intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 4 - Cấu trúc lặp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
49
lượt xem
2
download

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 4 - Cấu trúc lặp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 4 - Cấu trúc lặp giới thiệu tới các bạn về tính nhất quán trong cấu trúc lặp; các dạng cấu trúc lặp như cấu trúc lặp dạng for; cấu trúc lặp dạng while. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 4 - Cấu trúc lặp

 1. CẤU TRÚC LẶP 11/27/15
 2. Cấu trúc lặp Nhất quán : Đúng thì lặp, Sai thì thoát Dạng for for (;; ) ; Mô tả B1 : Thi hành biểu thức khởi động B2 : Nếu biểu thức điều kiện Sai thì sang B6 B3 : Thi hành lệnh B4 : Thi hành biểu thức lặp B5 : Quay về B2 B6 : Thoát vòng lặp 11/27/15  
 3. Cấu trúc lặp Thể hiện sơ đồ : 5 2 1 for (;; ) 4 6 (S) 3 (Đ) ;  11/27/15  
 4. Cấu trúc lặp Lưu ý: for : chữ thường Các thành phần cách nhau bằng ; Có thể bỏ bớt bất kỳ thành phần nào Ví dụ : Tính tổng N số nguyên đầu tiên Chương trình ViDu1_11.cs 11/27/15  
 5. Cấu trúc lặp int S= 0; for (int i=1; i
 6. Cấu trúc lặp +Không có biểu thức khởi động,bt lặp int S= 0, i = 1; for ( ; i
 7. Cấu trúc lặp +Không có biểu thức nào trong vòng for int S= 0, i = 1; for ( ; ; ) { if (i>N) break ; S = S+ i ; i++; } Nên viết đầy đủ, đừng bỏ phần nào !!! 11/27/15  
 8. Cấu trúc lặp Vòng lặp for giảm dần So sánh với Pascal Các biến,biểu thức không nhất thiết phải là kiểu liệt kê Bước tăng giảm không nhất thiết là 1 11/27/15  
 9. Cấu trúc lặp Cấu trúc do .. while do { lệnh; } while (điều kiện); Lưu ý : Từ khóa do và while là chữ thường Dùng break và continue 11/27/15  
 10. Cấu trúc lặp Cấu trúc do .. while do { lệnh; } Đúng while (điều kiện); Hay quên ( và ) !!!!! Sai 11/27/15  
 11. Cấu trúc lặp float R=0; do { Console.Write(“Nhap ban kinh : “); string s=Console.ReadLine(); R=Single.Parse(s); if (R
 12. Cấu trúc lặp float R=0; do { Console.Write(“Nhap ban kinh : “); string s=Console.ReadLine(); R=Single.Parse(s); if (R
 13. Cấu trúc lặp  Học viên đã sử dụng Pascal thường lầm lẫn với Repeat..Until (điều kiện-Đ)  Ví dụ Nhập 1 số N thỏa điều kiện N lớn hơn 0 và nhỏ hơn hay bằng 10 Repeat ……… Until (N>0)and(N0 và q là N (!p) V (!q) ==> (N10) do { ….. } while ( (N10) ); 11/27/15  
 14. Cấu trúc lặp  Hay đơn giản hơn !!! do { ……… if (điều kiện tương tự trong Pascal) break; } while (true); do { ………. If (N>0&&N
 15. Cấu trúc lặp Cấu trúc while while (điều kiện) { lệnh; } Lưu ý : Từ khóa while là chữ thường Dùng break và continue Cặp dấu ( và ) 11/27/15  
 16. Cấu trúc lặp Cấu trúc lặp while while (điều kiện) { Sai Đúng lệnh; } Thường hay quên cặp dấu ( và ) !!!!!! 11/27/15  
 17. Cấu trúc lặp Tương tự while ..do trong Pascal dễ hiểu và dễ sử dụng Ví dụ while ( i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2