intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống khí nén thủy lực: Chương 3 - Nguyễn Thanh Điểu

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
64
lượt xem
20
download

Bài giảng Hệ thống khí nén thủy lực: Chương 3 - Nguyễn Thanh Điểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống khí nén thủy lực: Chương 3 các phần tử trong hệ thông khí nén do Nguyễn Thanh Điểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng và nguyên lý hoạt động của van đảo chiều, van chắn, van tiết lưu, van áp suất, van điều chỉnh thời gian,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống khí nén thủy lực: Chương 3 - Nguyễn Thanh Điểu

 1. MÔN HỌC: HỆ THỐNG KHÍ NÉN – THỦY LỰC CHƯƠNG III CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THÔNG  ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN Ho Chi Minh city, August 2017
 2. CHƯƠNG III CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THÔNG KHÍ NÉN  VAN ĐẢO CHIỀU  VAN CHẮN  VAN TIẾT LƯU  VAN ÁP SUẤT  VAN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN Ho Chi Minh city, August 2017
 3. VAN ĐẢO CHIỀU
 4.      1.  Van đảo chiều (Directional control vavles)  1.1. Chức năng & nguyên lý hoat đông ̣ ̣ Van  đảo  chiều  có  nhiệm  vụ  điều  khiển  dòng  năng  lượng  bằng  cách  đóng,  mở  hay  chuyển  đổi  vị  trí  để  thay  đổi  hướng của dòng năng lượng.
 5. VAN ĐẢO CHIỀU Khí neù n ra (2) Thaâ n van Noø ng van Loøxo Tín hieä u taù c ñoä ng (12) Nguoà n khí neù n vaø o(1) Xaûkhí (3)  Khi chưa có tín hiệu tác động vào cửa (12), thì cửa (1) bị  chặn, cửa (2) nối với cửa (3). Khi có tín hiệu tác động vào  cửa (12), thì nòng van sẽ dịch chuyển về phía bên phải, cửa  (1) sẽ nối với cửa (2) và cửa (3) bị chặn. Trường hợp tín  hiệu tác động vào cửa (12) mất đi, thì dưới tác dụng của lò  xo thì nòng van sẽ trở về vị trí ban đầu.
 6.        1.2. Ký  hiêu va ̣ ̀  tên goi  van đao chiê ̣ ̉ ̀ u  ̣ ̣ ́ van  a) Ký hiêu vi tri     Bằng các ô vuông liền kề nhau     bên trong có các mũi tên, dấu chặn ̣ ửa nối van  b) Ký hiêu c Cửa nối van được ký hiêu :         theo ISO 5599     theo ISO  ̣ 1219 ­ Cửa nối với nguồn khí nén    1     P ­ Cửa công tác   2, 4   A, B  ­ Cửa xa khí ̉      5, 3   R, S  ­ Cửa nối tín hiêu điê ̣ ̉ ̀u khiên 12, 14   X, Y  c) Tên gọi van     Cặp số dạng phân số: tử số chỉ số cửa nối, mẫu số chỉ số vị  trí van
 7. KÝ HIỆU VAN ĐẢO CHIỀU Van ñaûo chieàu 2/2 Van ñaûo chieàu 3/2 Van ñaûo chieàu 4/2 Van ñaûo chieàu 4/3 Van ñaûo chieàu 5/2 Van ñaûo chieàu 5/3
 8.       d)  Tí n hiêu ta ̣ ́ c đông lên van  ̣ ̣  Tác đông c ơ (Mechanical)  Nút ấn không duy trì  Tác động bằng lò xo  Nút ấn duy trì  Con lăn 1 chiều  Tay gạt  Con lăn 2 chiều  ̣ Tác đông bă ̣ ̀ng k.nén (Pneumatic) Tác đông bă ̣ (Electrical)  ̀ng điên  Trực tiếp bằng k.nén Trực tiếp bằng điện Gián tiếp bằng k.nén Gián tiếp bằng điện
 9. VAN ĐẢO CHIỀU 2/2 12 12 1 2 1 2  Van đảo chiều 2/2, tác động trực tiếp bằng khí nén, phục hồi về vị  trí ban đầu bằng lò xo.   Tại vị trí "không", cửa 1 bị chặn. Khi có tín hiệu khí nén 12 tác động,  nòng pittong bị đẩy xuống van sẽ chuyển sang hoạt động ở vị trí 1, lúc  này cửa 1 nối với cửa 2.
 10. VAN ĐẢO CHIỀU 3/2  Van đảo chiều 3/2, tác động trực tiếp bằng khí nén, phục hồi  về vị trí ban đầu bằng lò xo.   Tại vị trí "không", cửa 1 bị chặn, cửa 2 thông khí với cửa 3. Khi có  tín hiệu khí nén 12 tác động, nòng pittong bị đẩy xuống van sẽ  chuyển sang hoạt động ở vị trí 1, lúc này cửa1 nối với cửa 2, cửa 3  bị chặn. 
 11. CÁ C MACH KHI ̣ ́  NÉ N CƠ BAN ̉  Điề u khiên xy lanh ta ̉ ́ c đông môt chiê ̣ ̣ ̀ u trực tiếp bằ ng  môt nu ̣ ́ t nhấ n.   1.0 Yêu cầ u: Khi tác đông va ̣ ̀o  ̉ nút nhấn, pittông cua xy lanh  ̣ tác đông môt chiệ ̀u (xy lanh  tác dung đ̣ ơn) di chuyên đi ra  ̉ (duỗi ra).  1.1 2 Khi nha nu ̉ ́t nhấn, pittông co  ̣ ở về vi tri lai tr ̣ ́ ban đầu. 1 3 ̣ Vì xy lanh tác dung đ ơn chi co ̉ ́ môt đ ̣ ường cấp khí và cũng là  đường xa khi ̉ ̉ ử dung van điê ́ do đó phai s ̣ ̉ ̉ ́ môt  ̀u khiên chi co ̣ cửa dẫn khí ra điều khiên.  ̉
 12.       Van hà nh trì nh khí  né n  Tác động 2  Tác động 1 chiều chiều Hình dáng ngoài  công tắc hành  trình khí nén A A Ký hiệu P R P R
 13. Van đảo chiều 3/2­  tác động bằng cữ chặn hai chiều  Van đảo chiều 3/2, tác động bằng cữ chặn hai chiều  (được dùng làm công tắc hành trình).   Có hai loại, vị trí "không" thường đóng và vị trí "không"  thường mở.
 14. VAN ĐẢO CHIỀU 5/2  Van đảo chiều 5/2, tác động trực tiếp bằng dòng khí nén vào từ hai  phía của nòng van: Không có vị trí "không", van có đặc điểm là "nhớ" vị  trí hoạt động khi không còn tín hiệu tác động.  Khi có tín hiệu khí nén 12 tác động, đẩy nòng pittong qua bên trái, lúc này  cửa 1 nối với cửa 2, cửa 4 nối với cửa 5, cửa 3 bị chặn. Van sẽ giữ vị trí  làm việc này cho dù tín hiệu khí nén 12 không còn tác động nữa.   Cho đến khi có tín hiệu khí nén 14 tác động, nòng pittong bị đẩy qua bên  phải, lúc này làm cho cửa 1 nối với cửa 4, cửa 2 nối với cửa 3, cửa 5 bị  chặn. Van sẽ giữ vị trí hoạt động này cho dù dòng khí nén 14 không còn tác  động nữa. 
 15. VAN ĐẢO CHIỀU 5/2 1.0 1.3 ̣  Tác đông va ̀o nút  nhấn, xy lanh duỗi  ̉ ra, khi di chuyên  1.1 A B đến cuối hành  ̣ trình, cham va ̀o  công tắc hành  S P R trình 1.3 thì xy lanh  2 2 ̣ ở về vi tri co lai tr ̣ ́  1.2 1.3 ban đầu. 1 3 1 3
 16. VAN ĐẢO CHIỀU 5/2  Điề u khiên tuy ̉ ̀  đông theo ha ̣ ̀ nh trì nh 1.0 1.3 1.4 Ví  du 2: ̣   ̣ Tác đông va ̀o nút  nhấn và ban đầu công  tắc hành trình 1.3 bi ̣ 1.1 A B ̣ cham, xy lanh duô ̃i ra,  khi di chuyên để ́n cuối  1.3 S R hành trình cham va ̣ ̀o  2 P công tắc hành trình  1.4 2 1 3 1.4 thì xy lanh co lai  ̣ 1 3 trở về vi tri ̣ ́ ban đầu. 1.2 2 1 3
 17.       1.3.  Van đao chiê ̉ ̀ u có  vi tri ̣ ́  “không”  ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 3/2 tác đông  2    bằng tay ­ nút ấn  1 3 2 ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 3/2 tác đông trực tiếp     từ một phía bằng khí nén  1 3 4 2 ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 5/2 tác đông trực tiếp14      từ một phía bằng khí nén  5 3 1 ­ Van đao chiê A B ̉ ̣ ̀u 5/2 tác đông gián ti ếp   Z    từ một phía bằng khí nén  RP S
 18.        1.4.  Van đao chiê ̉ ̀ u không có  vi tri ̣ ́  “không”  2 ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 3/2 tác đông     bằng tay từ 2 phía  1 3 B A ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 4/2 tác đông trực tiếp    bằng khí nén từ 2 phía  P R A B ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 5/2 tác đông tr ực tiếp Z Y   bằng khí nén từ 2 phía  R S P A B ­ Van đao chiê ̉ ̣ ̀u 4/3 tác đông bằng    tay gạt  P R
 19. VAN CHẮN Van chắn là loại van chỉ cho lưu lượng khí  nén đi qua một chiều, chiều ngược lại bị chặn.  Áp suất dòng chảy tác động lên bộ phận chặn  của van và như vậy van được đóng lại. Van  chắn gồm các loại sau: Van một chiều Van logic OR Van logic AND Van xả khí nhanh
 20. VAN MỘT CHIỀU  Van một chiều. Đây là loại van có tác dụng chỉ cho lưu  lượng khí nén đi qua một chiều, chiều ngược lại bị chặn.  Nguyên lý hoạt động và ký hiệu van một chiều: dòng khí  nén đi từ A qua B, chiều từ B qua A dòng khí nén bị chặn. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản