intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 7: Thiết bị đóng cắt trung áp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
63
lượt xem
21
download

Bài giảng Chương 7: Thiết bị đóng cắt trung áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 7: Thiết bị đóng cắt trung áp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được cách lựa chọn và kiểm tra máy cắt; máy cắt phụ tải; dao cách ly; cầu chì. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Thiết bị đóng cắt trung áp

  1. LỰA CHỌN VÀ KIỂM  TRA THIẾT BỊ ĐÓNG  CẮT TRUNG THẾ
  2.   Lựa chọn và kiểm tra máy cắt, MC.   Lựa chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải, LBS.   Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly, DCL.   Lựa chọn và kiểm tra cầu chì, CC.
  3.  Nhiệm vụ của MC:   Đóng cắt dòng tải để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng.   Cắt dòng ngắn mạch, quá tải để bảo vệ các phần tử lưới  đi Các đi ện.  ều kiện lựa chọn và kiểm tra  MC: ICdmMC IN U dmMC U dmLD SCdmMC SN IdmMC Icb Id.dmMC i xk tc I nh.dmMC IN t nh.dm
  4.  Nhiệm vụ của LBS:   LBS gồm có DCPT và cầu chì tạo thành bộ DCPT­CC.   DCPT để đóng cắt dòng tải phục vụ bảo dưỡng và vận  hành.   C  ầu chì làm nhi  Các đi m v ều kiệện l  cắt dòng ng ựụa ch ắn m ọn và ki ạch, quá tải.  ểm tra  LBS: Id.dmLBS i xk U dmLBS U dmLD IdmLBS Icb tc I nh.dmLBS IN t nh.dm
  5. I CdmCC IN IdmCC Icb SCdmCC SN  Nhiệm vụ của DCL:   DCL dùng để cách ly mạch điện, tạo khoảng hở nhìn thấy  nhằm đảm bảo an toàn cho công tác vận hành, bảo dưỡng.   DCL thường được sử dụng kèm theo MC để tạo thành bộ  MC­DCL.
  6.  Các điều kiện lựa chọn và kiểm tra DCL: Id.dmDCL i xk U dmDCL U dmLD IdmDCL Icb tc I nh.dmDCL IN t nh.dm  Nhiệm vụ của CC:   CC được sử dụng để cắt dòng ngắn mạch, quá tải.   CC trung thế thường được chế tạo dạng ống.
  7.  Các điều kiện lựa chọn và kiểm tra CC: U dmCC U dmLD ICdmCC I" IdmCC Icb SCdmCC S"  CẦN LƯU  Ý  Các thiết bị có dòng định mức lớn hơn 1000A thì  không cần thiết kiểm tra điều kiện ổn định nhiệt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản