intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống chính trị

Xem 1-20 trên 7834 kết quả Hệ thống chính trị
 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về Hệ thống quản lý chất lượng( HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; làm rõ thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại CTCP Đầu tư – Dệt may Thiên An Phát; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015, nhằm giúp Công ty nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và quản lý ngày càng tốt hơn.

  pdf115p bakerboys02 10-05-2022 7 2   Download

 • Kết quả điều tra từ tháng 3/2018 đến 4/2019, đã thống kê tài nguyên cây thuốc ở Vườn quốc gia Côn Đảo có 396 loài thuộc 300 chi, 118 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch, bao gồm Thông đất (Lycopodiophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta), Thông (Pinophyta), Tuế (Cycadophyta), Dây gắm (Gnetophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, 5 loài có giá trị bảo tồn theo Sách đỏ Việt Nam (2007) và Nghị định 06/2019 của Chính Phủ.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 9 0   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia.

  pdf16p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công an xã; Các chức danh của Công an xã; Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên" bàn về những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm gần đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - Nhận biết về pháp luật và kỹ năng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng tìm kiếm cứu nạn hàng hải; Tổ chức hệ thống tìm kiếm cứu nạn Việt Nam; Sử dụng thông tin liên lạc trong tìm kiếm cứu nạn; Một số phương pháp duy trì sự sống và kỹ năng chống cháy chống thủng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf106p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về chính sách sản phẩm tại doanh nghiệp; mô tả và phân tích chính sách sản phẩm của Công ty TNHH vi tính Phong Vũ đối với dòng sản phẩm máy tính để bàn; khảo sát ý kiến người tiêu dùng đối với chính sách sản phẩm của Công ty TNHHvi tính Phong Vũ; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm máy tính để bàn của Công ty TNHH vi tính Phong Vũ.

  pdf67p bakerboys03 02-05-2022 9 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm; phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế; phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với chính sách tiêu thụ sản phẩm P&G của khách hàng tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế.

  pdf106p bakerboys03 02-05-2022 13 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh" tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng xác định hệ thống tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf95p viginnirometty 04-05-2022 12 9   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ công tác của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Hệ thống chính trị và công tác dân vận ở cơ sở - những nhận thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p viginnirometty 04-05-2022 9 6   Download

 • Phần 1 cuốn sách Quản lý ngân sách được trình bày nội dung chính như sau: tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách, ngân sách là gì, tầm quan trọng của ngân sách, chuẩn bị dự thảo ngân sách, thiết kế ngân sách riêng, phân loại mục tiêu, chuẩn hóa ngân sách và đánh giá hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p gaogao2708 25-04-2022 18 8   Download

 • Bài viết trình bày về vấn đề đổi mới trong quản trị đại học. Tác giả khẳng định Quản trị đại học là vấn đề quan trọng, đồng thời thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, trong đó tập trung vào 1 số khía cạnh như: khái niệm của Quản trị đại học; vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng trường; quan hệ của Hội đồng trường với Hiệu trưởng và Đảng ủy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 11 2   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ XIII-XIV cũng như những nỗ lực của vương triều Trần trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế chính trị quân chủ tập trung thống nhất.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 54 1   Download

 • Bài viết trình bày bối cảnh và mục đích thực hiện chính sách mới của Trung Quốc đối với Triều Tiên. Nhằm duy trì trật tự tông phiên truyền thống, đảm bảo an ninh biên giới, triều Thanh đã thực hiện chính sách can dự tích cực, chính sách này có ảnh hướng lớn đến cục diện chính trị Đông Bắc Á thời bấy giờ.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 40 1   Download

 • Bài viết "Nông thôn ven biển Phú Yên - Vấn đề, tiềm năng và giải pháp" trình bày một số vấn đề cũng như hướng giải pháp một cách sơ lược để biến khu vực nông thôn ven biển Phú Yên thành động lực phát triển nhanh và bền vững cho tỉnh. Để phát triển nhanh và bền vững thì quan trọng nhất là cần tập hợp được trí tuệ từ khắp nơi trong mọi lĩnh vực và tích hợp những trí tuệ đó thành một hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Trong những năm gần đây, theo Nghị quyết của Chính phủ, khuyến khích và tăng cường tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu vận dụng hệ thống thông tin kế toán vào quản trị chi phí trong đơn vị sự nghiệp công lập là một công việc hết sức quan trọng giúp đơn vị tồn tại và phát triển trong điều kiện mới.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết này chỉ ra những ảnh hưởng tích cực từ hội nhập quốc tế đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm: tăng khả năng mở rộng thị phần trên phạm vi quốc tế, cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ, tăng tính minh bạch và hiệu quả quản trị rủi ro. Đồng thời, đề cập tới những mặt trái của hội nhập là: giảm thị phần trong nước, nguy cơ bị thôn tính từ định chế tài chính nước ngoài và không đạt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường nước ngoài.

  pdf18p viindranooyi 04-05-2022 28 3   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc của nhân viên tại Công ty CP Sợi Phú Nam, đề tài khóa luận tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường mức độ về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên, giúp cho công ty nắm bắt, cải thiện những mặt mà nhân viên chưa hài lòng và điều chỉnh chinhsh sách quản trị nguồn nhân sự hiêu quả.

  pdf110p bakerboys03 02-05-2022 13 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua đề cập đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

  pdf394p lavender2022 27-04-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích và định giá cổ phiếu; xác định được giá trị thực của cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hoà Phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p bakerboys02 27-04-2022 23 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống chính trị
p_strCode=hethongchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2