intTypePromotion=1

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 12 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
124
lượt xem
26
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 12 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 12 Các vấn đề tranh cãi liên quan đến vai trò lãnh đạo nhằm trình bày về xác định 5 khía cạnh của sự tín nhiệm, định nghĩa chất lượng của nhà lãnh đạo có sức thu hút, so sánh nhà lãnh đạo tạo sự chuyển biến và nhà lãnh đạo theo nghiệp vụ, xác định các kỹ năng của nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, giải thích hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến nhà lãnh đạo một cách hiệu quả, xác định 4 vai trò để nhà lãnh đạo nhóm thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 12 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC HỒ THIỆN THÔNG MINH PHAÀN BA CÁC VẤN ĐỀ CAÁP ÑOÄ NHOÙM Chương TRANH CÃI LIÊN 12 QUAN ĐẾN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO
 2. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 1. Xác định 5 khía cạnh của sự tín nhiệm. 2. Định nghĩa chất lượng của nhà lãnh đạo có sức thu hút. 3. So sánh nhà lãnh đạo tạo sự chuyển biến và nhà lãnh đạo theo nghiệp vụ. 4. Xác định các kỹ năng của nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa. 5. Giải thích hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến nhà lãnh đạo một cách hiệu quả. 6. Xác định 4 vai trò để nhà lãnh đạo nhóm thực hiện. 2
 3. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU (tt) SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 7. Giải thích vai trò của sự thông thái. 8. Trình bày sự lãnh đạo vô hình khác như thế nào so với sự lãnh đạo trực tiếp. 9. Xác định khi nào sự lãnh đạo có thể không cần thiết. 10. Giải thích phương thức tạo những nhà lãnh đạo hiệu quả. 3
 4. Tín nhiệm : Cơ sở của sự lãnh đạo Tín nhiệm Mong đợi chắc chắn rằng người khác sẽ có hành vi cơ hội Bao gồm sự liêm chính, kiên định, công khai, trung thành, năng lực 4
 5. Tín nhiệm và sự lãnh đạo LÃNH ĐẠO TÍN NHIỆM và LIÊM CHÍNH 5
 6. Ba loại tín nhiệm Sự tín nhiệm dựa trên nhụt chí Sự tín nhiệm dựa trên kiến thức Tín nhiệm dựa vào sự sợ hãi trả Tín nhiệm dựa và sự đoán trước thù nếu như không còn tín nhiệm hành vi mà có được từ quá khứ quan hệ Tín nhiệm dựa vào sự gắn bó Tín nhiệm dựa vào sự hiểu ý định của nhau và coi trọng ước muốn của người khác 6
 7. Lãnh đạo xem như người khắc họa nên ý nghĩa : dẫn dắt vấn đề Dẫn dắt Cách sử dụng ngôn ngữ để kiểm soát ý nghĩa Nhà lãnh đạo sử dụng việc dẫn dắt (các yếu tố bao hàm và loại trừ có chọn lựa) để ảnh hưởng đến cách hiểu và giải thích về sự thật của người khác. 7
 8. Sự lãnh đạo có sức thu hút Sự lãnh đạo có sức hút Đặc điểm chính: Cấp dưới tạo cho nhà lãnh đạo trở thành anh hùng và phi thường 1. Tầm nhìn và sự ăn trong mắt họ khi quan sát một số khớp hành vi của họ làm 2. Rủi ro cá nhân 3. Nhạy cảm tình huống 4. Nhạy cảm đối với nhu cầu cấp dưới 5. Hành vi khác thường 8
 9. Đặc điểm của nhà lãnh đạo có sức thu hút 9
 10. Lãnh đạo theo nghiệp vụ và tạo sự chuyển biến Lãnh đạo theo nghiệp vụ Lãnh đạo tạo sự chuyển biến Nhà lãnh đạo là người khuyến Nhà lãnh đạo tạo được sự khích lệ khích hướng dẫn cấp dưới đi tinh thần và động lực làm việc cá theo hướng các mục tiêu đã nhân và là người có sức thu hút đặt ra bằng cách làm rõ vai trò các yêu cầu của nhiệm vụ • Phần thưởng tình huống • Tín nhiệm • Quản trị bởi sự ngoại lệ • Sự khích lệ (chủ động) • Động viên tinh thần • Quản trị bởi sự ngoại lệ • Xem xét từng cá nhân (thụ động) • Chính sách không can thiệp 10
 11. Đặc điểm của nhà lãnh đạo tạo sự chuyển biến 11
 12. Đặc điểm của nhà lãnh đạo theo nghiệp vụ 12
 13. Sự lãnh đạo có tầm nhìn Lãnh đạo có tầm nhìn Khả năng tạo ra và mang tính thực tế, tạo sự tin tưởng của tổ chức hoặc các đơn vị để phát triển và cải thiện tình trạng hiện tại Chất lượng của tầm nhìn : • Sự khích lệ là trọng tâm • Có thực tế • Gợi hình ảnh tốt hơn • Sự ăn khớp 13
 14. Chất lượng của nhà lãnh đạo có tầm nhìn • Có khả năng giải thích tầm nhìn của người khác. • Sử dụng hành vi bản thân để diễn tả tầm nhìn. • Có thể mở rộng tầm nhìn vai trò lãnh đạo ở các tình huống khác nhau. 14
 15. Thể hiện sự thông minh và hiệu quả sự lãnh đạo Các yếu tố thể hiện sự thông minh: • Tự nhận thức • Tự quản trị • Tự động viên • Đồng cảm • Kỹ năng xã hội 15
 16. Các vai trò lãnh đạo đang tranh cãi : dành cho sự lãnh đạo nhóm Các vai trò lãnh đạo nhóm : • Hành động như người liên lạc với các cử tri bên ngoài. • Phục vụ như người dàn xếp. • Kiểm soát mâu thuẩn. 16
 17. Các vai trò lãnh đạo đang tranh cãi : cố vấn Cố vấn Hoạt động cố vấn : Các nhân viên lão làng sẽ đở đầu • Trình bày ý kiến rõ ràng và giúp các nhân viên thiếu kinh nghiệm (người bảo trợ) • Lắng nghe kỹ • Đồng cảm • Chia sẻ kinh nghiệm • Hành động như vai trò mẫu • Chia sẻ sự tiếp xúc • Đưa ra hướng dẫn cộng đồng 17
 18. Các vai trò lãnh đạo đang tranh cãi : tự lãnh đạo Tạo sự tự lãnh đạo : Tự lãnh đạo • Làm mẫu sự tự lãnh đạo. Hệ thống cách thức thông qua đó cá nhân kiểm soát • Khuyến khích nhân viên đạt hành vi riêng của bản được các mục tiêu của bản thân thân. • Khuyến khích việc dùng đến sự tự thưởng. • Tạo các mẫu suy nghĩ tích cực. • Tạo không khí cho việc tự lãnh đạo. • Khuyến khích tự phê bình. 18
 19. Lãnh đạo tinh thần Hành động : • Tạo các hoạt động thay đổi thái độ và hành vi của nhân viên theo hướng tích cực. • Theo đuổi các hành vi xây dựng mang tính xã hội, tập thể. • Không lạm dụng quyền lực và các cách không hợp để đạt các mục tiêu. 19
 20. Lãnh đạo xem như quyền hạn Thuyết đề cập quyền hạn của vai trò lãnh đạo Chất lượng quyền hạn của nhà lãnh đạo: Các ý kiến của vai trò lãnh đạo chỉ rõ quyền hạn để • Lãnh đạo thông minh, thoải họ chỉ đạo các cá nhân mái, có kỹ năng thuyết trình, năng nổ, hiểu biết và siêng khác năng. • Nhà lãnh đạo hiệu quả là người nhất quán và kiên định trong các quyết định của họ. • Nhà lãnh đạo hiệu quả đưa kế hoạch tạo các nhà lãnh đạo tương lai. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2