intTypePromotion=1

Bài giảng Incoterms 2000 và 2010 - Trần Hồng Hải

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
172
lượt xem
24
download

Bài giảng Incoterms 2000 và 2010 - Trần Hồng Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Incoterms là bộ quy tắc do Phòng thương mại quốc tế ban hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. Cung cấp một bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong kinh doanh xuất nhập khẩu (Incoterms 2010 có áp dụng cho cả nội địa)...đó là một trong những nội dung mà bài giảng Incoterms 2000 và 2010 cung cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Incoterms 2000 và 2010 - Trần Hồng Hải

 1. 10/4/2011 Incoterms là bộ quy tắc do Phòng thương mại quốc tế ban hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế International commercial terms Cung cấp một bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong kinh doanh xuất nhập khẩu (Incoterms 2010 Người hướng dẫn: Trần Hồng Hải có áp dụng cho cả nội địa) Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua Incoterms là một ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận 13 điều kiện thương mại, chia làm 4 nhóm và vận tải hàng hóa ngoại thương E group: EXW (Ex works) Incoterms là phương tiện quan trọng để đẩy nhanh F group: FCA (Free Carrier), FAS (Free Alongside tốc độ đàm phán, xây dựng và tổ chức thực hiện Ship), FOB (Free on Board) hợp đồng ngoại thương C group: CFR (Cost and Freight), CIF (Cost, Incoterms là cơ sở quan trọng để xác định giá cả Insurance and Freight), CPT (Carriage Paid to..), mua bán hàng hóa CIP (Carriage and Insurance Paid to..) Incoterms là căn cứ pháp lý quan trọng để thực D group: DAF (Delivered at Frontier), DES hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp (nếu có) (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay), giữa người bán và người mua trong quá trình thực DDU (Delivered Duty UnPaid), DDP (Delivered hiện hợp đồng ngoại thương. Duty Paid) 1
 2. 10/4/2011 Gồm 1 điều kiện: EXW – Ex Works (..named place) Gồm 3 điều kiện: – Giao tại xưởng (địa điểm quy định ở nước xuất FCA – Free Carrier (..named place): Giao cho khẩu) người vận tải (Địa điểm quy định ở nước xuất Người bán chịu chi phí tối thiểu, giao hàng tại khẩu) xưởng, tại kho của mình là hết nghĩa vụ FAS – Free Alongside Ship (..named port of shipment): Giao hàng dọc mạn tàu (tại cảng xếp hàng quy định) FOB – Free on Board (..named port of shipment): Giao hàng lên tàu (tại cảng xếp hàng quy định) Gồm 4 điều kiện: Người bán làm thủ tục xuất khẩu, người mua làm thủ tục nhập khẩu CFR – Cost and Freight (..named port of destination): Tiền hàng và cước phí (..cảng đến quy Người bán không trả chi phí và cước chuyên chở định) vận tải chính CIF – Cost, Insurance and Freight (..named port of Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa tại nước xuất destination): Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí khẩu (..cảng đến quy định) CPT – Carriage Paid To.. (..named place of destination): Cước phí trả tới.. (..nơi đến quy định) CIP – Cost, Insurance Paid To.. (..named place of destination): Cước phí và bảo hiểm trả tới.. (..nơi đến quy định) 2
 3. 10/4/2011 Người bán làm thủ tục xuất khẩu, người mua làm Gồm 5 điều kiện: thủ tục nhập khẩu DAF – Delivered at Frontier (..named place): Giao tại biên giới (..địa điểm quy định) Người bán phải trả cước phí vận tải chính DES – Delivered Ex Ship (..named port of Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa tại nước xuất destination): Giao tại tàu (..cảng đến quy định) khẩu DEQ – Delivered Ex Quay (..named port of destination): Giao tại cầu cảng (..cảng đến quy định) DDU – Delivered Duty UnPaid (..named place of destination): Giao chưa nộp thuế (..nơi đến quy định) DDP - Delivered Duty Paid (..named place of destination): Giao đã nộp thuế (..nơi đến quy định) Người bán thuê phương tiện vận tải và chịu mọi Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt chi phí để đưa hàng đến địa điểm đích quy định hàng dưới sự định đoạt của người mua tại cơ sở Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa tại nước nhập của người bán hoặc một nơi được quy định khác khẩu (nhà máy, xí nghiệp, kho bãi..) Do đó, người bán mua bảo hiểm vì quyền lợi của Hàng hóa chưa được hoàn tất thủ tục hải quan chính mình. xuất khẩu, và không được chất lên bất cứ phương tiện gom hàng nào. Rủi ro? Chi phí? 3
 4. 10/4/2011 Trách nhiệm của người bán: ◦ Cung cấp hàng hóa và bộ chứng từ giao dịch Người bán hoàn thành nghĩa vụ khi giao hàng cho ◦ Thông báo thời gian và địa điểm giao hàng người chuyên chở được chỉ định bởi người mua ◦ Trả mọi chi phí cho việc kiểm tra về số lượng, chất lượng ◦ Trả các chi phí bao bì, đóng gói, kẻ, ký mã hiệu tại nơi quy định ◦ Cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa cho người mua để Hàng hóa đã hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu người mua tiến hành mua bảo hiểm Trách nhiệm của người mua Rủi ro? ◦ Trả tiền hàng Chi phí? ◦ Chịu chi phí và hoàn thành các thủ tục xuất khẩu ◦ Thuê phương tiện vận tải, chịu chi phí, rủi ro, cũng như cước phí chuyên chở hàng hóa ◦ Mua bảo hiểm cho hàng hóa ◦ Nhận hàng tại địa điểm quy định ◦ Chịu mọi chi phí liên quan tới thủ tục nhập khẩu Trách nhiêm của người bán là tối thiểu, và người mua là tối đa Trách nhiệm của người bán ◦ Giống EXW Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi ◦ Hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa được đặt dọc theo mạn tàu tại cảng quy ◦ Đưa hàng đến địa điểm quy định định Trách nhiệm của người mua Hàng hóa đã hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu ◦ Giống EXW ◦ Miễn trừ nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu Rủi ro? ◦ Nhận hàng tại địa điểm quy định Chi phí? Lưu ý: ◦ Nếu giao hàng tại cơ sở của người bán: người bán chịu chi phí bốc hàng lên phương tiện của người mua ◦ Nếu giao hàng tại địa điểm khác: người bán không chịu chi phí bốc hàng lên phương tiện cho người mua ◦ Rủi ro sẽ chuyển sang cho người mua khi người bán giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do người mua chỉ định 4
 5. 10/4/2011 Trách nhiệm của người bán: Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi ◦ Giống FCA hàng hóa được chuyển qua khỏi lan can tàu ◦ Đưa hàng đặt dọc mạn tàu tại cảng giao hàng quy định Hàng hóa đã hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu ◦ Chịu thêm rủi ro và các khoản chi phí từ cơ sở của người Rủi ro? bán đến khi hàng đặt dọc mạn tàu Chi phí? Trách nhiệm của người mua: ◦ Giống FCA ◦ Giảm trừ rủi ro và các khoản chi phí từ cơ sở của người bán đến khi hàng đặt dọc mạn tàu Trách nhiệm của người bán Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi ◦ Giống FAS hàng hóa được chuyển qua khỏi lan can tàu ◦ Đưa hàng qua lan can tàu tại cảng đi Người bán có trách nhiệm thuê tàu, trả cước phí ◦ Chịu thêm rủi ro và các khoản chi phí từ dọc mạn tàu để và hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu đưa hàng qua lan can tàu Rủi ro? Trách nhiệm người mua Chi phí? ◦ Giống FAS ◦ Giảm trừ rủi ro và các khoản chi phí từ dọc mạn tàu để đưa hàng qua lan can tàu 5
 6. 10/4/2011 Trách nhiệm của người bán Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi ◦ Giống FOB hàng hóa được chuyển khỏi lan can tàu ◦ Có trách nhiệm thuê tàu và trả cước phí vận tải chính Người bán có nghĩa vụ thuê tàu, mua bảo hiểm, Trách nhiệm của bên mua trả cước phí và hoàn tất thủ tục hải quan xuất ◦ Giống FOB khẩu ◦ Giảm trừ nghĩa vụ thuê tàu và trả cước phí vận tải chính Rủi ro? Lưu ý: CFR = FOB + F Chi phí? Trách nhiệm của người bán Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho ◦ Giống FOB người chuyên chở đầu tiên do mình chỉ định ◦ Thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải chính nhưng chịu thêm chi phí cần thiết để mang hàng ◦ Có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa đến địa điểm đích quy định Trách nhiệm của người mua Hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất ◦ Giống FOB khẩu ◦ Giảm trừ nghĩa vụ thuê tàu và trả cước phí vận tải chính ◦ Giảm trừ nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa Rủi ro? Lưu ý: CIF = CFR + I = FOB + F + I Chi phí? 6
 7. 10/4/2011 Trách nhiệm của người bán Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho ◦ Giống FCA người chuyên chở đầu tiên do mình chỉ định ◦ Thuê phương tiện vận tải và chi trả cước phí vận tải nhưng chịu thêm chi phí cần thiết để mang hàng chính ◦ Chịu chi phí cần thiết đưa hàng đến địa điểm đích quy đến điểm đích quy định định Mua bảo hiểm cho hàng hóa Trách nhiệm của người mua Hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu ◦ Giống FCA ◦ Không phải thuê phương tiện vận tải và trả cước phí Rủi ro? chính Chi phí? ◦ Không chịu chi phí vận chuyển từ cơ sở của người bán đến nơi giao hàng quy định Lưu ý: CPT.. = FCA + F Trách nhiệm của người bán Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi ◦ Giống CPT hàng hóa được đặt trên phương tiện vận tải của ◦ Có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa người bán và chưa dỡ ra tại biên giới quy định Trách nhiệm của người mua DAF áp dụng chủ yếu cho vận tải đường bộ (vd: ◦ Giống CPT giao thương VN – TQ trong ngành cà phê) ◦ Giảm trừ nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa Địa điểm giao hàng phải được xác định rõ ràng, Lưu ý: CIP = CPT + I = FCA + F + I nếu không quy định rõ, người bán có quyền đặt hàng ở bất kỳ nơi nào tại biên giới Rủi ro? Chi phí? 7
 8. 10/4/2011 Trách nhiệm của người bán Trách nhiệm của người mua ◦ Cung cấp hàng hóa và chứng từ giao dịch, thông báo giao ◦ Nhận hàng tại biên giới và trả tiền hàng hàng, trả các chi phí kiểm tra số lượng – chất lượng, đóng ◦ Làm thủ tục thông quan nhập khẩu gói, kẻ, ký mã hiệu bao bì. ◦ Mua bảo hiểm chặng còn lại cho hàng hóa ◦ Chịu chi phí chuyên chở hàng hóa ra biên giới giao hàng ◦ Chịu mọi rủi ro, tổn thất về hàng hóa khi hàng hóa đã ◦ Chịu mọi rủi ro, tổn thất về hàng hóa cho tới khi hàng đã được thực sự đặt dưới sự kiểm soát, định đoạt của mình được giao cho người mua tại biên giới quy định trên phương tiện vận tải chưa dỡ xuống ◦ Chịu chi phí quá cảnh (nếu có), mua bảo hiểm từng chặng Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi Trách nhiệm người bán ◦ Giống FOB hàng hóa còn trên boong tàu tại cảng đến ◦ Có trách nhiệm thuê tàu, trả cước phí vận tải chính và chịu Rủi ro? mọi rủi ro về hàng hóa cho đến khi giao hàng trên tàu của mình tại cảng đến Chi phí? ◦ Mua bảo hiểm cho hàng hóa Trách nhiệm người mua ◦ Giống FOB ◦ Giảm trừ nghĩa vụ thuê tàu, trả cước phí vận tải chính và mọi rủi ro về hàng hóa cho đến khi hàng đã được người bán giao trên tàu tại cảng đến Lưu ý: DES = FOB + F + rủi ro vận tải chính + I = CFR + rủi ro vận tải chính + I 8
 9. 10/4/2011 Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi Trách nhiệm của người bán hàng hóa được đặt trên cầu cảng tại cảng đến ◦ Giống FOB ◦ Có trách nhiệm thuê tàu, trả cước phí vận tải chính, chịu Rủi ro? mọi rủi ro về hàng hóa đến khi dỡ hàng xuống cầu cảng Chi phí? tại cảng đến ◦ Mua bảo hiểm cho hàng hóa Trách nhiệm người mua ◦ Giống FOB ◦ Giảm trừ nghĩa vụ thuê tàu, cước phí vận tải chính và rủi ro về hàng hóa cho đến khi hàng đã được người bán dỡ xuống cầu cảng tại cảng đến Lưu ý: DEQ = DES + chi phí dỡ hàng xuống cầu cảng Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho Trách nhiệm người bán người mua khi hàng hóa được đặt trên phương ◦ Giống FOB tiện vận tải chưa dỡ ra tại nơi đến và chưa nộp ◦ Có trách nhiệm thuê phương tiện vận tải, trả cước phí và chịu mọi rủi ro cho tới khi hàng được vận chuyển tới nơi đến quy thuế nhập khẩu định trên phương tiện vận tải chưa dỡ xuống Rủi ro? ◦ Mua bảo hiểm cho hàng hóa Chi phí? Trách nhiệm của người mua ◦ Giống FOB ◦ Giảm trừ nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải, trả cước phí và chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng được vận chuyển tới nơi đến quy định trên phương tiện vận tải chưa dỡ xuống Lưu ý: DDU = DEQ + chi phí vận chuyển đến đích 9
 10. 10/4/2011 Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho Trách nhiệm người bán ◦ Giống FOB người mua khi hàng hóa được đặt trên phương ◦ Có trách nhiệm thuê phương tiện vận tải, trả cước phí và chịu tiện vận tải chưa dỡ ra tại nơi đến mọi rủi ro cho tới khi hàng được vận chuyển tới nơi đến quy định trên phương tiện vận tải chưa dỡ xuống Giống DDU, nhưng người bán có thêm nghĩa vụ ◦ Mua bảo hiểm cho hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế nhập khẩu và ◦ Hoàn tất thủ tục hải quan và trả thuế nhập khẩu các thứ thuế khác cho người mua Trách nhiệm của người mua ◦ Giống FOB Điều kiện này thể hiện trách nhiệm tối đa của ◦ Giảm trừ nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải, trả cước phí và chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng được vận chuyển tới nơi đến người bán (ngược với EXW) quy định trên phương tiện vận tải chưa dỡ xuống Rủi ro? ◦ Giảm trừ nghĩa vụ làm thủ tục hải quan và trả thuế nhập khẩu Lưu ý: DDP = DDU + thủ tục hải quan, thuế nhập Chi phí? khẩu Loại E Loại F Loại C Loại D Trong Incoterms 2000, với EXW: trách nhiệm Địa điểm dịch Nơi đi Nơi đi Nơi đi Nơi đến người bán là tối thiểu, với DDP:trách nhiệm chuyển rủi ro người bán là tối đa Người chịu rủi Người mua Người mua Người mua Người bán Khi lan can tàu khó thực hiện là nơi phân chia rủi ro trên đường vận chuyển ro, người ta khuyên dùng FCA thay cho FOB, CPT thay cho CFR, CIP thay cho CIF Người thuê Người mua Người mua Người bán Người bán phương tiên Ở Việt nam hiện nay: thường xuất FOB, nhập CIF vận tải hoặc CFR Người làm thủ Người mua Người bán Người bán Người bán tục xuất khẩu Người làm thủ Người mua Người mua Người mua Người mua tục nhập khẩu (DDU), người bán (DDP) 10
 11. 10/4/2011 Phụ thuộc vào các vấn đề sau: Incoterms chỉ đề cập tới hàng hóa hữu hình Khả năng thuê phương tiện vận tải Cần ghi rõ Incoterms áp dụng (1990, 2000, 2010..) Khả năng làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu trong hợp đồng thương mại Khả năng chấp nhận rủi ro Trách nhiệm, rủi ro trong các điều kiện nhóm C Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm xử lý các giống với nhóm F nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Nên sử dụng các điều kiện theo đó giành được Vị thế, thói quen trong kinh doanh quyền thuê tàu và ký hợp đồng bảo hiểm (quyền Tình hình thị trường chủ động trong kinh doanh) Hàng hóa được chuyên chở ra sao (hàng rời, hàng Các điều kiện Incoterms không thay thế hợp đồng container) mua bán hàng hóa, các điều khoản ghi trong hợp đồng sẽ là cơ sở để phân xử khi có tranh chấp xảy ra Gồm 11 điều kiện, chia làm 2 nhóm: DAT – Delivered At Terminal ( named Terminal at Nhóm 1: có 7 điều kiện thương mại áp dụng với mọi Port or Place of Destination): Giao hàng tại ga đầu loại phương tiện vận tải: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, mối tại nơi tới DAP, DDP DAP – Delivered At Place (named Place of Nhóm 2: Nhóm chỉ áp dụng cho phương tiện vận tải Destination): Giao hàng tại một địa điểm nơi tới thủy (đường biển và đường sông) quốc tế và cả nội DAT được dùng thay thế cho DEQ (Incoterms địa: có 4 điều kiện thương mại FAS, FOB, CFR, CIF 2000) và DAP được dùng thay thế cho DAF, DES Ở ba điều kiện sau cùng của nhóm 2, mọi cách đề và DDU (Incoterms 2000) cập tới lan can tàu như điểm giao hàng đã bị loại bỏ, hàng hóa chỉ xem như đã được giao khi chúng được “xếp lên tàu” 11
 12. 10/4/2011 Tiêu chí Incoterms 2000 Incoterms 2010 Tiêu chí Incoterms 2000 Incoterm 2010 1. 7 điều kiện thương mại Có Có 1. Số lượng các điều kiện 13 11 EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, thương mại CPT, CIP 2. FAS, FOB, CFR, CIF Khuyến cáo áp dụng Khuyến cáo áp dụng 2. Phân nhóm 4 nhóm 2 nhóm phương tiện thủy phương tiện thủy 3. Cách thức phân nhóm Theo chi phí vận tải và Theo hình thức vận tải: 3. CPT, CIP, DDP Áp dụng với các loại Áp dụng với các loại địa điểm chuyển rủi ro thủy và các loại phương phương tiện vận tải và vận phương tiện vận tải và vận tiện vận tải tải đa phương thức tải đa phương thức 4. Nghĩa vụ có liên quan Không quy định Quy định trong các điều 4. Áp dụng Không phải luật, có thể áp Không phải luật, có thể áp đảm bảo an ninh hàng khoản A2/B2, A10/B10 dụng hoàn toàn hoặc một dụng hoàn toàn hoặc một hóa phần, những điều áp dụng phần, những điều áp dụng khác đi phải mô tả chi tiết khác đi phải mô tả chi tiết trong hợp đồng ngoại trong hợp đồng ngoại 5. Khuyến cáo áp dụng Phạm vi quốc tế Phạm vi quốc tế và nội thương thương địa Tiêu chí Incoterms 2000 Incoterms 2010 6. Quy định chi phí liên Không rõ ràng Khá rõ ràng A4/B4 và Từng điều kiện của Incoterms được trình bày đối quan đến giao nhận hàng A6/B6 ứng “10 nhóm nghĩa vụ quy định với người bán” hóa và “10 nhóm nghĩa vụ quy định đối với người 7. Các điều kiện DES, Có Không mua” DEQ, DAF, DDU Khi sử dụng Incoterms, nhất thiết phải nắm vững 8. Các điều kiện DAT, DAP Không Có các quy định này ở từng điều kiện thương mại 9. Nơi chuyển rủi ro của Hàng qua Lan can tàu Hàng đã xếp xong trên tàu một để sử dụng hợp lý các điều kiện FOB, CFR, Có sự khác biệt giữa Incoterms 2000 và 2010 về CIF các nhóm nghĩa vụ này 10. Quy định về nghĩa vụ Xem phần so sánh Xem phần so sánh của người mua và người bán trong từng điều kiện 12
 13. 10/4/2011 A1 - Cung cấp hàng đúng theo hợp đồng B1 - Trả tiền hàng A2 - Giấy phép và các thủ tục B2 - Giấy phép và các thủ tục A3 - Các hợp đồng vận tải và bảo hiểm B3 - Các hợp đồng vận tải và bảo hiểm A4 - Giao hàng B4 - Nhận hàng A5 - Chuyển rủi ro B5 - Chuyển rủi ro B6 - Phân chia chi phí A6 - Phân chia chi phí B7 -Thông báo cho người bán A 7 - Thông báo cho người mua B8 - Bằng chứng của việc giao hàng, chứng từ vận tải A8 - Bằng chứng của việc giao hàng, chứng từ vận hay thông điệp điện tử tương đương tải hay thông điệp điện tử tương đương B9 - Kiểm tra hàng A9 - Kiểm tra – Bao bì – Ký mã hiệu B10 - Các nghĩa vụ khác A10 - Các nghĩa vụ khác A1. Nghĩa vụ chung của ngừơi bán , trong đó cho B1. Nghĩa vụ chung của người mua phép trao đổi thông tin điện tử B2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục A2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác khác A3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm B3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm A4. Giao hàng B4. Nhận hàng A5. Chuyển rủi ro B5. Chuyển rủi ro A6. Phân chia chi phí B6. Phân chia chi phí A7. Thông báo cho người mua B7. Thông báo cho người bán A8. Chứng từ giao hàng A9. Kiểm tra – đóng gói, bao bì – ký mã hiệu B8. Bằng chứng của việc giao hàng A10. Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan B9. Kiểm tra hàng hóa B10. Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan 13
 14. 10/4/2011 CÁC KÝ HIỆU XK NK : Nghĩa vụ và chi phí của người bán (xuất ExW khẩu) Xưởng : Nghĩa vụ và chi phí của người mua (nhập khẩu) FAS Dọc mạn tàu XK NK : Thủ tục và thuế xuất khẩu, nhập khẩu FOB Xếp xong hàng trên tàu : Nơi chuyển rủi ro từ người bán sang FCA Giao cho người vận tải người mua XK NK XK NK CFR Xếp xong hàng DAT Tại Terminal CIF Xếp xong hàng DAP Trên PTVT CPT Giao cho người vận tải DDP Đích CIP Giao cho người vận tải 14
 15. 10/4/2011 Bạn hãy chọn 1 đáp án Incoterms 2010 cho trường hợp sau đây: Người bán tại Bình Dương, nơi xuất hàng đi là cảng Sài gòn, nơi giao hàng tới là cảng San Francisco (US). Hàng hóa là gốm sứ mỹ nghệ. Người bán sau khi làm thủ tục XK sẽ thuê và trả cước phí vận tải. Rủi ro được chuyển cho người mua khi hàng xếp xong trên tàu ở nước XK. CFR Saigon port, VN CPT San Fransico, US CFR San Fransico, US CIF Saigon port, VN Theo bạn người XK không phải thực hiện nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau đây nếu điều kiện thương mại lựa chọn là CIP Osaka port, Japan (Incoterms 2010) : Thuê phương tiện vận tải và trả cước phí Làm thủ tục XK Tổ chức xếp hàng vào container để giao Chịu rủi ro tới cảng Osaka, Japan 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2