intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
21
lượt xem
3
download

Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử số: Chương 2 giúp người học hiểu về "Hàm logic và cổng logic". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản, đại số Boolean, biến và hàm logic, các hàm logic cơ bản, hàm logic 2 biến, các tính chất của đại số logic, các cổng logic cơ bản,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ<br /> KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ<br /> ************<br /> <br /> BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ<br /> Chương 2:<br /> Hàm logic, Cổng logic<br /> TS Hoàng Văn Phúc, Bộ môn KT Vi xử lý<br /> HVKTQS<br /> <br /> 8/2015<br /> <br /> Hot Tip<br /> Contents<br /> Diagram<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> Mạch logic (mạch số) hoạt động với giá trị nhị<br /> phân:<br />  Tín hiệu chỉ có một trong hai mức giá trị 0 hoặc 1<br />  Với 0 hay 1 tƣợng trƣng cho các khoảng điện áp<br /> đƣợc định nghĩa sẵn<br />  VD: 0  0,8V : 0<br /> 2,5  3,3V : 1<br /> Cho phép ta sử dụng Đại số Booleean nhƣ là một<br /> công cụ để phân tích và thiết kế các hệ thống số<br /> Chương 2 - Bài giảng Điện tử số 2015<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hot Tip<br /> Contents<br /> Diagram<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Đại số Boolean<br />  Đƣợc sáng lập vào thế kỷ 19<br />  Các hằng, biến và hàm chỉ nhận 1 trong 2 giá trị: 0 và<br /> 1<br />  Là công cụ toán học khá đơn giản cho phép mô tả<br /> mối liên hệ giữa các đầu ra của mạch logic với các<br /> đầu vào của nó dƣới dạng biểu thức logic<br />  Là cơ sở lý thuyết, là công cụ cho phép nghiên cứu,<br /> mô tả, phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống<br /> số, hệ thống logic, mạch số ngày nay.<br /> <br /> Chương 2 - Bài giảng Điện tử số 2015<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hot Tip<br /> Contents<br /> Diagram<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Biến và hàm logic<br /> Biến logic: là 1 đại lƣợng có thể biểu diễn bằng<br /> 1 ký hiệu nào đó, về mặt giá trị chỉ nhận giá trị 0<br /> hoặc 1.<br /> Hàm logic: Là hàm của các biến logic, liên hệ với<br /> nhau thông qua các phép toán logic, về giá trị:<br /> cũng chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.<br /> Phép toán logic: có 3 phép toán logic cơ bản:<br />  Phép Và - "AND"<br />  Phép Hoặc - "OR"<br />  Phép Đảo - "NOT"<br /> Chương 2 - Bài giảng Điện tử số 2015<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hot Tip<br /> Contents<br /> Diagram<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Các hàm logic cơ bản<br /> Hàm một biến:<br /> <br /> Hàm lặp lại:<br /> <br /> Hàm đảo (NOT):<br /> <br /> Chương 2 - Bài giảng Điện tử số 2015<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản