intTypePromotion=1

Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
142
lượt xem
28
download

Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Hóa đơn chứng từ của Nguyễn Thị Cúc, bài giảng trình bày về những quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; xử lý vi phạm về hoá đơn (in hóa đơn, đăng ký và phát hành hoá đơn, sử dụng hoá đơn,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

 1. HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ     Người trình bày:  Nguyễn Thị Cúc  Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Web: www.vtca.vn  Email: HoiTuVanThue@yahoo.com
 2. Hóa đơn, chứng từ  Quy định về  Quản lý sử dụng hoá đơn  chia 2  giai đoạn:  Từ ngày 31 tháng 12 năm 2010  trở về trước:  NĐ 89/2002/NĐ­CP ngày 07 /11 / 2002  TT số 120/2002/TT­BTC ngày 30/12 /2002 và  TT số 99/2003/TT­BTC của Bộ Tài chính sửa  đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT­BTC  ngày 30/12/2002 .  Từ 01/01/2011 : NĐ số  51/2010/NĐ­CP ngày  14 /05 /2010 của Chính phủ 
 3. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2010 trở  về trước  I. Những quy định về in, phát hành,  sử dụng, quản lý hoá đơn  II. Xử lý vi phạm về hoá đơn
 4. I. Những quy định về in, phát  hành, sử dụng, quản lý hoá đơn  1. Một số vấn đề chung  2. Quản lý in hoá đơn  3. Quản lý phát hành hoá đơn  4. Quản lý sử dụng hoá đơn  5. Quản lý hoá đơn
 5. 1. Một số vấn đề chung  Khái niệm cơ bản  Hoá đơn là chứng từ được in sẵn thành mẫu, in từ máy  tính tiền, in thành vé có mệnh giá theo quy định của  Nhà nước, xác nhận khối lượng, giá trị của hàng hoá,  dịch vụ mua, bán, trao đổi, quyền lợi và nghĩa vụ của  các bên tham gia giao dịch mua, bán, trao đổi hàng  hoá, dịch vụ.  Hoá đơn tự in là hoá đơn do tổ chức, cá nhân được  phép in hoặc đặt in theo mẫu quy định.  Phát hành hoá đơn là việc tổ chức, cá nhân đưa hoá  đơn đã được in ra sử dụng.  Lập hoá đơn là việc dùng phương tiện cần thiết để ghi  đầy đủ thông tin theo các chỉ tiêu trên hoá đơn. 
 6. 1. Một số vấn đề chung Đối tượng, phạm vi áp dụng  Quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá  đơn là các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp  luật có quyền và nghĩa vụ trong việc in, phát hành,  sử dụng, quản lý hoá đơn. Cụ thể: ­ Tổ chức, cá nhân bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ.  ­ Tổ chức, cá nhân mua, trao đổi hàng hoá, dịch vụ.  ­ Tổ chức, cá nhân đặt in, nhận in hoá đơn
 7. 1. Một số vấn đề chung  Loại, hình thức và nội dung của hoá đơn  Loại hoá đơn: Hoá đơn bao gồm các loại sau:  ­ Hóa đơn Giá trị gia tăng.  ­ Hóa đơn bán hàng thông thường.  ­ Hoá đơn cho thuê tài chính.  ­ Hoá đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền).  ­ Các loại hoá đơn khác, tem, vé, thẻ in sẵn mệnh  giá và các loại: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội  bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, Phiếu thu  tiền dịch vụ hàng không, vận đơn vận chuyển hàng  hoá 
 8. 1. Một số vấn đề chung  Hình thức hoá đơn  ­ Các loại hoá đơn được in thành mẫu:  Hoá đơn do Tổng cục Thuế in, phát hành để bán cho các tổ  chức, cá nhân SX, KD sử dụng, hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự  in theo quy định.   ­ Các loại tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá do tổ chức, cá nhân tự  in phù hợp với hoạt động SXKD.  ­ Nội dung của hóa đơn   ­ Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế, tài khoản thanh toán (nếu có)  của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính,  số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu  có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua  hàng.  
 9. 2. Quản lý in hoá đơn  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân in hoá đơn  Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in, phát hành HĐ. Hoặc có  thể ủy quyền cho Cục Thuế in một số loại hóa đơn đặc thù.   Tổ  chức,  cá  nhân  đều  có  quyền  được  tự  in  hoá  đơn  để  sử  dụng theo văn bản chấp thuận của cơ quan thuế   ­ Các loại hoá đơn được in, phát hành như sau  + Hóa đơn Giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng thông thường.  + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng  gửi bán đại lý.; Hoá đơn cho thuê tài chính.  + Hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền.  ­ Hoá đơn in, phát hành phải có đầy đủ ký hiệu theo hệ thống 20  chữ cái tiếng Việt in hoa: (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R,  S, T, U, V, X, Y), kí hiệu gồm 2 chữ cái và năm in hoá đơn. Hoá  đơn do Bộ Tài chính phát hành, kí hiệu hoá đơn được thêm chữ N  hoặc B sau năm in hoá đơn. Hoá đơn tự in được in thêm chữ T  sau năm in hoá đơn.
 10. 2. Quản lý in hoá đơn  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn  Tổ chức, cá nhân khi đặt in phải căn cứ mẫu hoá đơn  được người có thẩm quyền phê duyệt ký, ghi rõ họ, tên  trên mẫu hoá đơn đặt in. Mẫu hoá đơn đặt in phải lưu giữ  theo quy định   Tổ chức, cá nhân đặt in hóa đơn và được lựa chọn nhà in  phù hợp, thuận tiện theo danh sách các nhà in đã đăng ký  với cơ quan thuế   Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận in hoá đơn  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc in hoá đơn.   Lập và gửi báo cáo cho cơ quan Thuế về số lượng hoá  đơn đã in của từng tổ chức, cá nhân đặt in.
 11. 3. Quản lý phát hành hoá đơn Hoá đơn do Tổng cục Thuế in, phát hành  Quy định chung   Thủ tục mua hoá đơn do Tổng cục Thuế  phát hành   Mua hoá đơn lần đầu   Mua hoá đơn lần tiếp    Đình chỉ sử dụng hoá đơn
 12. 3. Quản lý phát hành hoá đơn Hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự in  Thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn tự in  Đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in   Thông báo phát hành hoá đơn tự in 
 13. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  hoá đơn GTGT   hoá đơn bán hàng thông thường    Tổ chức, cá nhân bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ   ­ Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập  hoá đơn và giao cho khách hàng theo đúng quy định.   ­ Khi lập hoá đơn phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in  sẵn trên mẫu hoá đơn, gạch chéo phần bỏ trống  ­ Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT,  tính chi phí hợp lý khi tính thuế, thanh toán tiền phải đảm bảo  các quy định cụ thể như sau:   + Hóa đơn phải là bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).  + Hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định  và phải nguyên vẹn.  + Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng,  đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa  chữa. 
 14. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ   ­ Có quyền và trách nhiệm yêu cầu người  bán hàng lập, giao liên 2 hoá đơn để sử dụng  theo nhu cầu thực tế của người mua hàng.  ­ Mua hàng qua điện thoại, FAX thì có thể  thiếu chữ ký trực tiếp của người mua hàng  nhưng phải ghi rõ là hàng mua qua điện  thoại, FAX ...
 15. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  Lưu ý Một số trường hợp sử dụng và ghi hoá đơn giá trị gia  tăng   Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo PPKT  thuế bán HHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho  đối tượng được miễn thuế GTGT; bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ  phải sử dụng hoá đơn GTGT. Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá  bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT  không ghi và gạch bỏ.   Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến  mại, quảng cáo  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng  mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản  phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng  mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến  thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số  lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu  không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.    
 16. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  + Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho,  biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho  người lao động và tiêu dùng nội bộ:  Phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán  hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và  tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá,  dịch vụ cho khách hàng.
 17. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  Điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc  ­ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các  cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa  phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất  điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất  hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng,  căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ  sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ  như sau:   + Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp  thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;  + Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh  điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo  quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh  điều động nội bộ.
 18. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá  Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi  giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã  có thuế GTGT.  Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng,  doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức  nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán  được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá,  dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.  Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá  và số tiền được giảm giá. 
 19. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  Điều chỉnh HĐ trong một số trường hợp  Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất  hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó  người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách,  chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng  hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải  lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại  người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền  thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán điều  chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua  điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào.
 20. 4. Quản lý sử dụng hoá đơn  ­ Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch  vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo  chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải  điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế  GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có  thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng  hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký  hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm)  giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá  đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ  điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (­)),  thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu...  Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê  khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2