Bài giảng Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
48
lượt xem
6
download

Bài giảng Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được các khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền; vận dụng được các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương được tiền; hiểu được các phương pháp hạch toán đối với các loại tài khoản này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá

CHƯƠNG 2<br /> <br /> KẾ TOÁN CHÊNH<br /> LỆCH TỶ GIÁ<br /> <br /> MỤC TÊU<br /> 1. Biết được các khái niệm về tiền và các khoản tương<br /> đương tiền.<br /> 2. Vận dụng được các nguyên tắc hạch toán tiền và các<br /> khoản tương được tiền.<br /> 3. Hiểu được các phương pháp hạch toán đối với các<br /> loại tài khoản này.<br /> 4. Biết cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh<br /> có liên quan.<br /> <br /> MỤC TÊU<br /> 1. Biết được các khái niệm về tiền và các<br /> khoản tương đương tiền.<br /> 2. Vận dụng được các nguyên tắc hạch<br /> toán tiền và các khoản tương được tiền.<br /> 3. Hiểu được các phương pháp hạch<br /> toán đối với các loại tài khoản này.<br /> 4. Biết cách hạch toán các nghiệp vụ kinh<br /> tế phát sinh có liên quan.<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Các khái niệm có liên quan.<br /> 2. Các nguyên tắc hạch toán tiền và<br /> các khoản tương đương tiền.<br /> 3. Phương pháp hạch toán một số<br /> nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.<br /> <br /> 2.1. CÁC KHÁI NIỆM<br /> 2.1.1. Tỷ giá hối đoái: Hệ số quy đổi của<br /> một đồng tiền nước này sang đồng tiền<br /> nước cả<br /> Tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền chính là<br /> giá cả của đồng tiền này tính bằng một số<br /> đơn vị đồng tiền kia.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản