Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Nguyễn Thanh Sơn

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
24
lượt xem
2
download

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Nguyễn Thanh Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Chương 7 "Đa lõi, Đa xử lý & Máy tính cụm" này người học có thể hiểu về: Lập trình song song, định luật Amdahl, khả năng phát triển, Strong vs Weak Scaling, mô hình chia sẻ bộ nhớ, trao đổi thông điệp, cụm kết nối lỏng lẻo,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Nguyễn Thanh Sơn

Computer Architecture<br /> Computer Science & Engineering<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> Đa lõi, Đa xử lý &<br /> Máy tính cụm<br /> BK<br /> TP.HCM<br /> <br /> Dẫn nhập<br /> <br /> <br /> Mục tiêu: Nhiều máy tính nối lại  hiệu năng<br /> cao<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Song song ở mức công việc (quá trình)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hiệu xuất đầu ra cao khi các công việc độc lập<br /> <br /> Chương trình xử lý song song có nghĩa<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đa xử lý (multiprocessors)<br /> Dễ mở rộng, sẵn sàng cao, tiết kiệm năng lượng<br /> <br /> Chương trình chạy trên nhiều bộ xử lý<br /> <br /> Xử lý đa lõi (Multicores)<br /> <br /> <br /> Nhiều bộ xử lý trên cùng 1 Chip<br /> <br /> BK<br /> TP.HCM<br /> <br /> 25-Aug-16<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phần cứng & Phần mềm<br /> <br /> <br /> Phần cứng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phần mềm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BK<br /> <br /> Đơn xử lý (serial): e.g., Pentium 4<br /> Song song (parallel): e.g., quad-core Xeon<br /> e5345<br /> Tuần tự (sequential): ví dụ Nhân ma trận<br /> Đồng thời (concurrent): ví dụ Hệ điều<br /> hành (OS)<br /> <br /> Phần mềm tuần tự/đồng thời có thể<br /> đều chạy được trên phần đơn/song<br /> song<br /> <br /> <br /> Thách thức: sử dụng phần cứng hiệu quả<br /> <br /> TP.HCM<br /> <br /> 25-Aug-16<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lập trình song song<br /> <br /> <br /> <br /> Phần mềm song song: vấn đề lớn<br /> Phải tạo ra được sự cải thiện hiệu suất<br /> tốt<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khó khăn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BK<br /> <br /> Vì nếu không thì dùng đơn xử lý nhanh,<br /> không phức tạp!<br /> Phân rã vấn đề (Partitioning)<br /> Điều phối<br /> Phí tổn giao tiếp<br /> <br /> TP.HCM<br /> <br /> 25-Aug-16<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Định luật Amdahl<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phần tuần tự sẽ hạn chế khả năng song<br /> song (speedup)<br /> Ví dụ: 100 Bộ xử lý, tốc độ gia tăng 90?<br /> <br /> <br /> Tnew = Tparallelizable/100 + Tsequential<br /> <br /> BK<br /> TP.HCM<br /> <br /> 25-Aug-16<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản