intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá trái phiếu.

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
102
lượt xem
14
download

Bài giảng Định giá trái phiếu.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Định giá trái phiếu giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm và các đặc trưng cơ bản của trái phiếu; phân loại trái phiếu; vai trò trái phiếu; các loại rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu; định giá trái phiếu; các đại lượng phản ánh mức sinh lời của trái phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá trái phiếu.

  1. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU
  2. NỘI DUNG   Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của trái  phiếu  Phân loại trái phiếu  Vai trò trái phiếu  Các loại rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu  Định giá trái phiếu  Các đại lượng phản ánh mức sinh lời của trái  phiếu
  3. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ  BẢN CỦA TRÁI PHIẾU  Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ yêu cầu  nhà phát hành phải trả cho nhà đầu tư trái  phiếu một khoản tiền gốc và tiền lãi trái phiếu  sau một thời gian nhất định  Các đặc trưng cơ bản  Nhà phát hành  Thời gian đáo hạn  Tiền gốc trái phiếu  Tiền lãi
  4. PHÂN LOẠI TRÁI PHIẾU  Phân loại theo nhà phát hành  Trái phiếu chính phủ  Trái phiếu chính quyền địa phương  Trái phiếu doanh nghiệp  Phân loại theo kỳ hạn  Ngắn hạn  Trung hạn  Dài hạn  Phân loại theo cách tính lãi suất  Trái phiếu có lãi suất cố định  Trái phiếu có lãi suất thả nổi
  5. VAI TRÒ CỦA TRÁI PHIẾU  Cung cấp công cụ huy động vốn cho một số chủ  thể trong nền kinh tế  Cung cấp công cụ để Nhà nước/Chính phủ thực  thi có hiệu quả chức năng quản lý vĩ mô nền  kinh tế  Thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán  Thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thị trường tài  chính
  6. CÁC LOẠI RỦI RO LIÊN QUAN TỚI  ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU  Rủi ro lãi suất  Rủi ro tái đầu tư  Rủi ro thanh toán  Rủi ro lạm phát  Rủi ro tỷ giá hối đoái  Rủi ro thanh khoản
  7. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU  Công thức cơ bản để định giá trái phiếu là C1 C2 C3 Cn M P= + + + ... + + 1+ r ( 1+ r ) 2 ( 1+ r ) 3 ( 1+ r ) ( 1+ r ) n n  Trong đó:  P: giá trị trái phiếu  Ci: tiền lãi trái phiếu nhận được trong kỳ trả lãi thứ  I  r : tỷ lệ triết khấu ( được xác định như là một mức  lãi suất dự tính của nhà đầu tư)  M : mệnh giá trái phiếu
  8. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU  Đối với trái phiếu có lãi suất cố định n C M P= + ( 1+ r ) ( 1+ r ) i n i =1  Đối với trái phiếu không trả lãi định kỳ M P= ( 1+ r ) n
  9. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU  Các công thức trên thích hợp với việc định giá  trái phiếu vào đúng vào thời điểm trả lãi. Trong  trường hợp việc mua trái phiếu vào giữa hai lần  trả lãi, công thức tính là: n C M P= + t =1 ( 1 + r ) ( 1 + r ) ( 1+ r ) ( 1+ r ) v t −1 v n −1  Trong đó:  V= (số ngày tính đến kỳ thanh toán lãi tiếp theo)/(số ngày  của một kỳ thanh toán lãi)
  10. CÁC ĐẠI LƯỢNG PHẢN ÁNH MỨC  SINH LỜI CỦA TRÁI PHIẾU  Lãi suất cuống phiếu  Lãi suất hiện hành  Lãi suất hoàn vốn  Lãi suất đáo hạn  Mối quan hệ giữa giá – lãi suất  Mối quan hệ lãi suất danh nghĩa, lãi suất yêu  cầu, giá  Mối quan hệ giữa trái phiếu và thời gian khi lãi  suất không thay đổi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2