intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

45
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thời đại thông tin là gì? Thời đại thông tin có những đặc điểm cơ bản nào? Các xu hướng phát triển CNTT, khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, những thành phần cơ bản HTTT, công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  1. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Mục đích môn học ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý „ Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh Bài giảng cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. „ Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Giảng viên: TS. Phạm Thị Thanh Hồng „ Nắm vững những yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp khi Bộ môn Quản trị kinh doanh đầu tư vào CNTT nhằm tạo ra và duy trì khả năng cạnh Email: hongptt-fem@mail.hut.edu.vn tranh trong môi trường kinh tế mới Website: http://hong.fem.googlepages.com 2 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Nội dung Tài liệu học tập Tài liệu chính: Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin „ Bộ slides, TS. Phạm Thị Thanh Hồng, 2007 Chương 2 Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: Chương 3 HTTT và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp „ Bài giảng HTTT quản lý, Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Chương 4 Chiến lược ứng dụng CNTT Minh Tuấn, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 Chương 5 Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống „ Information Systems – Foundation of E-Business, Steven Chương 6 Giá trị kinh doanh của HTTT và quản lý thay Alter, Prentice Hall, 2002 đổi „ Management Information Systems, Managing the Digital Firm. 9th edition, Laudon, K C and Laudon, J.P., Prentice Hall, New Jersey, 2006 3 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 4 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  2. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Đánh giá môn học Nội dung bài tập lớn Trình độ „ Bài tập cá nhân „ 20 – 30 trang „ Sinh viên cao học khoa KT&QL „ Đề tài (chọn một trong 5 đề tài sau; những câu hỏi cụ thể phải giải đáp cho Tiêu chuẩn đánh giá mỗi đề tài Î xem tài liệu đi kèm): „ Dự lớp và thảo luận 10 % 1. Hãy tranh luận về khả năng áp dụng CNTT cho một hệ thố thống công việ việc cụ thể trong doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc. + bài tập tại lớp 30% 2. Tranh luận về khả năng áp dụng CNTT nhằm tạo ưu thế cạnh tranh cho hoặc Bài tập lớn 40 % doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc 3. Tranh luận về cơ sở hạ tầng cho phát triển TMĐT tại Việt nam hiện nay „ Bài thi cuối kỳ 60 % 4. Tranh luận về các chương trình phần mềm đang được cung cấp trên thị trường có liên quan tới một trong các chức năng: kế toán tài chính, quản lý sản xuất, marketing, quản lý nhân sự; hoặc một trong các cấp sử dụng thông tin: tác nghiệp, tri thức, chiến thuật, và chiến lược. 5. Tranh luận về khả năng ứng dụng một trong các hệ thống CRM, SCM, hoặc ERP trong doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc 5 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 6 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Nội dung chính ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý „ Thời đại thông tin là gì? Thời đại thông tin có những đặc điểm cơ bản nào? Tổng quan về hệ thống thông „ Các xu hướng phát triển CNTT tin „ Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin „ Những thành phần cơ bản HTTT „ Công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 8 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  3. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Môi trường kinh tế hiện nay ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý Kinh tế toà toàn cầu là một nền kinh tế cho phép khách hàng, doanh nghiệp, và các nhà cung cấp, các nhà phân phối, và các nhà sản xuất có thể cùng hợp tác với nhau không bị hạn chế bởi không gian địa lý. Æ Sự phát triển các doanh nghiệp xuyên quốc gia Æ Sự hội nhập của các công ty nhỏ và vừa Æ Môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu Æ Hệ thống phân phối toàn cầu 1. Thời đại thông tin Sự chuyển biến từ nền kinh tế chung toàn cầu từ kinh tế công nghiệ nghiệp Æ kinh tế dịch vụ Nền kinh tế số (digital economy, e-conomy) Æ Sự xuất hiện của các doanh nghiệp kinh doanh điện tử Æ Quá trình kinh doanh cơ bản được thực hiện dưới sự điều khiển của một mạng lưới số hóa Æ Mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, và các đối tác dần được thực hiện dưới tác động của CNTT 10 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Thời đại thông tin Đặc điểm của thời đại thông tin Internet đã tác động lên mọi mặt của nền kinh tế và các hoạt động „ Xuất hiện dựa trên sự xuất hiện của các hoạt động xã hội của doanh nghiệp dựa trên nền tảng thông tin „ Kinh doanh trong thời đại thông tin phụ thuộc vào công Thương mại điện tử (TMĐT) nghệ thông tin được sử dụng để thực hiện công việc kinh Giao tiếp trực tiếp: là việc sử dụng các công nghệ truyền thông (như doanh mạng Internet) để làm việc ở các vị trí khác nhau. „ Năng suất lao động của quá trình sản xuất tăng lên một Môi trường làm việc ảo: là môi trường làm việc có sự hỗ trợ của cách nhanh chóng công nghệ. Không nhất thiết được thực hiện ở một vị trí thời gian và không gian xác định. Có thể cho phép liên lạc với bất cứ ai, bất cứ „ Hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin xác định sự thành đâu vào bất cứ thời điểm nào. công trong thời đại thông tin Nền kinh tế dựa trên mong muốn của người tiêu dùng: „ Công nghệ thông tin có mặt trong mọi sản phẩm và dịch 9 Bánh kem sinh nhật dành cho chó vụ 9 Giầy thể thao đếm bước đi 11 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 12 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  4. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Công nghệ thông tin và truyền thông ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý „ Các dạng phần cứng và phần mềm máy tính được sử dụng để xử lý dữ liệu và lưu trữ thông tin „ Các công nghệ truyền thông, viễn thông được sử dụng để truyền tải thông tin 2. Xu hướng phát triển CNTT 14 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Nhận định sai lầm về phát triển của CNTT Các xu hướng phát triển CNTT “Điện thoại” có quá nhiều nhược điểm để có thể được sử dụng như một phương tiện truyền thông. Thiết bị này rõ ràng là không có giá trị „ Nâng cao tốc độ, và khả năng có thể mang theo đối với chúng ta. -Western Union internal memo, 1876 „ Kết nối và liên kết giữa các thiết bị máy tính và công nghệ Tôi nghĩ thị trường chỉ cần tới 5 chiếc máy tính. truyền thông -Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 „ Sử dụng các thông tin đã được số hóa và đa phương tiện Liệu một vi mạch sẽ dùng vào việc gì? „ Những phần mềm tốt hơn và thân thiện với người sử -Engineer at the Advanced Computing dụng Systems Division of IBM, 1968 Chẳng có lý do gì mà một người lại cần dùng máy tính ở nhà. -Ken Olson, president, chairman, and founder of Digital Equipment Corp., 1977 640K là quá đủ cho bất cứ ai. -Attributed to Bill Gates, chairman of Microsoft, 1981 Dell là một mô hình kinh doanh tuyệt với, nhưng nó khó mà đem lại lợi nhuận. -John Shoemaker, head of Sun’s server division, 2000 15 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 16 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  5. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Phần cứng máy tính Các xu hướng phát triển CNTT Dữ liệu có thể truyền Tốc độ bộ vi xử lý qua Internet Phầ Phần cứng máy tính: nh: Nhanh hơn, hơn, nhỏ nhỏ hơn, hơn, rẻ hơn „ 1981: chiếc PC đầu tiên của hãng IBM „ 1990s: việc sử dụng PC trở nên phổ biến „ Hiện nay ... … Các hệ điều hành hỗ trợ đồ họa dễ sử dụng (Microsoft Windows) … Trình duyệt web (Internet Explorer, Netscape, Firefox,..) Kỷ nguyên … Công nghệ nhập/xuất dữ liệu/thông tin linh hoạt (màn hình cảm ứng, bàn Internet Mật độ đường truyền Mật độ sử dụng Internet phím ảo, …) … Khả năng chơi nhạc và trình diễn video … Notebook trở nên phổ biến trong môi trường kinh doanh … … Page 2 17 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 18 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Lịch sử phát triển các bộ vi xử lý của hãng Intel Xu hướng phát triển công nghệ thông tin Bộ vi xử lý Năm MIPS Ý nghĩa Phầ Phần mềm: Đượ Được chuẩ chuẩn hóa và tích hợp 4004 1971 0.06 Bộ vi xử lý đầu tiên được phát triển cho máy tính để bàn 8080 1974 0.06 Chạy cho máy tính cá nhân đầu tiên 8086/8088 1978 0.3 Bộ vi xử lý cho các máy tính cá nhân đầu tiên của IBM chạy Gói phần mềm doanh nghiệp – trên nền DOS Các gói phần mềm dựng sẵn với các mô đun tích hợp cho phép 286 1982 0.9 Cho phép chạy những version đầu tiên của Microsoft Windows chuyển đổi dữ liệu giữa các nhóm làm việc, các phòng ban, và giữa 386 1985 5 Chạy các version sau của Microsoft Windows các chi nhánh ở nhiều quốc gia trên cơ sở “thời gian thực” 486 1989 20 Chạy version Windows 95 … Nhiều doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ ứng dụng Pentium 1993 100 Sử dụng cho các máy tính để bàn và máy tính xách tay … Thường được thiết kế riêng theo tính chất của mỗi ngành Pentium 1995 200 Xử lý tốt các dữ liệu multimedia cho các máy tính chuyên dụng; Pro sử dụng cho các máy chủ và các máy trạm dùng vi xử lý … Tích hợp dữ liệu qua các kênh theo truyền thông và kênh truyền Pentium II 1997 300 Được thiết kế để xử lý video, audio và dữ liệu đồ họa qua các trang mạng nhằm phục vụ người dùng nội bộ, khách Pentium III 1999 500- Hỗ trợ tốt hơn cho việc biểu diễn ảnh, 3D, video và audio và hàng, và các nhà cung cấp 1000 các ứng dụng nhận diện giọng nói Pentium IV 2000 >1500 Xử lý mạnh các biểu diễn đồ họa 3D, video và audio. Itanium 2000 Dành cho thị trường máy chủ 19 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 20 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  6. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Xu hướng phát triển CNTT Main Trends Mạng máy tính: nh: Độ rộng băng thông lớn, mạng toà toàn cầu và không dây „ 1990s: … Chuẩn hóa các trình duyệt trang mạng và giao thức Internet (TCP/IP) … Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phổ biến sử dụng đường truyền cáp quang Sự kết hợp của máy tính … Truy cập tốc độ cao (độ rộng băng thông lớn) cho phép đối với cả người dùng là các doanh nghiệp và các hộ gia đình & các phương tiện truyền thông „ 2000: … Các công ty nối mạng với Internet „ 2003: … Người dùng cá nhân sử dụng modem để kết nối vào Internet qua đường điện thoại „ Hiện nay: … Nhiều công ty đầu tư vào hệ thống mạng không dây 21 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 22 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Hệ thống thông tin ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý „ Hệ thống thông tin - một hệ thống xử lý thông tin để hỗ trợ cho các hệ thố thống công việ việc Thu thập thông tin 3. Hệ thống thông tin và vai … … Truyền thông tin trò của HTTT trong doanh … Lưu trữ nghiệp … Phục hồi … Xử lý … Hiển thị 24 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  7. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Các thành phần của hệ thống thông tin Các giai đoạn ứng dụng CNTT Cá c ch Phầ Thời đại Vai trò chính Ứng dụng quan trọng l ực ươ n h ân ng mề nn trìn m Kế toán Chuyên gia CNTT nắm Hệ thống xử lý nhóm uồ h& 50s – giữa 60s vai trò chủ đạo Ng thủ Kiểm soát thực hiện hệ thống tục Tác nghiệp Sự tham gia của nhà Hệ thống trực tuyến Từ giữa 1960s quản lý Xử lý Thông tin Sự tham gia của người Hỗ trợ quyết định tương tác Xuất các Nhập dữ liệu để Cuối 70s – giữa 80s sử dụng (MIS) sản phẩm g Cơ dữ liệu tạo ứn thông tin thông tin s Mạng Làm chủ bởi các nhà HTTT chiến lược (SIS) nc ởd Từ giữa 1980s quản lý doanh nghiệp Phầ ữl i ệu Lưu trữ dữ liệu Internet Lãnh đạo bởi các nhà Các ứng dụng trang mạng Từ giữa 1990s quản lý cấp cao Hệ thống truyền thông Copyright © 2003 Ray Trygstad 25 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 26 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Thảo luận Vai trò và mục tiêu ứng dụng HTTT „ Anh/chị kỳ vọng gì khi áp dụng CNTT? 1. Tăng năng suất lao động 2. Hỗ trợ ra quyết định 3. Tăng cường hợp tác lao động 4. Tạo liên kết giữa các đối tác kinh doanh 5. Cho phép thực hiện toàn cầu hóa 6. Hỗ trợ chuyển đổi tổ chức 27 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 28 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  8. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Vai trò và mục tiêu của ứng dụng HTTT Vai trò và mục tiêu của ứng dụng HTTT 1. Tăng năng suất lao động 3. Tăng cường hợp tác lao động … OLTP – OnLine Transaction Processing: Xử lý giao dịch trực … Đội làm việc năng động tuyến … Quản lý tài liệu … TPS – Transaction Processing System: Hệ thống xử lý giao dịch … Phát triển ứng dụng … CIS – Customer-Integrated System: Hệ thống tích hợp khách 4. Tạo liên kết đối tác kinh doanh hàng … Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp (IOS) 2. Hỗ trợ ra quyết định … EDI (Electronic Data Interchange) – Trao đổi dữ liệu điện tử … Giúp phân tích tình huống và hỗ trợ người ra quyết định 5. Cho phép toàn cầu hóa „ Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định „ Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành … Giúp vượt qua trở ngại về thời gian và địa điểm „ Hệ thống thông tin địa lý … Văn hóa … Đưa ra một số gợi ý về phương thức thực hiện „ Trí tuệ nhân tạo (AI) 29 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 30 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Vai trò và mục tiêu của ứng dụng HTTT ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý 6. Hỗ trợ thay đổi tổ chức Đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường hiện nay 4. Tác động của CNTT đối với doanh nghiệp – Tiềm năng và thách thức 31 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  9. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Thảo luận Gương công ty ứng dụng CNTT thành công „ Chia thành 5 nhóm „ Boeing Airplane Company „ Trình bày về những tác động của CNTT tới một trong các „ Wal-Mart Stores ngành sau „ Bissett Nursery Corp. „ Federal Express … Dịch vụ tài chính „ Charles Schwab … Chăm sóc sức khỏe „ USAA … Sản xuất „ L.L. Bean … Dịch vụ giải trí nghe nhìn „ Progressive Corp. … Giáo dục … Bán lẻ … Du lịch và khách sạn 33 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 34 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Doanh nghiệp có thể có những lợi ích gì khi ứng dụng CNTT Tình hình trang bị máy tính trong các doanh nghiệp Việt Nam „ Trong quản lý chuỗi cung ứng thông qua việc quản lý hàng lưu kho „ Trong giao dịch với khách hàng qua việc ứng dụng TMĐT „ Trong logistics thông qua ERP „ Trong quản lý người sử dụng thông qua các phần mềm hỗ trợ nhóm „ Trong marketing thông qua data mining „ Trong quản lý nội bộ thông qua mạng Intranets 35 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 36 Nguồn: Báo cáo TMĐT 2006, Bộ Thương mại © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  10. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin 37 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2