intTypePromotion=4

Bài giảng Địa lý 8 bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta

Chia sẻ: Trần Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
361
lượt xem
35
download

Bài giảng Địa lý 8 bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh thấy được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa là mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Sự khác biệt về khí hậu – thời tiết của 3 miền Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ với ba trạm tiêu biểu là Hà Nội, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với sản xuất và đời sống của nhân dân ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 8 bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta

 1. BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 BÀI 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ ? Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Đáp án - Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: + Khí hậu nhiệt đới: Nhiệt độ cao trên 210C, lượng mưa lớn từ 1500mm – 2000m/năm. + Tính chất gió mùa: chịu ảnh hưởng của hai mùa gió. Gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam.
 3. TUẦN: 29 Tiết 38: BÀI 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) Bảng 31.1: Nhiệt độ, lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh Tháng Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội Nhiệt độ(oC) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Độ cao: 5m Vĩ độ: 21o01'B Lượng Kinh độ: 105o48’Đ m ưa 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 (mm) Huế Nhiệt độ(oC) 20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 Độ cao: 11m Vĩ độ: 16o24'B Lượng Kinh độ: 107o41’Đ m ưa 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4 (mm) TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ(oC) 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Độ cao: 11m Vĩ độ: 10o47'B Lượng Kinh độ: 106o40’Đ m ưa 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,0 266,7 116,5 48,3 (mm)
 4. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA ? Dựa vào bảng 31.1: So sánh khí hậu 3 trạm Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh (Đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam) em hãy cho biết: - Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm? -Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm? -Thảo luận nhóm ( 3 phút ) 3 nhóm Trạm Hà Nội Huế TP. HCM Yếu tố ( MB ) ( MT ) ( MN ) Nhiệt độ tháng thấp Tháng 1: Tháng 1: Tháng 12: nhất (0C) 16,4 20,0 25,7 Tháng 1: Tháng 3: Tháng 2: Lượng mưa TB 18,6 47,1 4,1 tháng thấp nhất
 5. Thảo luận nhóm cá nhân( 3 phút ) Bài tập: Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: ( Lạnh khô; lạnh, hanh khô; lạnh, ẩm, mưa phùn; nóng khô, ổn định suốt mùa; mưa lớn vào các tháng cuối năm) 1. Miền Bắc có mùa đông (1)………. nhưng lạnh khô không thuần nhất. Đầu và cuối mùa là các thời kì chuyển tiếp ngắn: lạnh,thanh khô (2) tiế thu ………………… và mếtmưa phùn. Lạnh, ẩti , xuân (3)…………….. 2. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết (4) nóng khô, ổn định suốt mùa. ……………………………... 3. Duyên hải Trung Bộ (đông Trường Sơn) có (5) ……………vào các tháng cuối năm. mưa lớn
 6. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) - Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn. - Tây Nguyên và Nam Bộ có mùa khô nóng kéo dài. - Duyên hải Trung Bộ thường có mưa lớn vào cuối năm. chất chung: lạnh khô, Nêumặca, thường  Tính ít đ ư trưng của khí gây hạn. hậu, thời tiết nước ta vào mùa đông?
 7. Chân núi Đỉnh núi §×nh Phanxip¨ng → → Sa Pa Nam Trung Bộ (Nha Trang)
 8. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) Bắc Bộ Với đặc điểm khí hậu, thời tiết vào Trung Bộ mùa đông cần chú ý đến vấn đề gì trong đời sống và sản xuất? Nêu biện pháp khắc phục. Xác định các miền khí hậu trên bản đồ và nêu đặc điểm Nam Bộ thời tiết, khí hậu của mỗi miền?
 9. Thuận lợi : Khó khăn: ►Thích hợp trồng • Sâu bệnh phát triển các loại cây xứ lạnh có giá trị cao. và lan tràn trên diện ►Sinh vật phát rộng . triển đa dạng. • Thiên tai xuất hiện ►Tăng cường thâm gây ảnh hưởng đến canh , tăng vụ, đời sống và sản xen canh.... xuất....
 10. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) Miền khí hậu Bắc Bộ Trung bộ Nam Bộ Trạm tiêu biểu Hà Nội Huế TP. Hồ Chí Minh Hướng gió chính Đông Nam Tây và Tây Nam Tây Nam Nhiệt độ TB tháng 28,9 29,4 27,1 7 (0C) Lượng mưa tháng 288,2 95,3 293,7 7 (mm) Dạng thời tiết Nóng, mưa rào, Nóng ẩm, mưa Nắng nóng, mưa thường gặp mưa ngâu, dông bão, gió Tây (gió rào, mưa dông. bão. Lào) khô nóng. ? Em có nhận xét gì về đặc điểm khí hậu, thời tiết nước ta vào mùa hạ.
 11. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ)  - Nhiệt độ cao trên toàn quốc trên 25 C. 0 - Lượng mưa lớn, chiếm 80% lượng mưa cả năm. - Dạng thời tiết thường gặp nóng, ẩm, mưa lớn, thường có bão.
 12. Gíó mùa Tây Nam (mùa hạ) Huế
 13. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) Bảng 32.1 DIỄN BIẾN MÙA BÃO DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM Mưa bão/tháng 6 7 8 9 10 11 Trên toàn quốc X X X X X X Quãng Ninh -Nghệ An X X X X Hà Tĩnh - Quãng Ngãi X X X X Bình Định - Bình X X X Thuận Vũng Tàu - Cà Mau X X ? Em hãy cho biết mùa bão nước ta diển biến như thế nào? Nêu nhận xét.
 14. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) - Mùa bão ở nước ta diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11. - Mùa bão có xu hướng chậm dần và ngắn dần từ Bắc vào Nam.
 15. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ)  - Giữa hai mùa chính là thời kìGiữa hai mùa ếp, ngắn v chuyển ti chính không rõ rệt: xuân, thu. còn có thời kì chuyển tiếp nào?
 16. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) 3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. ? Em hãy quan sát các hình ảnh sau đây.
 17. Lễ hội trái cây Nam Bộ
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản