intTypePromotion=1

Bài giảng Hóa học 9 bài 32: Luyện tập chương 3 - Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chia sẻ: Yến Vy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
333
lượt xem
31
download

Bài giảng Hóa học 9 bài 32: Luyện tập chương 3 - Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm bộ sưu tập các bài giảng Hóa 9 luyện tập về phi kim và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Qua bài học luyện tập về phi kim và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . HS ôn tập , hệ thống lại các kiến thức cơ bản của phi kim và bản tuần hoàn , so sánh được tính chất cơ bản của Clo và Cacbon và so sánh với tính chất chung của phi kim. Biết vận dụng kiến thức cơ bản của bảng tuần hoàn để dự đoán tính chất hóa học của 1 số nguyên tố cơ bản .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học 9 bài 32: Luyện tập chương 3 - Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 1. MÔN HÓA HỌC LỚP 9 TIẾT HỌC BẰNG GIÁO ÁN ĐiỆN TỬ LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 2. Bài 32 : LUYỆN TẬP PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I) KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Tính chất hóa học của phi kim : Bài tập 1: Cho các chất sau : - SO2, H2SO4, SO3, H2S, FeS, S - Hãy lập sơ đồ chuyển đổi gồm các chất trên để thể hiện tính chất hóa học của phi kim Lưu huỳnh, viết các phương trình phản ứng minh họa. ! Xem bảng HTTH
 3. Bài 32 : PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I) Tính chất hóa học của phi kim : SO2, H2SO4, SO3, H2S, FeS, S Sơ đồ : (1) (3) (4) (5) H2S S SO2 SO3 H2SO4 (2) FeS Hãy cho biết từng loại chất trong sơ đồ, rồi rút ra sơ đồ tổng quát về tính chất hóa học của phi kim
 4. Ghi nhớ :  Sơ đồ tổng quát về tính chất hóa học của phi kim : + Hyđro Hợp chất khí PHI KIM + Oxi Oxit axit (1) (3) Kim loại (2) Muối quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 5. 2) Tính chất hóa học của một số phi kim cụ thể: a. Tính chất hóa học của Clo Hoàn thành sơ đồ sau : ? Nước clo 4 ? (4) + H2O Hyđro + H2 + dd.NaOH Nước ? 1 clorua (1) Clo (3) ? 3 Jiaven (2) + Kim loại Muối 1 HS. Viết phương trình phản ? 2 clorua ứng minh họa các tính chất lên bảng quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 6. 2) Tính chất hóa học của một số phi kim cụ thể: ? Nước clo 4 (4) + H2O Hyđro + H2 + dd.NaOH Nước ? 1 clorua (1) Clo (3) ? 3 Jiaven (2) + Kim loại  Phương trình phản ứng: H2 + Cl2 2HCl (k) Muối 1) t0 ? 2 clorua 2) 3Cl2 + 2Fe 2FeCl3 3) Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O (Nước Jiaven) 4) Cl2 + H2O HCl + HClO (nước clo) Tẩy màu Cl Tẩy màu JV quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 7. 2) Tính chất hóa học của một số phi kim cụ thể: b. Tính chất hóa học của Cacbon và các hợp chất của Cacbon Cho sơ đồ sau : +O2 dư +CaO C (2) ? CO2 (5) CaCO3 ? 0 t +? (7) +O2 +? (1) +CO2 (3) +? (6) +HCl CO2 (4) +C +? (8) ? CO Na2CO3 ? Hãy thảo luận nhóm để viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ trên quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 8. 2) Tính chất hóa học của một số phi kim cụ thể:  Phương trình phản ứng : t0  1) C + CO2 2CO t0  2) C + O2 CO2 t0  3) 2CO + O2 2CO2 t0  4) CO2 + C 2CO  5) CO2 + CaO CaCO3  6) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O t0  7) CaCO3 CaO + CO2  8) Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2 quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 9. 2) Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học : a. Cấu tạo bẳng hệ thống tuần hoàn : Hãy quan sát bảng hệ thống tuần hoàn và cho biết quy luật biến thiên các nguyên tố: - Trong chu kỳ - Trong nhóm Xem BHTTH quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 10. 2) Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học : a. Cấu tạo bẳng hệ thống tuần hoàn : Kết kuận : * Trong một chu kì đi từ đầu đến cuối chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân: - Các nguyên tử có cùng số lớp (e). - Số (e) lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng từ 1 đến 8 (e) - Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. * Trong một nhóm nguyên tố đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân: : • Số lớp (e) ngoài cùng bằng nhau. • Số lớp (e) của nguyên tử tăng dần. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần. quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 11. 2) Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học : a. Cấu tạo bẳng hệ thống tuần hoàn : Hãy quan sát ô nguyên tố số 14 và cho biết những thông tin về ô nguyên tố này ? Xem BHTTH quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 12. II) BÀI TẬP Bài tập 1 : Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí không màu (dựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn) gồm CO, CO2 H2 Giải : - Trích mỗi khí trong mỗi lọ ra một ít làm mẫu thử - Lần lượt sục qua nước vôi trong, khí nào làm nước vôi trong vẩn đục, là khí CO2 - PT : CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O - Đem đốt 2 khí còn lại rồi dẫn sản phẩm sục qua nước vôi trong, chất nào làm nước vôi trong vẩn đục đó là sản phẩm của CO - PT1 : CO + O2 CO2 t0 - PT2 : CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O - Chất còn lại là H2 quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 13. Bài tập 2: II) BÀI TẬP Cho 10 gam hỗn hợp gồm MgO, MgCO3 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy thu được 10 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Giải : Phương trình phản ứng : (1) MgO + 2HCl MgCl2 + H2O (2) MgCO3 + 2HCl MgCl2 + H2O + CO2 Chỉ có MgCO3 tác dụng với HCl sinh ra khí CO2 (2) Sục khí thu được qua nước vôi trong (3)CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 10 vậy chất kết tủa là CaCO3, nCaCO3 =  0,1mol 100 Mà: nCO2 (2) = nCO2 (3) = nMgCO3 (2) = nCaCO3 (3) = 0,1mol  mMgCO3 = 0,1 x 84 = 8,4g mMgO = 10 - 8,4 = 1,6g quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 14. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu số 1 Câu số 2 Câu số 3 Câu số 4 Câu số 5 Kết thúc quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 15. GIỜ HỌC KẾT THÚC Xin chân thành cảm ơn Chào các thầy cô hẹn và lại tạm biệt, giáo gặp các em học sinh Giáo viên thực hiện : đã theo dõi và giúp đỡ Phan Quang Huy quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 16. Câu 1: - Nguyên tố X có điện tích hạt nhân = 16, vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là : - A) Chu kỳ 2 nhóm III - B) Chu kỳ 3 nhóm VI - C) Chu kỳ 4 nhóm VI - D) Chu kỳ 3 nhóm IV Trở về quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 17. Câu 2: - Hãy chọn dãy các nguyên tố phi kim được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần A) S, P, C, F B) F, Cl, Br, I C) Si. C, O, F D) O, C, Si, Cl Trở về quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 18. Câu 3: - Nước Jiaven thường được dùng để : A) Tẩy màu B) Tẩy uế môi trường C) Khử trùng nước sinh hoạt D) Cả 3 ý trên Thí Nghiệm Trở về quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 19. Câu 4 : - Nước Clo thường được dùng để : A) Tẩy màu B) Tẩy uế môi trường C) Khử trùng nước sinh hoạt D) Cả 3 ý trên Thí Nghiệm Trở về quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
 20. Câu 5: Dãy các muối nào sau đây đều tan : A Na2CO3, CaCO3, BaCl2, AgNO3, K3PO4 B K2CO3, Na2CO3, BaCl2, AgNO3, Na3PO4 C MgCO3, K2CO3, FeCl2, AgNO3, K3PO4 D Na2CO3, ZnCO3, AgCl, NaNO3, AlPO4 Thí Nghiệm Trở về quanghuy60tpe@gmail.com Phan Quang Huy Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - EaKar
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2