intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: Các mô đun điều khiển trong hệ thống cơ điện tử

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
37
lượt xem
10
download

Bài giảng Chương 4: Các mô đun điều khiển trong hệ thống cơ điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: Các mô đun điều khiển trong hệ thống cơ điện tử cung cấp cho các bạn những kiến thức về mô đun truyền thông, mô đun xử lý, mô đun phần mềm, mô đun giao diện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Các mô đun điều khiển trong hệ thống cơ điện tử

Chương 4 - CÁC MÔ ĐUN ĐiỀU KHIỂN<br /> TRONG HỆ THỐNG CƠ ĐiỆN TỬ<br /> <br /> •Mô<br /> •Mô<br /> •Mô<br /> •Mô<br /> <br /> đun<br /> đun<br /> đun<br /> đun<br /> <br /> truyền thông<br /> xử lý<br /> phần mềm<br /> giao diện<br /> <br /> 4.1 MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG<br /> Các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động cần có sự<br /> trao đổi thông tin với nhau để giữ nhịp sản xuất và tác<br /> động giữa chúng<br /> Sự lưu thông dữ liệu từ một bộ điều khiển của thiết bị<br /> này sang bộ điều khiển của một thiết bị khác hình<br /> thành mô đun truyền thông của mạng.<br /> Sự trao đổi, truyền thông tin, dữ liệu giữa các máy tính<br /> kể cả các hệ điều khiển tùy theo phạm vi sử dụng<br /> được yêu cầu có thể là:<br /> •Điều khiển trung tâm<br /> •Điều khiển phân cấp<br /> •Điều khiển phân quyền<br /> <br /> 4.1 MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG<br /> 4.1.1. Cơ sở truyền thông dữ liệu<br /> 1. Giới thiệu<br /> Hệ thống truyền thông đặc trưng bao gồm:<br /> -Nguồn sinh/nguồn phát,<br /> -Môi trường truyền, bộ phận nhận,<br /> -Đích nhận và sử dụng thông tin theo yêu cầu.<br /> Thông tin truyền có thể ở dạng analog hoặc<br /> digital<br /> Xét những cơ sở truyền thông dữ liệu trong chế<br /> tạo máy<br /> <br /> 4.1 MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG<br /> 2. Khái niệm cơ sở trong truyền thông<br /> Truyền thông dữ liệu là có sự lưu chuyển dữ liệu từ<br /> thiết bị này sang thiết bị khác.<br /> Bên trong nội bộ, thiết bị trên cơ sở máy tính số lưu dữ<br /> liệu trên các thanh ghi hoặc trong bộ nhớ RAM.<br /> Dữ liệu được trao đổi giữa các vị trí bộ nhớ và thanh ghi<br /> qua một bus dữ liệu, có thể là 8, 16, 32 hoặc 64 bit.<br /> Khi cần thiết có giao tiếp với thiết bị ngoài, phần cứng<br /> xuất/nhập (I/O) được sử dụng.<br /> <br /> 4.1 MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG<br /> 3. Mã hóa dữ liệu<br /> Các máy tính lưu trữ dữ liệu dưới dạng nhị phân, tuy nhiên chỉ<br /> những số nguyên mới lưu được dưới dạng này, còn các dạng<br /> dữ liệu khác, ví dụ text (ký tự, chữ số) và đồ thị cần được mã<br /> hóa sao cho các máy tính trong hệ có thể nhận dạng được<br /> chúng.<br /> <br /> Dữ liệu để truyền có thể được mã hóa theo một trong các dạng<br /> thức:<br /> •Dữ liệu chữ số theo mã ASCII (American Standard Code for<br /> Information Interchange).<br /> •Dạng thức EIA (Electronic Industries Association).<br /> •Hãng IBM dùng EBCDIC (Expanded Binary-Code Decimal<br /> Interchange Code)<br /> <br /> Các mã này bao gồm các kí tự, số, dấu và các kí tự điều khiển.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản