intTypePromotion=1

Bài giảng Đột quỵ chảy máu - Chẩn đoán hình ảnh và vai trò điện quang can thiệp điều trị một số nguyên nhân chảy máu - TS. Vũ Đăng Lưu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
93
lượt xem
11
download

Bài giảng Đột quỵ chảy máu - Chẩn đoán hình ảnh và vai trò điện quang can thiệp điều trị một số nguyên nhân chảy máu - TS. Vũ Đăng Lưu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đột quỵ chảy máu - Chẩn đoán hình ảnh và vai trò điện quang can thiệp điều trị một số nguyên nhân chảy máu giúp cho các bạn biết được cách chẩn đoán phân biệt chảy máu hay nhồi máu; các thăm khám hình ảnh trong bệnh lý đột quỵ chảy máu não; nguyên nhân, chẩn đoán chảy máu não cùng một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đột quỵ chảy máu - Chẩn đoán hình ảnh và vai trò điện quang can thiệp điều trị một số nguyên nhân chảy máu - TS. Vũ Đăng Lưu

 1. Đét qụy ch¶y m¸u ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh vµ vai trß ®iÖn quang can thiÖp ®iÒu trÞ mét sè nguyªn nh©n ch¶y m¸u Ts. Vũ Đăng Lưu Bộ môn CĐHA Trường ĐHY Hà nội Khoa CĐHA Bệnh viện Bạch Mai
 2. Stroke ( ®ét quþ) 1.Nhåi m¸u n·o: >80% 2.Ch¶y m¸u n·o:
 3. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt ch¶y m¸u hay nhåi m¸u CTScanner cÊp
 4. CT – Scanner cho phÐp ph©n biÖt tai biÕn ch¶y m¸u hay nhåi m¸u
 5. Các thăm khám hình ảnh trong bệnh lý đột qụi chảy máu não 1- Chụp CLVT -Chụp CLVT thông thường: CT-Scanner sọ não -Chụp mạch não cắt lớp vi tính: MDCTA 32- 64- 256 dãy - Chụp CLVT tưới máu não: Perfusion 2- Chụp CHT - Đánh giá tổn thương và nhu mô não - Đánh giá mạch máu não: động mạch, tĩnh mạch - Chụp CHT tưới máu não 3- Siêu âm Doppler xuyên sọ 4- Chụp mạch số hóa xóa nền hệ mạch cảnh- đốt sống: DSA
 6. Chôp m¹ch CLVT 6
 7. Chụp CLVT tưới máu
 8. Chụp CLVT tưới máu 8
 9. SA Doppler xuyên sọ
 10. NGUY£N NH¢N ch¶y m¸u n·o • THA • DÞ d¹ng m¹ch • Nhåi m¸u tÜnh m¹ch • U n·o ch¶y m¸u • Nguyªn nh©n kh¸c: chèng ®«ng, bÖnh lý m¹ch m¸u l¾ng ®äng tinh bét, chÊn th-¬ng, .. Tuổi- Vị trí- đặc điểm hình ảnh chảy máu định hướng nguyên nhân
 11. Chảy máu não do THA • Tiền sử: THA • Người già: >50 -60 tuổi • Do vỡ các mạch xiên • Vị trí: - Chảy máu nhân xám + Nhân bèo + Đồi thị + Nhân đuôi + Nhân trước tường - Cầu não…
 12. Nguyªn nh©n dÞ d¹ng m¹ch - Ph×nh m¹ch n·o vì - DÞ d¹ng th«ng ®éng tÜnh m¹ch n·o - U mạch thể hang: Cavernoma - BÊt th-êng tÜnh m¹ch - Th«ng §TM mµng cøng
 13. Ph×nh ®éng m¹ch n·o
 14. Phình động mạch não • Giãn bất thường động mạch nội sọ • Tỉ lệ: 0,5-8% dân số • Nguyên nhân sinh bệnh?. • Hình thái túi phình - Dạng túi: cổ túi - Dạng hình thoi - Dạng phình tách
 15. Ph×nh m¹ch n·o 30-35% • 85%-90% ë vïng ®a gi¸cWillis vµ c¶nh trong 20% 30-35% • 10% §M sèng nÒn •
 16. C§ H×nh ¶nh • Scanner vµ Angioscanner • MRI vµ Angio MRI • Chôp m¹ch
 17. Ph×nh m¹ch trong n·o 1. Vì tói ph×nh 2. Ph×nh ch-a vì
 18. 1. Ph×nh m¹ch n·o vì • Ch¶y m¸u + mµng n·o + m¸u tô vµ ch¶y m¸u trong n·o
 19. CMDN/ Máu tụ
 20. Phân độ chảy máu theo Fisher Độ 1 Độ 2 Độ 3 Độ 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2