intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - TS. Hay Sinh

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
43
lượt xem
9
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - TS. Hay Sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về tổng cầu, lượng tiêu dùng của hộ gia đình, tiết kiệm S, tiêu dùng C, chi tiêu đầu tư I, chi tiêu chi phí vào hàng hóa và dịch vụ G, thuế ròng T, xuất khẩu X, nhập khẩu M, xác định sản lượng cân bằng quốc gia, xác định YE theo phương pháp đại số, xác định YE theo phương pháp đồ thị, số nhân, số nhân tổng cầu, số nhân các thành phần của tổng cầu và nghịch lý của tiết kiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - TS. Hay Sinh

  1. 1
  2. GDP r = Tổng chi tiêu dự kiến AD (C+I+G+X-M) Giá trị hàng tồn kho ngoài dự kiến = 0 2
  3.  Làlượng tiêu dùng của hộ gia đình mua sắm những tư liệu sinh hoạt hằng ngày trong giới hạn của thu nhập khả dụng (Yd). 3
  4. với Yd:  - Khi có chính phủ can thiệp: Yd = Y - Tx + Tr = Y - (Tx- Tr) Gọi T= Tx - Tr  Yd  Y  T - Khi không có chính phủ: Yd = Y 4
  5.  Cáchộ gia đình sẽ dùng thu nhập khả dụng để tiêu dùng và tiết kiệm:  Yd = C + S 5
  6.  C = f(Yd+)  C = C0+ Cm.Yd C0: tiêu dùng tự định của hộ gia đình Mức tiêu dùng tối thiểu của con người khi Yd=0 Cm (hay MPC): tiêu dùng biên của hộ gia đình theo Yd là hệ số phản ảnh mức thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng thay đổi1 đơn vị. C 0  Cm  1 Yd 6
  7. Tiết kiệm của hộ gia đình là phần còn lại của thu nhập khả dụng (Yd) sau khi tiêu dùng (C) S = Yd – C = Yd – Co –Cm.Yd = – Co +(1 –Cm).Yd S = So + Sm. Yd 7
  8. S0: tiết kiệm tự định của các hộ gia đình, S0 = - C0 Sm (MPS): tiết kiệm biên, là đại lượng phản ảnh lượng thay đổi của tiết kiệm khi thu nhập khả dụng thay đổi 1 đơn vị. Sm = 1- Cm  Cm + Sm = 1 S 0  Sm  1 Yd 8
  9. Hàm C = 80 + 0,9Yd. Tìm hàm S, khảo sát và vẽ đồ thị 2 hàm số trên. 9
  10. C,S Đường П/4 C = 80 + 0,9Yd C S =-80 + 0,1Yd 800 X Điểm trung hòa (Điểm vừa đủ C=Yd) Yd 0 800 C 80 800 S - 80 0 80 S 0 Yd -80 800 Lưu ý: 1/ Co = - So 2/ C = Yd => S = 0 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản