Bài giảng Chương 4: Đột biến nhiễm sắc thể

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
224
lượt xem
49
download

Bài giảng Chương 4: Đột biến nhiễm sắc thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Chương 4: Đột biến nhiễm sắc thể trình bày về đột biến cấu trúc NST như lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn; đột biến số lượng NST đa bội hoá, lệch bội hoá, bất hoạt của NST X. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Sinh học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Đột biến nhiễm sắc thể

 1. Chương 4 ĐỘT BIẾN NHIỄM SĂC THỂ
 2. Nội dung chính 1. Đột biến cấu trúc NST – Lặp đoạn – Mất đoạn – Đảo đoạn – Chuyển đoạn 1. Đột biến số lượng NST – Đa bội hoá – Lệch bội hoáBBất hoạt của NST X
 3. Hiện tượng lệch bội (aneuploidy) • Nguyên nhân và cơ chế
 4. Hiện tượng lệch bội ở người
 5. Thể dị hợp chuyển đoạn Giao tử Cân bằng Không cân bằng Gtbt Bthường Dị hợp Monosomic Trisomic (46) CĐ (45) 21 (45) 21 (46) >1/3 >1/3 (chết) 0
 6. Thể Barr và bất hoạt X
 7. Structural • Translocations, inversions, insertions, deletions, rings • What happens at meiosis? • Formation of gametes that are: – normal, – balanced – abnormal • Associated with increased miscarriages • Most chromosome abnormalities incompatible with life
 8. Robertsonian translocation
 9. Pericentric • inversion the If cross over occurs within inverted segment – Normal gametes – Balanced gametes • inverted – Unbalanced gametes • Duplication of proximal end & Deletion of distal end • Deletion of proximal end & Duplication of distal end
 10. Paracentric inversion • If cross over occurs within the inverted segment – Normal gametes – Balanced gametes (inverted) – Acentric – dicentric
 11. Insertion • If carrying balanced deletion/insertion OK • But 50% gametes will be abnormal • Could carry the A derA derB B deletion, insertion or both

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản