Bài giảng Địa lý 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thư | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
251
lượt xem
11
download

Bài giảng Địa lý 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cho việc giảng dạy và học tập được tốt nhất. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh có những hiểu biết về quá trình phát triển kinh tế nước ta trong những năm gần đây. Hiểu xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những thành tựu và những khó khăn trong quá trình phát triển. Có kĩ năng phân tích biểu đồ về quá trình diễn biến của hiện tượng địa lí. Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ. Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu và nhận xét.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 9 BÀI 6: SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
 2. ĐỊA LÍ KINH TẾ Tiết 6 – Bài 6 SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM I-Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới ền kinhNHIbị M ủng hoỌng kéo -N tế Ệ kh VỤ H ả C dài. Nhiệm vụ 1:ẬPảo luận theo bàn T Th - Sản xuất đình trệ, lạc hậu. *Đọc thông tin mục I/19 SGK: +Đặc điểm nền kinh tế nước ta: - năm 1945 - năm 1945 -1954 - năm 1954 -1975 - năm 1975 -1985
 3. ĐỊA LÍ KINH TẾ Tiết 6 – Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam I-Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - Nền kinh tế bị khủng hoảng kéo dài. - Sản xuất đình trệ, lạc hậu. II-NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜệm vụểnIdMỚđơ ng u kinh -Ba mặt chủ yếu: Nhiự KÌ ĐỔ HoạtcIộ cấ cá nhân 1-S I chuy 2: ịch *Đọc thông tin mục II/20 SGK: tế: * Chuyển dịch cơ cấu +Thời gian nước ta triển khai công cuộc đổi mới? ngành: +Kết quả đã đạt được? +Nét đặc trưng của quá trình đổi mới?
 4. Nhiệm vụ 3: Hoạt động tập thể Gồm ba nội dung: 1 - Quan sát H6.1: +Nhận xét xu hướng thay đổi của từng khu vực. Bài 6.3 VBT. +Phân tích mối quan hệ giữa các khu vực. +Giải thích nguyên nhân? Làm bài 6. 2 VBT.
 5. 43,5 44,0 42,1 38,5 38,5 31,5 32,1 29 28,8 27,2 27,5 23 25,8 26,5 23,0 1991 1995 1997 2002
 6. Bài 6 câu 2 VBT *Ghép đôi các năm ở cột A với các sự kiện ở cột B sao cho đúng: Đáp án: 1 - b. 2 - a. 3 - d. 4 - c. A B 1. 1991 a - Bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ,gia nhập ASEAN, kinh tế đối ngoại phát triển. 2. 1995 b - Kinh tế đang chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao, Việt Nam là nước nông nghiệp. 3. 1997 c - Khoảng cách chênh lệch về tỉ trọng GDP của công nghiệp - xây dựng, dịch vụ với N,L,N nghiệp là lớn nhất, chứng tỏ việc tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá có hiệu quả. 4. 2002 d - Khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở châu á.
 7. ĐỊA LÍ KINH TẾ Tiết 6 – Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam I-Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - Nền kinh tế bị khủng hoảng kéo dài. - Sản xuất đình trệ, lạc hậu. II-NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI chuyển dịch cơ cấu kinh tế: mặt chủ 1-Sự MỚI -Ba * Chuyển dịch cơ cấu yếu: ngành: ển dịch cơ cấu lãnh thổ: *Chuy 2- Đọc thông tin mục II.1/22 SGK: + Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ?
 8. * Quan sát H6.2 +Xác định các vùng kinh tế? những vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển? Tác dụng của việc phân chia thành các vùng kinh tế. - Phát huy các thế mạnh của từng vùng, tạo nên các vùng kinh tế phát triển
 9. * Quan sát hình 6.1 +Xác định các vùng kinh tế Vùng KTTĐ Bắtrọng điểm?ồng bằng Sông c Bộ Đ Hồng +Những vùngTrung du Bắcộng chịu tác đ Bộ mạnh của vùng kinh tế trọng điểm? Vùng KTTĐ miền Trung Tây Nguyên Duyên hải Miền Trung Vùng KTTĐ phía Nam Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long
 10. ĐỊA LÍ KINH TẾ Tiết 6 – Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam I-Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới: - Nền kinh tế bị khủng hoảng kéo dài. - Sản xuất đình trệ, lạc hậu. II-NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 1-Sự MỚI: * Chuyển dịch cơ cấu ngành: *Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: * Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:
 11. 3- Quan sát bảng 6.1: +Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế? +Thành phần kinh tế chiếm tỉ lệ cao nhất?
 12. ĐỊA LÍ KINH TẾ Tiết 6 – Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam I-Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - Nền kinh tế bị khủng hoảng kéo dài. - Sản xuất đình trệ, lạc hậu. II-NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1-Sự MỚI * Chuyển dịch cơ cấu ngành: * Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: * Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: 2-Những thành tựu và thách thức
 13. Nhiệm vụ 4: Hoạt động nhóm/cặp *Đọc thông tin mục II.2 SGK Nhóm1 Nhóm 2 Những thành tựu Những thách nền kinh tế thức trong quá nước ta đã đạt trình phát triển được. nước ta phải vượt qua.
 14. Vinasat-1
 15. Cát Bà Cảng Đình Vũ
 16. BÀI TẬP Bài 1 *Tô kín ô trước ý đúng trong các câu sau: 1-Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm: A- 1976. B- 1986. C- 1995. D- 1996. 2-Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là chuyển dịch với sự thay đổi: A- cơ cấu GDP. B- Cơ cấu sử dụng lao động. C- Cả hai đều đúng. D- Câu A đúng, câu B sai. 3-Việt Nam bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ năm: A- 1990. B- 1995. C- 1996. D- 2001.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản