Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
6
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này sẽ giới thiệu chung về các ứng dụng quản lý tri thức và kinh doanh thông minh. Thảo luận về nhu cầu, mục đích của các kho dữ liệu và người sử dụng sẽ đón nhận các hệ kinh doanh thông minh như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà Fox Lake có thể sử dụng để xác định các hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều nhất hoặc ít nhất đến chiến lược cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> CHƯƠNG 6<br /> HỆ THỐNG KINH DOANH<br /> THÔNG MINH<br /> <br /> “We’re Sitting on All This Data”<br /> Anne đề xuất phương án kết hợp dữ<br /> liệu thành viên và các dữ liệu công<br /> khai để hỗ trợ tốt hơn cho việc tiếp<br /> thị tổ chức đám cưới ở Fox Lake<br /> <br /> Thông tin sẽ giúp cô phân loại các<br /> chương trình khuyến mãi, tăng<br /> doanh thu đám cưới<br /> <br /> Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý – Học viện Ngân hàng<br /> <br /> 7-2<br /> <br /> Tổng quan<br /> Các HTTT được mô tả trong Chương 5 tạo ra một lượng lớn dữ liệu.<br /> Hầu hết các dữ liệu được sử dụng cho các mục đích tác nghiệp, chẳng hạn<br /> như đơn theo dõi đặt hàng, hàng tồn kho, các khoản phải trả, ... Mặt khác<br /> trong các dữ liệu đó còn tiềm ẩn: các mẫu, các mối quan hệ, các cụm và các<br /> thông tin khác có thể tạo thuận lợi cho việc quản lý, đặc biệt là lập kế hoạch<br /> và dự báo. Các hệ kinh doanh thông minh có thể cung cấp các thông tin đó<br /> từ khối dữ liệu trên. Chương này sẽ giới thiệu chung về các ứng dụng quản<br /> lý tri thức và kinh doanh thông minh. Thảo luận về nhu cầu, mục đích của<br /> các kho dữ liệu và người sử dụng sẽ đón nhận các hệ kinh doanh thông<br /> minh như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà Fox Lake có thể sử<br /> dụng để xác định các hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều nhất hoặc ít nhất đến<br /> chiến lược cạnh tranh.<br /> <br /> Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý – Học viện Ngân hàng<br /> <br /> 7-3<br /> <br /> Nội dung<br /> Q1<br /> <br /> Tại sao các tổ chức cần kinh doanh thông minh ?<br /> <br /> Q2<br /> <br /> Các hệ kinh doanh nào đã tồn tại ?<br /> <br /> Q3<br /> <br /> Các ứng dụng báo cáo điển hình ?<br /> <br /> Q4<br /> <br /> Các ứng dụng khai phá dữ liệu đặc trưng?<br /> <br /> Q5<br /> <br /> Mục đích của data warehouse và data mart?<br /> <br /> Q6<br /> <br /> Các ứng dụng quản trị tri thức ?<br /> <br /> Q7<br /> <br /> Hệ thống kinh doanh thông minh<br /> <br /> Q8<br /> <br /> 2025?<br /> Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý – Học viện Ngân hàng<br /> <br /> 7-4<br /> <br /> Q1: Tại sao các tổ chức lại cần đến kinh<br /> doanh thông minh ?<br /> Các doanh<br /> nghiệp có<br /> một lượng<br /> lớn dữ liệu<br /> <br /> • Chi phí cho việc truyền thông và lưu trữ<br /> dữ liệu về cơ bản là 0.<br /> • 2 triệu email, 31.000 tin nhắn văn bản,<br /> tin nhắn tức thời và 162.000 được<br /> truyền đi mỗi giây.<br /> • 2010 tổng số máy tính online lưu trữ<br /> khoảng 600 exabyte.<br /> • 70 exabyte tương đương với tổng số 14<br /> lần của từ của con người.<br /> <br /> Các mẫu quan trọng<br /> và thông tin có giá trị<br /> bị chôn vùi trong dữ<br /> liệu đó<br /> <br /> Bằng chứng<br /> cho thấy ai đó sẽ<br /> mặc định một khoản<br /> vay<br /> <br /> Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý – Học viện Ngân hàng<br /> <br /> 7-5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản