intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_2

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
98
lượt xem
11
download

Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_2

 1. POLIME 10/27/2010 1
 2. Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: 1. Thế nào là polime, monome, hệ số polime hóa? 2. Phân tử khối của polime phụ thuộc vào giá trị nào? 10/27/2010 2
 3. Tên polime =Tên củcủa gọi tên tương ứng poli+tên a polime Nêu cách monome polime? 2)n T0, p, xt CH2=CH2 (CH2-CH poli etilen etilen T0, p, xt CH2=CH-CH=CH2 (CH2-CH=CH-CH2)n poli buta-1,3-dien buta-1,3-dien T0, p, xt CH2=CHCl (CH2-CHCl)n poli (vinyl clorua) vinyl clorua T0, p, xt CH2=CH (CH2-CH)n C6H5 C6H5 stiren poli stiren 10/27/2010 3
 4. Tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi: 1. Nêu cơ sở phân loại polime? 2. Polime có mấy loại? Lấy vd? 10/27/2010 4
 5. PVC POLIME TỔNG HỢP PVA PE 10/27/2010 5
 6. POLIME THIÊN NHIÊN 10/27/2010 6
 7. POLIME BÁN TỔNG HỢP 10/27/2010 7
 8. CÁC KIỂU MẠCH POLIME a. b. c. 10/27/2010 8
 9. Từ thực tế kết hợp SGK cho biết các tính chất vật lí của polime? - Trạng thái? - Nhiệt độ nóng chảy? - Tính tan? - Tính chất khác? 10/27/2010 9
 10. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA POLIME - Hầu hết là chất rắn - Không bay hơi, không có tnc xác định. - Đa số không tan trong các dung môi thông thường. - Nhiều polime có tính dẻo, 1 số có tính đàn hồi, dai, bền, trong suốt, cách điện... 10/27/2010 10
 11. Polime có nhược điểm gì không? Thời gian phân hủy lâu Không tan trong nước Ô nhiễm môi trường
 12. HÃY THU GOM RÁC THẢI VÀ SỬ DỤNG CHÚNG VÀO NHỮNG VIỆC CÓ ÍCH
 13. Nhóm 1: 1. Polime nào có thể tham gia phản ứng phân cách mạch? 2. Phản ứng phân cách mạch diễn ra như thế nào? 3. Viết phương trình phản ứng thủy phân tinh bột? Nhóm 2: 1. Những polime nào tham gia phản ứng giữ nguyên mạch? 2. Viết phương trình phản ứng của polibuta-1,3- dien với H2? Nhóm 3: Những polime nào tham gia phản ứng tăng mạch? Lấy vd? 10/27/2010 13
 14. Phản ứng tăng mạch polime OH CH2 OH CH 2 to + CH 2 CH2 n n OH CH2 CH2OH n OH 10/27/2010 14
 15. Ph© tö n CÇu nè i ®is unfua polime S S S S S S +s S S t 0 SS S S Cao su chưa lưu hóa Cao su đã lưu hóa 10/27/2010 15
 16. BÀI TẬP 10/27/2010 16
 17. Bài 1/SGK Cho các polime: polietilen, xenlulozo, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là: A.polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6 B. Polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6 C. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D. Polietilen, nilon-6,6, xenlulozo 10/27/2010 17
 18. Bài 6/SGK Tính hệ số polime hóa của PE, PVC. Biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420000, 250000. 10/27/2010 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản