intTypePromotion=1

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 - Mai Thị Phượng

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
31
lượt xem
3
download

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 - Mai Thị Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 8: Xuất khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của xuất khẩu đối với phát triển kinh tế; mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất khẩu; chính sách phát triển xuất khẩu; quản lý và thủ tục xuất khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 - Mai Thị Phượng

CSTMQT<br /> Logo<br /> <br /> Chương 8: XUẤT KHẨU<br /> <br /> Bộ môn QTKD – trường ĐHTL<br /> <br /> Xu t kh u<br /> <br /> I<br /> <br /> Vai trò c a xu t kh u đ i v i phát tri n kinh t<br /> <br /> II<br /> <br /> M c tiêu, nhi m v và phương hư ng xu t kh u<br /> <br /> III<br /> <br /> Chính sách phát tri n xu t kh u<br /> <br /> IV<br /> <br /> Qu n lý và th t c xu t kh u<br /> <br /> I. Vai trò c a xu t kh u đ i v i phát tri n kinh t<br /> <br /> I. Vai trò c a xu t kh u đ i v i phát tri n kinh t<br /> 1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục<br /> vụ công nghiệp hóa đất nước<br /> Công Nghiệp Hóa?<br /> Các nguồn hình thành nên nguồn vốn nhập khẩu:<br /> – Xuất khẩu hàng hóa<br /> – Đầu tư nước ngoài<br /> – Vay nợ, viện trợ<br /> – Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ<br /> – Xuất khẩu sức lao động<br /> Khả năng xuất khẩu – nguồn vốn chủ yếu để trả nợ<br /> <br /> I. Vai trò c a xu t kh u đ i v i phát tri n kinh t<br /> 2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh<br /> tế, thúc đẩy sản xuất phát triển<br /> Hai cách nhìn nhận về tác động của xuất khẩu đối với sản<br /> xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> – Tiêu thụ sản phẩm thừa do sản xuất vượt quá nhu cầu<br /> nội địa<br /> – Đặc biệt coi thị trường thế giới là hướng quan trọng để<br /> tổ chức sản xuất<br /> Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành khác phát<br /> triển<br /> Mở rộng thị trường tiêu thụ<br /> Mở rộng khả năng cung cấp đầu vào<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản