intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giải phẫu: Thần kinh chi trên - Bs. Lê Mạnh Thường

Chia sẻ: Phan Hữu Kiệm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

878
lượt xem
237
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giải phẫu về "Thần kinh chi trên" có mục tiêu sau: mô tả cấu tạo đám rối thần kinh cánh tay, kể tên các nhánh bên của đám rối; mô tả các đặc điểm giải phẫu của 7 nhánh tận của đám rối thần kinh cánh tay; liên hệ được một số chức năng và lâm sàng thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải phẫu: Thần kinh chi trên - Bs. Lê Mạnh Thường

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN GIẢI PHẪU THẦN KINH CHI TRÊN Bs. Lê Mạnh Thường Hà Nội – 10/2013
 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP Ø Mô tả cấu tạo đám rối thần kinh cánh tay, kể tên các nhánh bên của đám rối. Ø Mô tả các đặc điểm giải phẫu của 7 nhánh tận của đám rối thần kinh cánh tay. Ø Liên hệ được một số chức năng và lâm sàng thích hợp.
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU HỌC TẬP o Bài giảng Giải phẫu người – Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Văn Huy – NXB Y Học o Atlas Giải phẫu người – Frank Netter (bản dịch) – NXB Y Học 2012 o Giải phẫu người – GS.TS. Trịnh Văn Minh – NXB Y học (Tập 1) TÀI LIỆU THAM KHẢO o Gray’s Anatomy for Students 2nd Ed. 2009 – Elsevier o Atlas Human Anatomy – Frank Netter 5th Ed. – Elsevier
 4. Hệ thần kinh trung ương I. ĐẠI CƯƠNG - - Hệ thần kinh ngoại vi
 5. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY Dây thần kinh sống Nhánh trước dây TK sống Nhánh sau dây TK sống
 6. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.1. NGUỒN GỐC Nhánh trước dây thần kinh sống cổ 5 Nhánh trước dây thần kinh sống cổ 8 Nhánh trước dây thần kinh sống ngực 1
 7. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.2. CẤU TẠO RỄ NT C5 NT C6 NT C7 NT C8 NT N1
 8. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.2. CẤU TẠO RỄ C5 THÂN C6 THÂN TRÊN C7 THÂN GIỮA C8 THÂN DƯỚI N1
 9. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.2. CẤU TẠO RỄ C5 THÂN C6 C7 PHẦN C8 N1
 10. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.2. CẤU TẠO RỄ C5 THÂN C6 BÓ C7 BÓ NGOÀI PHẦN BÓ TRONG C8 BÓ SAU N1
 11. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.3. NHÁNH TẬN RỄ C5 THÂN C6 C7 PHẦN C8 BÓ NHÁNH TẬN N1 TK bì-cánh tay trong TK bì-cẳng tay trong TK nách TK cơ-bì TK GIỮA TK TRỤ TK QUAY
 12. II. ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 2.3. CÁC NHÁNH TẬN
 13. III. THẦN KINH CƠ-BÌ 3.1. NGUYÊN ỦY, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN TK bì-cẳng tay ngoài
 14. III. THẦN KINH CƠ-BÌ 3.1. NGUYÊN ỦY, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN
 15. III. THẦN KINH CƠ-BÌ 3.1. NGUYÊN ỦY, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG, LIÊN QUAN TK bì-cẳng tay ngoài
 16. III. THẦN KINH CƠ-BÌ 3.2. TỔN THƯƠNG
 17. IV. THẦN KINH BÌ-CÁNH TAY TRONG Động mạch cánh tay Nhánh nối TK gian sườn cánh tay
 18. IV. THẦN KINH BÌ-CẲNG TAY TRONG
 19. IV. THẦN KINH BÌ-CẲNG TAY TRONG
 20. V. THẦN KINH TRỤ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2