Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
402
lượt xem
81
download

Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tham khảo về dẫn lưu kín xoang màng phổi và các biến chứng. Mục đích: Chỉ định; Kỹ thuật; Cách săn sóc; Biến chứng của đặt ống dẫn lưu. Mời các bạn cùng tham khảo học tập củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

  1. DẪN LƯU KÍN XOANG MÀNG PHỔI VÀ CÁC BIẾN CHỨNG
  2. MỤC ĐÍCH • 1. CHỈ ĐỊNH • 2. KỸ THUẬT • 3. CÁCH SĂN SÓC • 4. BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT ỐNG DẪN LƯU
  3. ÑÒNH NGHÓA • - Trong ĐK bình thường: Khoang MP là khoang ảo • - Chứa 2-3 ml dịch, không có không khí • - Khi có dịch hoặc khí → ảnh hưởng đến hô hấp • - ĐN: DL MP là thủ thuật đưa 1 hay nhiều ODL • vào khoang MP • - MĐ: thoát dịch hoặc khí
  4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌ A Traøn khí maøng phoåi traùi töï phaùt löôïng vöøa Daãn löu kín vaø huùt lieân tuïc sau 6 ngaøy coù hieäu quaû
  5. SINH LYÙ XOANG MAØNG PHOÅI NG • 3. Cơ học: • - Trạng thái chân không: giúp phổi nở hết • - Được giữ liên tục trong chu kỳ hô hấp • - Áp lực chân không thay đổi từ - 5 → - 20 cm nước. • - Mất trạng thái chân không: phổi co lại • - Dẫn lưu phải kín, một chiều từ trong ra ngoài
Đồng bộ tài khoản