp,  các  nhóm  xã  hội,  các  quốc  gia  dân  tộc  –  trong  đó  trước hết và cơ bản là lợi ích kinh tế Lê nin nói: “Chính trị  là sự biểu hiện tập  trung của kinh tế”
 9. 1.1.  Khái niệm về chính trị (…) Chính  trị  là  mối  quan  hệ,  sự  tương  tác  giữa  chủ  thể  xã  hội  với toàn bộ các tổ chức và thành  viên trong  xã hội, với  quyền lực  chi phối chứa đựng bên trong đó,  quyền  lực  chung  (quyền  lực  xã  hội), gọi là quyền lực chính trị
 10. 1.2. Hệ thống chính trị (…) Hệ thống chính trị bao gồm      toàn bộ các tổ chức chính  trị, được lập ra để thực  hiện quyền lực chung của  xã hội – quyền lực chính trị
 11. 1.2. Hệ thống chính trị (…) Các Đảng chính trị: Đảng cầm  quyền  là lực lượng chủ yếu  quyết định đường lối đối nội, đối  Hệ thống  ngoại của đất nước. chính trị là  một chỉnh  Nhà nước: Gồm 3 cơ quan cấu  thể các tổ  thành: Lập pháp ­ Hành pháp ­  chức chính  Tư pháp. Là công cụ quyền lực  trị hợp pháp  tập trung nhất của giai cấp cầm  trong  quyền xã hội Các Tổ chức chính trị ­ xã hội:   Hỗ trợ và hậu thuẫn cho sự lãnh  đạo của Đảng và quản lý của  Nhà nước
 12. 2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt  Nam hiện nay (…) 2.1.  Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 2.2.  Đặc  điểm  của  hệ  thống  chính  trị  ở  Việt  Nam hiện nay   Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 12
 13. 2.1.  Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay (…) Đảng Cộng sản Việt Nam,  NN CHXH CN VN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam HTCT  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  VIỆT  NAM  Minh HIỆN  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam NAY Tổng Liên đoàn Lao động VN Hội Nông dân Việt Nam Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 14. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Đoàn Hội TNCS CCB Hồ Chí NN Minh CH XHCN Đảng Việt Cộng sản Nam Hội Việt Nam Nông dân Tổng LĐ lao Hội động Liên hiệp Phụ nữ
 15. 2.2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt  Nam hiện nay (…) * Tính nhất nguyên về chính trị thể hiện:  ­  Không  có  Đảng  đối  lập:  chỉ  có  một  đảng  duy  nhất  cầm quyền đó là Đảng Cộng sản Việt Nam Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 15
 16. 2.2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt  Nam hiện nay (…) * Tính nhất nguyên về chính trị thể hiện:  ­ Nhất nguyên về tổ chức: Đảng Cộng sản Việt Nam  tổ chức và lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 16
 17. 2.2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt  Nam hiện nay (…) * Tính nhất nguyên về chính trị thể hiện:  ­ Nhất nguyên về tư tưởng: nền tảng là chủ nghĩa Mác  – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 17
 18. 2.2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam  hiện nay (…) Một đảng duy nhất cầm quyền Tính  Về mục tiêu chính trị thốn g  nhất Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động Trong hệ thống tổ chức
 19. 2.2.  Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam  hiện nay (…) Sự  gắn  bó  mật  thiết  giữa  hệ thống chính trị với nhân  dân được thể hiện như thế  nào?
 20. Đảng cộng sản Việt Nam là ngọn  Sự gắn  cờ tập hợp quần chúng bó mật  thiết  Nhà nước ta là Nhà nước của dân,  giữa  do dân và vì dân hệ  thống  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị ­  chính  xã hội là hình thức tổ chức,tập hợp của  trị với  các tầng lớp nhân dân nhân  dân Hệ thống chính trị là trường học  dân chủ của nhân dân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2