intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 10: Hệ thống Bus

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

169
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 10: Hệ thống Bus sau đây bao gồm những nội dung về cấu trúc liên nối, các hoạt động truyền thường xuyên, liên kết Bus, Bus hệ thống, các đường điều khiển thông thường, hoạt động của Bus.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 10: Hệ thống Bus

Bài 10<br /> <br /> H TH NG BUS<br /> <br /> 1<br /> <br /> C u trúc liên n i<br /> T p h p các ư ng d n k t n i các module<br /> khác nhau ư c g i là c u trúc liên n i.<br /> Vi c thi t k c u trúc này ph thu c vào<br /> nhu c u trao i gi a các module.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Read<br /> <br /> address<br /> <br /> address<br /> <br /> Instruction<br /> <br /> write<br /> <br /> Memory<br /> <br /> Inst/Data<br /> Data<br /> <br /> inst/Data<br /> <br /> Interrup request<br /> <br /> CPU<br /> <br /> Data<br /> Control signal<br /> <br /> Read<br /> <br /> write<br /> <br /> address<br /> <br /> I/O<br /> Module<br /> <br /> Internal Data<br /> <br /> Internal Data<br /> External Data<br /> Interrup request<br /> <br /> External Data<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các ho t<br /> <br /> ng truy n thư ng xuyên<br /> <br /> Memory n CPU<br /> CPU n Memory<br /> I/O n CPU<br /> CPU n I/O<br /> I/O<br /> Memory<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Liên k t bus<br /> Bus là m t tuy n g m nhi u ư ng thông tin k t<br /> n i hai hay nhi u thi t b .<br /> c tính quan tr ng nh t c a bus : bus là m t môi<br /> trư ng truy n d n chia s .<br /> Song song<br /> Máy tính ch a m t s các bus khác nhau cung c p<br /> ư ng n i gi a các thành ph n t i các m c khác<br /> nhau trong t ch c phân c p c a máy tính.<br /> 5<br /> <br /> Bus h th ng<br /> M t bus n i các thành ph n ch ch t c a<br /> máy tính ư c g i là bus h th ng (system<br /> bus). Có nhi u thi t k cho system bus. B t<br /> kỳ thi t k nào cũng có ba nhóm :<br /> Data<br /> Address<br /> Control<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> CPU<br /> <br /> Memory<br /> <br /> I/O<br /> <br /> Memory<br /> <br /> I/O<br /> <br /> Control<br /> Address<br /> Data<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các ư ng i u khi n thông thư ng<br /> Ghi b nh<br /> c b nh<br /> Ghi I/O<br /> c I/O<br /> Truy n báo nh n ACK<br /> Yêu c u bus<br /> C p bus<br /> Yêu c u ng t<br /> nh th i<br /> Reset<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ho t<br /> <br /> ng c a bus<br /> <br /> M t module mu n truy n data ph i làm hai i u:<br /> l y quy n dùng bus<br /> truy n d li u qua bus<br /> <br /> M t module mu n l y data t module khác<br /> l y quy n dùng bus<br /> g i yêu c u n module kia qua ư ng i u khi n và<br /> a ch thích h p<br /> i<br /> 9<br /> <br /> Phân c p a bus<br /> Khi s thi t b k t n i vào bus quá nhi u,<br /> hi u su t máy tr nên sa sút b i hai lý do:<br /> tr truy n l n_ th i gian<br /> l y quy n dùng bus<br /> _vì i u khi n ư c chuy n t thi t b này sang<br /> thi t b khác.<br /> Bus b ngh n khi t ng yêu c u truy n t m c<br /> gi i h n c a bus;<br /> <br /> N u dùng bus r ng hơn, t c<br /> <br /> cao hơn?<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2