intTypePromotion=3

Bài giảng Giới thiệu thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện - Trần Quang Huy

Chia sẻ: Nhân Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
215
lượt xem
31
download

Bài giảng Giới thiệu thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện - Trần Quang Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Giới thiệu thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện" trình bày các lý do, quá trình và những điểm mới của thông tư số 07/2011/TT-BYT, cấu trúc và những nội dung chính của thông tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện - Trần Quang Huy

 1. GIỚI THIỆU THÔNG TƯ số 07/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế: Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện TRẦN QUANG HUY, CỤC QLKCB, BỘ Y TẾ
 2. LÝ DO XÂY DỰNG THÔNG TƯ (1) 1. Yêu cầu chăm sóc cần chất lượng cao hơn. 2. Theo Nghị định số: 24/2009/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ về hướng dẫn chi tiết thực hiện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì cơ quan cấp Bộ sẽ không ban hành các quy chế mà ban hành các thông tư thay thế. 3. Lý do khác (Luật Khám bệnh chữa bệnh; nhiều văn bản, quy định có sự chồng chéo, không còn phù hợp).
 3. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ TT số 07/2011/BYT-TT Ý kiến của các Thứ trưởng Góp ý của các Vụ, Cục, đăng Website Góp ý của các Sở Y tế, bệnh viện Ý kiến ban Soạn thảo về Khung và bản thảo Thông tư QĐ số 1842 ngày 1/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy chế CSNBTD, Chỉ thị 05, chức trách cá nhân, tiêu chuẩn nghiệp vụ, Thông tư 08, Luật Khám chữa bệnh
 4. Những điểm mới của Thông tư 1. Cập nhật phù hợp với các văn bản pháp luật, tình hình thực tế, nâng cao vị thế NN, bền vững... 2. Đặt công tác điều dưỡng trong mối quan hệ mang tính hệ thống. 3. Viết theo hướng mở để trao quyền cho các đơn vị vận dụng cho linh hoạt (tổ chức quản lý điều dưỡng, nhân lực chăm sóc, phân công chăm sóc, theo dõi người bệnh, công tác TD, ghi chép hồ sơ...) 4. Quy định cụ thể về nhiệm vụ chăm sóc về nhiệm vụ, trang bị phục vụ chăm sóc, sinh hoạt người bệnh, của nhân viên điều dưỡng...
 5. CẤU TRÚC CỦA THÔNG TƯ 1. CHƯƠNG I: Quy định chung (3 điều) 2. CHƯƠNG II: Nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh (12 điều) 3. CHƯƠNG III: Điều kiện bảo đảm thực hiện chăm sóc người bệnh (7 điều). 4. CHƯƠNG IV: Trách nhiệm thực hiện (7 điều). 5. CHƯƠNG V: Điều khoản thi hành (3 điều).
 6. CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Điều 2. Giải thích từ ngữ Điều 3. Nguyên tắc chăm sóc người bệnh: Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn.
 7. CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB • 12 nhiệm vụ cụ thể (điều 4-15) bao gồm: + Tư vấn, hướng dẫn GDSK; + Chăm sóc thể chất; + Chăm sóc tinh thần; + Chăm sóc y tế; + Bảo đảm an toàn; + Ghi chép hồ sơ.
 8. Điều 4. Tư vấn, hướng dẫn GDSK Người bệnh nằm viện được DDV, HSV Tư vấn, GDSK, hướng dẫn tự chăm sóc Bệnh viện có trách nhiệm:  Ban hành văn bản quy định về GDSK trong BV  Xây dựng tài liệu, trang bị phương tiện  Huấn luyện, đào tạo ĐDV, HSV  Tổ chức các hình thức GDSK phù hợp (nói chuyện, tư vấn, loa đài/băng hình, câu lạc bộ).  Giám sát thực hiện
 9. Điều 8. Chăm sóc phục hồi chức năng Người bệnh được ĐDV, HSV hướng dẫn, hỗ trợ luyện tập và PHCN sớm để đề phòng các biến chứng và phục hồi các chức năng của cơ thể. Bệnh viện có trách nhiệm:  Xây dựng tài liệu, trang bị phương tiện;  Huấn luyện, đào tạo ĐDV, HSV.
