intTypePromotion=1

Hệ thống khí nén - Tổng quan về hệ thống khí nén

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
186
lượt xem
62
download

Hệ thống khí nén - Tổng quan về hệ thống khí nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng môn học Hệ thống khí nén về tổng quan về khí nén và hệ thống khí nén. Giúp các bạn tìm hiểu và nắm kiến thức về khí nén một cách tổng quát nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống khí nén - Tổng quan về hệ thống khí nén

 1. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO
 2. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 1 quan khí nén và HT khí nén 2 3 trúc c HT khí nén 4 5
 3. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 1 QUAN KHÍ NÉN VÀ HT KHÍ NÉN XVII, Torricelli, Mariotte và sau ó là Bernoulli ã hành nghiên các lý và liên quan áp và i ra các trên các thùng và các . Blaise Pascal a ra các khoa . n m 1930 và là trong gian tranh II, các lu rãi và phát khá rãi trong các máy móc . Vào n m 1951 các trong công t ng nhanh, các nh Detrit, Michigan ích hình thành nên tiêu cho các khí nén và . Các tiêu này hình thành tham các nhà khí nén, các nhà máy công các công ty chuyên máy các nhà và các công ty tiêu dùng các này.
 4. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 1 QUAN KHÍ NÉN VÀ HT KHÍ NÉN và khí nén ang nên và rãi trong công . Chúng trong các hoá, , nâng và di … khí nén khí áp nên . Do làm không cao và nguy khi khí nén áp cao nên áp làm trong công 7 bar, có làm áp cao h n 10 bar.
 5. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 và n . tin làm cao. an toàn làm cao trong môi cháy và có làm trong môi nh phóng hoá . dàng hoá. Giá thành . gian áp nhanh, tác nhanh và có làm xa. Kích h n so có cùng công . Tính nén khí làm . Do các c hành khí nén nên ra va hành trình. Do khí ra qua các nên âm thanh khá . theo quy cho và trí trung gian c ng khó chính xác nh các khác.
 6. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 C LÝ 1.1. n SI và Metric
 7. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 C LÝ 1.2. các n o áp
 8. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 4 TRÚC C HT KHÍ NÉN Hình 1.2. S n ng khí nén-
 9. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 4 TRÚC C HT KHÍ NÉN tín : giá lý nh là a vào, là tiên . Ví : công nút công hành trình, … lý tín : lý tín vào theo quy logic xác làm thay thái . Ví Ví : van van l u, van logic OR AND, …. : dòng n ng (l u theo yêu thay thái c hành. Ví : van ly … C hành: thay thái là ra . Ví : xy lanh, c khí nén…
 10. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 5 CÁC PH NG PHÁP Hình 1.3. Ví minh khí nén
 11. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 5 CÁC PH NG PHÁP Hình 1.4. Ví minh - khí nén
 12. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 5 CÁC PH NG PHÁP Hình 1.5. Ví minh PLC
 13. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 5 CÁC PH NG PHÁP 24V 24V 5V 5V 5V 5V 24V 24V 24V 24V Hình 1.5. Ví minh IC
 14. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản