Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
46
lượt xem
9
download

Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổ chức lao động bộ phận an ninh, tuyển dụng và bố trí nhân sự bộ phận an ninh, giám sát điều hành và đào tạo và đãi ngộ nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn

Chương 2. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ<br /> TẠI BỘ PHẬN AN NINH KHÁCH SẠN<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.1. Tổ chức lao động bộ phận an ninh<br /> 2.1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức<br /> 2.1.2. Nhiệm vụ của một số chức danh quản lý và nhân viên<br /> 2.1.3. Quan hệ phối hợp với các bộ phận<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 2.2. Tuyển dụng và bố trí nhân sự bộ phận an ninh<br /> 2.2.1. Thiết kế công việc/mô tả công việc<br /> 2.2.2. Định mức công việc ở bộ phận an ninh<br /> 2.2.3. Tuyển dụng lao động<br /> 2.2.4. Phân công lao động<br /> 2.2.5. Công việc trong một ca<br /> 2.3. Giám sát, điều hành, đào tạo và đãi ngộ nhân sự<br /> 2.3.1. Giám sát điều hành hoạt động<br /> 2.3.2. Đào tạo và đãi ngộ nhân sự<br /> 3<br /> 6<br /> <br /> 2.1. Tổ chức lao động bộ phận an ninh<br /> 2.1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.1.2. Nhiệm vụ của một số chức danh quản lý và nhân viên<br /> <br /> KIẾN THỨC<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.3. Quan hệ phối hợp với các bộ phận<br /> <br /> _T<br /> <br /> + Mô hình cơ cấu tổ chức của bộ phận an ninh<br /> + Nhiệm vụ, công việc của quản lý và nhân viên<br /> <br /> M<br /> <br /> + Mối quan hệ giữa bộ phận an ninh và các bộ phận khác<br /> <br /> U<br /> <br /> + Mô hình cơ cấu tổ chức của bộ phận an ninh tại một số KS<br /> <br /> 3<br /> 7<br /> <br /> 2.1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức<br /> Giám đốc (trưởng bộ phận)<br /> <br /> D<br /> <br /> P. Giám đốc (Phó trưởng bộ phận)<br /> <br /> H<br /> <br /> Thư ký<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Ca trưởng (tổ trưởng)<br /> <br /> NV trực<br /> <br /> NV Trực<br /> <br /> NV trực<br /> <br /> NV<br /> <br /> NV Trực<br /> <br /> NV Trực<br /> <br /> tra<br /> <br /> cổng<br /> <br /> cổng<br /> <br /> điện<br /> <br /> Phòng<br /> <br /> bãi giải<br /> <br /> sảnh<br /> <br /> nhân<br /> <br /> chính<br /> <br /> camera<br /> <br /> xe<br /> <br /> U<br /> <br /> viên<br /> <br /> thoại<br /> <br /> M<br /> <br /> NV tuần<br /> <br /> Mô hình cơ cấu tổ chức cơ bản của bộ phân an ninh (khách 4 -5 sao)<br /> 38<br /> <br /> 2.1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức<br /> <br /> D<br /> <br /> KIẾN THỨC<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức, số lượng nhân viên, vị trí, chức danh,.. Phụ<br /> thuộc vào các yếu tố sau:<br /> <br /> _T<br /> <br /> + Quy mô và thứ hạng khách sạn<br /> <br /> + Vị trí và tiêu chuẩn của tập đoàn<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> + Đặc điểm của từng khách sạn<br /> <br /> (2 khách sạn ở vị trí khác nhau, thứ hàng khác<br /> nhau thì cơ cấu tổ chức cũng có điểm khác)<br /> 39<br /> <br /> 2.1.2. Nhiệm vụ của một số chức danh<br /> quản lý và nhân viên<br /> <br /> - Giám đốc (trưởng bộ phận)<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> + Quản lý hồ sơ:<br /> <br /> TM<br /> <br /> + Điều hành công việc:<br /> + Quản lý hồ sơ:<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> + Điều hành công việc:<br /> <br /> (Xây dựng kế hoạch nhân sự, giấy tờ,… )<br /> 40<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản