intTypePromotion=1

Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
110
lượt xem
21
download

Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp đồng kinh doanh, thương mại là thỏa thuận giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại và vì mục đích lợi nhuận. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh". Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

 1. CHƢƠNG III PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH. (Theo luật thƣơng mại năm 2005 và bộ luật dân sự 2005) 8/2011 1
 2. I.KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG 1. Khái niệm chung về hợp đồng a. Hợp đồng dân sự Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên. 8/2011 2
 3. b. Khái niệm hợp đồng kinh doanh, thƣơng mại Hợp đồng kinh doanh, thương mại là thỏa thuận giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại và vì mục đích lợi nhuận Monday, November 11, 2013 3
 4. 2. Khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong kinh doanh Luật chung: Bộ luật dân sự 2005; Luật chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ luật hàng hải… Monday, November 11, 2013 4
 5. Quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành: Luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng trước luật chung. Nếu luật chuyên ngành không qui định thì áp dụng các qui định của luật chung để giải quyết. Trong trường hợp luật chung và luật chuyên ngành cùng qui định thì ưu tiên áp dụng các qui định của luật chuyên ngành. Monday, November 11, 2013 5
 6. Thói quen, tập quán thương mại cũng được coi là nguồn của hợp đồng trong trường hợp pháp luật không qui định cụ thể. Nếu hợp đồng được ký kết với thương nhân nước ngoài thì các bên có thể thỏa thuận chọn luật áp dụng là Luật nước ngoài không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Monday, November 11, 2013 6
 7. 3. Phân loại hợp đồng - Hợp đồng song vụ: là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Trong hợp đồng song vụ, quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại (ví dụ: hợp đồng mua bán). - Hợp đồng đơn vụ: là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ (ví dụ: hợp đồng tặng cho tài sản) Monday, November 11, 2013 7
 8. ● Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các hợp đồng, có thể chia thành: - Hợp đồng chính: là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. - Hợp đồng phụ: là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. Ví dụ: hợp đồng mua bán máy vi tính và hợp đồng thuê bảo trì số máy đó. Cần phân biệt với Phụ lục hợp đồng: là văn bản hướng dẫn một số nội dung của HĐ. Monday, November 11, 2013 8
 9. - Hợp đồng có điều kiện: Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà khi giao kết, bên cạnh thỏa thuận về nội dung, các bên còn thỏa thuận để xác định một sự kiện mà khi sự kiện này xảy ra thì hợp đồng này mới có hiệu lực. Monday, November 11, 2013 9
 10. Sự kiện mà các bên thỏa thuận phải đáp ứng các yêu cầu sau: + Sự kiện đó phải mang tính khách quan; + Nếu là điều kiện đó là công việc phải làm thì phải là những công việc có thể thực hiện được; + Sự kiện mà các bên thỏa thuận phải là sự kiện phù hợp với pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Ví dụ: Hợp đồng làm đại lý bán xăng dầu, vé máy bay … thì phải đáp ứng được các điều kiên do PL qui định hoặc nhà cung cấp qui định. Monday, November 11, 2013 10
 11. - Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng phải thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của người thứ ba. Ví dụ: Cha, mẹ mua bảo hiểm cho con. Monday, November 11, 2013 11
 12. ● Căn cứ vào nội dung của giao dịch, có thể chia thành: - HĐ mua bán tài sản - Hợp đồng dịch vụ; - HĐ trao đổi tài sản; - Hợp đồng vận chuyển; - HĐ tặng cho tài sản; - Hợp đồng gia công; - Hợp đồng gửi giữ; - HĐ vay tài sản; - Hợp đồng bảo hiểm; - HĐ mượn tài sản. - Hợp đồng ủy quyền; - HĐ thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý. Monday, November 11, 2013 12
 13. ● Căn cứ vào hình thức của hợp đồng, có thể chia thành: - Hợp đồng bằng lời nói - Hợp đồng bằng hành vi - Hợp đồng bằng văn bản Monday, November 11, 2013 13
 14. II. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI 1- Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa. a. Khái niệm Là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể trong quan hệ mua bán hàng hóa. 8/2011 14
 15. I Hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh - thương mại là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản. Theo điều 428-Bộ luật dân sự : " Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên,theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán " 8/2011 15
 16. * Hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm : + Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước + Hợp đồng mua bán quốc tế áp dụng cho các phương thức - Xuất khẩu ,nhập khẩu hàng hóa. - Tạm nhập tái xuất hàng hóa. - Tạm xuất tái nhập hàng hóa. - Chuyển khẩu hàng hóa. 8/2011 16
 17. b. Đặc điểm của HĐMBHH + Mục đích + Về chủ thể + Hình thức + Đối tƣợng + Nội dung 8/2011 17
 18. 2. Nội dung của hợp đồng + Đối tượng của hợp đồng: tài sản hoặc công việc. + Số lượng, chất lượng tài sản hoặc yêu cầu đối với công việc phải làm. + Giá cả, phương thức thanh toán. + Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng. + Quyền và nghĩa vụ của các bên. + Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. + Phạt vi phạm hợp đồng. + Các nội dung khác. 8/2011 18
 19. Thông thường HĐKT có các loại điều khoản sau:  Điều khoản chính: Là điều khoản bắt buộc các chủ thể tham gia ký kết HĐ phải thoả thuận vào văn bản HĐ nếu không HĐ không được coi là có hiệu lực pháp luật. Điều khoản chính gồm: + Giới thiệu tư cách chủ thể. (tên đơn vị, địa chỉ (trụ sở chính), do ai đại diện? chức vụ; số tài khoản; ngân hàng hoặc kho bạc phục vụ; số điện thoại, số Email, số Fax…) 8/2011 19
 20. * Đối tượng của hợp đồng + Tên của đối tượng (dịch vụ…); Số lượng, trọng lượng, khối lượng, giá trị các bên thoả thuận hoặc quy ước trước. * Chất lượng + Chất lượng: (Cấp chất lượng; Loại chất lượng; Quy cách; Chủng loại; tính đồng bộ của sản phẩm; yêu cầu kỹ thuật của công việc…) * Giá cả 8/2011 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản