intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay; Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng trưởng kinh tế đối với vấn đề an sinh xã hội và các vấn đề nảy sinh khác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p vidumbledore 24-01-2023 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh; Chuyển đổi các khu vực kinh tế Tp. HCM; Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng cạnh tranh; Tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf283p vidumbledore 24-01-2023 10 1   Download

 • Tài liệu "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vidumbledore 24-01-2023 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự báo phương hướng chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh; Các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p vidumbledore 24-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết Quản lý xã hội ở các khu công nghiệp Việt Nam hiện nay: Vấn đề và giải pháp phân tích những vấn đề xã hội ở khu công nghiệp và giải pháp tăng cường quản lý xã hội ở khu công nghiệp.

  pdf9p visirius 11-01-2023 2 1   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế phát triển (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Các nguồn lực với phát triển kinh tế; Phát triển các ngành kinh tế; Đường lối và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p trangxanh0906 27-12-2022 9 3   Download

 • Bài viết "Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đông Nam bộ thời kỳ đổi mới" trình bày quá trình cũng như xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Kết quả cho thấy, nền kinh tế vùng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trên cả ba phương diện: cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế, tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế thị xã Bến Cát (2014-2021)" phân tích thực trạng phát triển kinh tế của Bến Cát trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021,trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để đưa kinh tế Bến Cát phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 3 1   Download

 • Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020” tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch đến kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf468p trangtrang0906 23-12-2022 10 2   Download

 • Đề tài "Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa" hình thành khung lý thuyết để phân tích tác động của xuất khẩu đến TTKT; đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng GRDP và hoạt động xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa với những gam sáng tối cụ thể; phân tích tác động của xuất khẩu tới TTKT tỉnh Khánh Hòa dưới góc độ chất lượng thông qua các góc độ gia tăng sản lượng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và giảm nghèo; đề xuất được một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy mở rộng hoạt động xuất khẩu qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa.

  pdf27p bigdargon09 20-12-2022 7 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum trong thời gian qua, từ đó đưa ra những định hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh hơn theo hướng CNH, HĐH trong thời gian tới.

  pdf12p bigdargon06 15-12-2022 7 2   Download

 • Đề tài "Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng, những hạn chế, tồn tại trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh thời gian qua để từ đó xác định quan điểm, định hướng, giải pháp để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế phù hợp với xu hướng chung và điều kiện thực tế phát triển của Quảng Nam, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững.

  pdf14p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Hệ luỵ và hướng giải quyết giải phóng mặt bằng ở Hà Nội" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đánh giá những vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p trangcam0906 15-12-2022 11 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang EU trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp" nhằm đánh giá thực trạng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang EU trong 5 năm qua, đưa ra được những cơ hội, thách thức của ngành và đề xuất giải pháp thúc đẩy các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh hiện nay.

  pdf89p trangcam0906 12-12-2022 5 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động quản lý của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình nhằm hướng đến chuyển đổi thành một tổ chức tài chính vi mô chính thức đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf141p matroicon2510 06-12-2022 15 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam" là làm rõ lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Quảng Nam giai 1997-2010; đề xuất một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2015.

  pdf92p bigdargon05 02-12-2022 4 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định" nghiên cứu các vấn đề lý luận về CCLĐ, chuyển dịch CCLĐ; nghiên cứu thực trạng chuyển dịch CCLĐ tỉnh Bình Định trong giai đoạn 10 năm 2001-2010, từ đó đánh giá những hạn chế và đề xuất các giải pháp có hiệu quả cho quá trình chuyển dịch CCLĐ tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.

  pdf112p bigdargon05 02-12-2022 9 0   Download

 • Luận văn "Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình giai đoạn 2000-2010 và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình trong thời gian tới.

  pdf96p bigdargon05 02-12-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum" là là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum trong thời gian qua, từ đó đưa ra những định hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh hơn theo hướng CNH, HĐH trong thời gian tới.

  pdf86p bigdargon05 02-12-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
p_strCode=chuyendichcocaukinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2