 10. Điều 13. Theo dõi, đánh giá người bệnh * Tại phòng khám: Người bệnh được đánh giá ban đầu để sắp xếp khám theo mức độ ưu tiên và theo TT. * ĐDV/HSV phối hợp với bác sĩ đánh giá, phân cấp chăm sóc và thực hiện chăm sóc, theo dõi phù hợp. * Bệnh viện có quy định cụ thể về theo dõi, ghi kết quả theo dõi dấu hiệu sinh tồn và các can thiệp điều dưỡng phù hợp với tính chất chuyên môn và yêu cầu của từng chuyên khoa.
 11. Tổ chức thực hiện:  Ban hành và niêm yết công khai văn bản quy định về quyền của người bệnh, các đối tượng được ưu tiên KCB.  Xây dựng quy định mối quan hệ công tác giữa BS và ĐDdưỡng, nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng.  Xây dựng văn bản quy định về theo dõi, chăm sóc phù hợp với chuyên khoa (Nội dung theo dõi, tần xuất theo dõi, can thiệp điều dưỡng...); Thông qua Hội đồng Khoa học bệnh viện, áp dụng thử, tổ chức đánh giá trước khi chính thức ban hành).
 12. Điều 14. Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh * Bảo đảm an toàn cho người bệnh phù hợp với chuyên khoa * Thiết lập hệ thống thu thập và báo cáo sự cố, nhầm lẫn, sai sót. * Định kỳ phân tích, báo cáo và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
 13. Tổ chức thực hiện * Thành lập ban an toàn người bệnh * Ban hành văn bản quy định về bảo đảm ATNB. * Cải tạo cơ sở hạ tầng bảo đảm ATNB. * Củng cố hệ thống thu thập, báo cáo thông tin. * Xây dựng cơ sở dữ liệu. * Định kỳ phân tích, báo cáo, phản hồi thông tin, rút kinh nghiệm tìm nguyên nhân. * Đề xuất, thực hiện biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
 14. Điều 15. Ghi chép hồ sơ bệnh án Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án gồm: phiếu theo dõi chức năng sống, phiếu điều dưỡng và một số biểu mẫu khác theo Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế và theo tính chất chuyên khoa do bệnh viện quy định.
 15. Tổ chức thực hiện  Thực hiện cải tiến biểu mẫu theo dõi, chăm sóc phù hợp trên nguyên tắc bảo đảm khoa học, chính xác, không trùng lặp, thuận tiện cho ghi chép: * Xây dựng biểu mẫu * Thông qua Hội đồng Khoa học bệnh viện, áp dụng thử, tổ chức đánh giá, điều chỉnh cần thiết trước khi chính thức ban hành.
 16. CHƯƠNG III: CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 7 Điều (16 – 22) bao gồm: - Hệ thống tổ chức quản lý chăm sóc; - Nhân lực chăm sóc người bệnh; - Tổ chức làm việc; - Trang thiết bị phục vụ chăm sóc người bệnh; - Nguồn tài chính cho công tác chăm sóc; - Đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục
 17. Điều 16. Hệ thống tổ chức chăm sóc người bệnh • Tổ chức quản lý điều dưỡng cấp bệnh viện • Tổ chức quản lý điều dưỡng cấp khoa
 18. Tổ chức thực hiện: 1. Thành lập Hội đồng Điều dưỡng: 2. Thành lập phòng điều dưỡng/tổ Điều dưỡng tùy theo quy mô (bệnh viện Công lập) hoặc tùy theo điều kiện (các bệnh viện khác). Phòng Điều dưỡng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng phụ trách khối.
 19. Điều 17. Nhân lực chăm sóc người bệnh * Bảo đảm đủ nhân lực theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007. * Cơ cấu trình độ ĐDV/HSV phù hợp với tính chất chuyên môn và phân hạng bệnh viện. * Bảo đảm đáp ứng yêu cầu Thỏa thuận công nhận dịch vụ chăm sóc đã được Chính phủ ký kết với các nước ASEAN ngày 8/12/2006 về trình độ ĐDV/HSV (từ cao đẳng trở lên).
 20. Tổ chức thực hiện  Rà soát lại nhân lực bệnh viện, cân đối nhân lực ĐDV, HSV trong bệnh viện và từng khoa.  Bảo đảm cơ cấu trình độ nhân lực ĐDV, HSV hợp lý, tăng dần tỷ lệ ĐDV, HSV có trình độ cao đẳng đại học.  Xây dựng quy định phân cấp phạm vi thực hành theo văn bằng đào tạo để sử dụng nguồn nhân lực hợp lý và hiệu qủa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản