intTypePromotion=1

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 - Mai Thị Phượng

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
66
lượt xem
4
download

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 - Mai Thị Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 4: Hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương" trình bày các khái niệm, phân loại hiệu quả kinh tế hoạt động ngoại thương; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế ngoại thương, phương pháp xác định một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế hoạt động ngoại thương; những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế ngoại thương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 - Mai Thị Phượng

Chương 4<br /> <br /> Hi u qu kinh t c a<br /> ho t đ ng ngo i thương<br /> <br /> Hi u qu kinh t c a ho t đ ng ngo i thương<br /> I.<br /> <br /> Khái ni m, phân lo i hi u qu kinh t ho t đ ng ngo i<br /> thương<br /> II. H th ng ch tiêu đánh giá hi u qu kinh t ngo i<br /> thương<br /> III. Phương pháp xác đ nh m t s ch tiêu hi u qu kinh t<br /> ho t đ ng ngo i thương<br /> IV. Nh ng bi n pháp ch y u đ nâng cao hi u qu kinh t<br /> ngo i thương<br /> <br /> I. Khái ni<br /> <br /> m, phân lo i hi u qu kinh t ho t<br /> đ ng ngo i thương<br /> <br /> 1.1. Khái ni m<br /> • KN: Hi u qu kinh t là m t ph m trù so sánh th hi n m i<br /> quan h gi a cái ph i b ra và cái thu v đư c.<br /> • Phân bi t Hi u qu và K t qu<br /> •<br /> Hi u qu KTNT = K t qu đ u ra<br /> Chi phí đ u vào<br /> • Hai y u t nh hư ng đ n trao đ i ngo i thương:<br /> – S khác nhau gi a chi phí sx dân t c và chi phí sx qu c<br /> t ph n ánh m c chi phí trung bình c a các nư c khác<br /> nhau trên th gi i<br /> – Hi u qu ngo i thương xu t hi n trên cơ s s khác<br /> nhau v chi phí s n xu t trong nư c c a các hàng hóa<br /> khác nhau<br /> <br /> 1.2. Phân lo i hi u qu kinh t ngo i thương<br /> • Hi u qu kinh t cá bi t và hi u qu kinh t xã h i c a<br /> n n kinh t qu c dân<br /> – Hi u qu kinh t cá bi t: thu đư c t ho t đ ng ngo i<br /> thương c a t ng DN, t ng thương v , m t hàng => th<br /> hi n doanh l i<br /> – Hi u qu kinh t xã h i: nh ng đóng góp c a ho t đ ng<br /> ngo i thương vào vi c phát tri n nhi u m t kinh t xã h i<br /> <br /> 1.2. Phân lo i hi u qu kinh t ngo i thương<br /> • Hi u qu chi phí b ph n và chi phí t ng h p<br /> – Quy lu t giá tr :<br /> – Chi phí b ra: Chi phí lao đ ng xã h i, c th<br /> • Giá thành sx (NVL, nhân công, bao bì, )<br /> • Chi phí ngoài sx (NCPT, v n chuy n, b o qu n, thu )<br /> <br /> – Ngu n g c hi u qu KTNT: t k t qu và chi phí<br /> sx trong nư c<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2