intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

0
905
lượt xem
80
download

Bài giảng Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng" bao gồm các phần sau: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 1. CHƯƠNG 1 CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG
 2. Chương 1 bao gồm các phần sau: I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
 3. I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG 1/ Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc 哲哲 giải quyết vấn đề cơ bản triết học. Triết học là hệ thống những KHÁI QUÁT quan điểm lý luận chung nhất về NHẤT thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó. PHỔ BiẾN NHẤT CHUNG NHẤT
 4. Ý THỨC Vấn đề cơ bản của triết VÀ học là vấn đề gì? VẬT CHẤT Ph.Ăngghen “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện TÂM VÀ VẬT đại, là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại” LÝ VÀ KHÍ LINH HỒN VÀ THỂ XÁC
 5. VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC MẶT THỨ NHẤT MẶT THỨ NHÌ VC VÀ YT CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC CÁI NÀO CÓ TRƯỚC? THẾ GiỚI KHÔNG ? KHÔNG Ý THỨC VẬT CHẤT NHẬN THỨC NHẬN THỨC CÓ TRƯỚC CÓ TRƯỚC ĐƯỢC ĐƯỢC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHỦ NGHĨA DUY TÂM THUYẾT BẤT KHẢ TRI
 6. 2/ CN DVBC – HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CAO NHẤT CỦA CNDV DUY VẬT CỔ ĐẠI CNDV Trước và sau CN 6 TK VẬT CHẤT DV SIÊU HÌNH V ẤN QUYẾT ĐỊNH (CẬN ĐẠI)TK XVII-XVIII Ý THỨC ĐỀ CƠ DV BiỆN CHỨNG TRIÊT HỌC MÁC ĐẦU TK XIX ĐẾN NAY B ẢN TRIẾT CNDT HỌC CNDT KHÁCH QUAN Ý THỨC QUYẾT ĐỊNH VẬT CHẤT CNDT CHỦ QUAN
 7. II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1/ Vật chất a/ Phạm trù vật chất + Quan niệm của những nhà duy vật cổ đại. Vật chất là những vật thể hữu hình. HERACƠLIT THALES
 8. KIM THỔ THỦY MỘC HỎA NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH ,TƯƠNG KHẮC
 9. + Quan điểm cua các nhà duy vật ̉ cận đại Vẫn xem vật chất là một sự vật cụ thể. Đó là NGUYÊN TỬ.
 10. 1895: Rơnghen ra tia X 1896: Ố X I U C Béccơren NGUYÊN Ầ X U Đ phóng xạ TỬ CỔ BỊ PHÁ VỠ. Đ ẠI VẬT CHẤT VẬT CHẤT LÀ VẬT THỂ CỤ THỂ CÒN KHÔNG 1897 : VÀ (NGUYÊN TỬ) Tômxơn NÓ LÀ GÌ ? điện tử 1901: Kaufman khối lượng thay đổi
 11. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất. Lênin: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. V.I.LÊNIN
 12. KHÔNG THỂ ĐỒNG NHẤT VẬT CHẤT NÓI CHUNG VỚI NHỮNG DẠNG CỤ THỂ CỦA VẬT CHẤT 3/ CÂN, ĐONG, 3/ KHÔNG CÂN, ĐONG ĐO, ĐẾM ĐƯỢC ĐO, ĐẾM ĐƯỢC 2/ TỒN TẠI VÔ HẠN, 2/ TỒN TẠI GIỚI HẠN VÔ TẬN, KHÔNG SINH RA, SINH RA VÀ MẤT ĐI KHÔNG MẤT ĐI 1/ TỒN TẠI KHÁCH QUAN 1/ MỘT DẠNG CỤ THỂ THÔNG QUA CỦA VẬT CHẤT VÔ SỐ SỰ VẬT TỪ THẾ GIỚI VI MÔ ĐẾN THẾ GIỚI VĨ MÔ VẬT THỂ CỤ THỂ VẬT CHẤT PHÂN BIỆT VẬT THỂ CỤ THỂ VỚI VẬT CHẤT
 13. Ý nghĩa thực tiễn của định nghĩa: + Trong cùng một định nghĩa Lênin đã giải quyết triệt để hai mặt của vấn đề cơ bản triết học + Định nghĩa khăc phuc được những thiêu sot cua những nhà ́ ̣ ́ ́ ̉ duy vât siêu hinh, gop phân giai quyết cuộc khủng hoảng vật lý, ̣ ̀ ́ ̀ ̉ mở đường cho khoa học phát triển. + Định nghĩa đã chống lại cả chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ quan.
 14. THẾ GiỚI THẾ GiỚI QUAN C ỦA VẬT CHẤT TRIẾT HỌC MÁC LUÔN LUÔN VẬN ĐỘNG VÔ SỐ CÁC SỰ VẬT, CHẤ T TRƯỜNG HiỆN TƯỢNG TỒN TẠI KHÁCH TRONG KHÔNG GIAN VÀ QUAN THỜI GIAN
 15. b/ Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất. + Vận động là phương thức tồn tại của vật chất -Thông qua vận động mà các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình. -Vận động của vật chất là tự thân vận động - Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối.
 16. + Không gian và thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. Tính chất chung của không gian và thời gian: Tính khách quan, tính vĩnh cửu, tính vô tận và vô hạn. Không gian có thuộc tính ba chiều còn thời gian chỉ có một chiều.
 17. C/ TÍNH THỐNG NHẤT VẬT CHẤT CỦA THẾ GIỚI CÁC BỘ PHẬN Ỉ Ó H C Ấ Ậ H C V G T TRONG THẾ GiỚI Ộ T M Ạ Ồ I N T VẬT CHẤT ĐỀU Ớ Ế I i G H T Ễ , i H N Ĩ V CÓ LIÊN HỆ VỚI NHAU Ấ T H N Y U D Ạ , N H Ô V VÀ Ậ , N T Ô V Ấ Ố G N H T KHÔNG LÀ SINH RA Ớ Ế I i G H T THẾ GiỚI VÀ Ấ Ậ H C T V THỐNG NHẤT Ấ I Đ T M G N Ô H K Ở TÍNH VẬT CHẤT + Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, + Thuyết tiến hoá các loài. + Thuyết tế bào, + Những thành tựu của vật lý học, hoá học, khoa học về vũ trụ... ở thế kỷ XX - XXI.
 18. CHỈ CÓ MỘT THẾ GIỚI VẬT CHẤT THIÊN HÀ
 19. Tiến hoá từ vượn người thành người
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2